Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz ; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Pasové služby

2 zahraniční cestovní ruch přejezd hranic jednotlivých států pravidla pro odbavení na hranicích: a)platný cestovní doklad s minimální dobou platnosti b)použití oficiálních hraničních přechodů c)podrobení se pasové, celní a devizové kontrole d)další požadované doklady pro přechod hranic (vízum, mezinárodní řidičský průkaz, potvrzení o očkování, pozvání, …)

3 Oficiální hraniční přechody (HP) místo na státní hranici, kde je povolen pohyb nebo doprava buď v jednom či obou směrech častá hraniční, celní a pasová kontrola na kontrolních stanovištích evropských států nepatřících do Schengenského prostoru Schengenský prostor: území většiny evropských států, kde je možné překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě bez nutnosti projít hraniční kontrolou

4 Schengenský prostor tmavě modrá barva: členové světle modrá: signatáři, dosud se plně neúčastní žluté tečky: malé státy, nejsou členy EU, ale mají zájem o vstup tyrkysová tečka: Monako (není signatářem, ale je součástí schengenského prostoru díky bilaterálním úmluvám s Francií) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SchengenAgreement_map.png

5 typy hraničních přechodů podle způsobu dopravy: silniční, železniční, lodní, pěší, cyklistické a letištní další dělení: hraniční přechody pro tzv. malý nebo běžný pohraniční styk

6 Hraniční přechod pro silniční dopravu kontrola u oddělených kontrolních stanovišť: z důvodu urychlení odbavení je možné provádět společnou kontrolu bezpečnostních a celních orgánů země Schengenské dohody: v běžných případech hraniční kontrola zcela odpadá, pohraniční orgány obou zemí spolu úzce spolupracují, někdy umístěny v jediné budově

7 Hraniční přechody v železniční dopravě ke zkrácení doby odbavení vlaků na hranicích: nádraží v obou státech vybavena jako hraniční nádraží kontrola prováděna v jedoucím vlaku pohraničníky přecházejícími mezi oběma nádražími jiné přechody: vlak přiveden na samotnou hranici, která je často součástí nádraží cestující procházejí pěšky kontrolou

8 Letištní hraniční přechody zvláštní případ (v jejich okolí se nevyskytují žádné hranice) provádění hraničních kontrol pro příslušná odletová a příletová letiště té které země možnost provádění kontrol pro příletovou destinaci přímo na odletovém letišti výhoda: – zamezení vstupu do letadla cestujícím, kteří nemají přístup do cílové destinace – cílové letiště nemusí být mezinárodní s potřebným vybavením pro kontroly

9 Pasová kontrola nejčastěji prováděna bezpečnostními složkami státu kontrola cestovních dokladů (cestovní pas nebo vízum) ČR: cizinecká policie: specializovaná složka Policie České republiky odhalování nelegální migrace uplatňování represivních opatření vůči cizincům zdržujícím se na území ČR v rozporu se zákonem o pobytu cizinců na území ČR řešení trestné činnosti spáchané v souvislosti s překračováním státních hranic a s přeshraniční trestnou činností

10 Druhy cestovních dokladů cestovní pas s biometrickými údaji: digitální fotografie, digitalizovaný otisk prstu (uloženy na čipu přímo v cest. dokladu) diplomatický nebo služební pas: pro vymezený okruh osob, vydává Ministerstvo zahraničních věcí občanský průkaz vydaný po roce 1993: lze použít pro vstup do států EU cestovní průkaz: doklad pro jednotlivou cestu s územní a časovou platností (např. při ztrátě pasu v zahraničí)

11 Cestovní pas cestovní dokument vydán vládou pro konkrétního člověka základní dokument potřebný pro vstup a projíždění jinými státy zaručuje právo držitele pasu: – na ochranu v zahraničí státem, který pas vydal – na vstup do země, která ho vydala obsah: fotografie, podpis, datum narození, národnost možnost použití pasu jako průkazu totožnosti k usnadnění zpracování využití i tištěné strojově čitelné oblasti dokladů

12 kromě běžných údajů pasy mohou obsahovat také čip s biometrickými údaji usnadňující identifikaci vízum: vlepeno do cestovního pasu (pokud je třeba ke vstupu do země) vízum v jednodušších případech udělováno přímo při překračování hranic formou otisku razítka do pasu

13 Cestovní pas České republiky vydán každému občanu ČR jako základní identifikační doklad pro cesty do zahraničí použití jako doklad potvrzující občanství a jako osobní doklad totožnosti vydáván Ministerstvem vnitra pas zůstává majetkem státu může být kdykoliv odebrán občan je oprávněn mít více platných pasů současně při cestách v rámci EU je možné místo pasu použít také občanský průkaz

14 Cestovní pas s biometrickými údaji vydáván od 1. 9. 2006 s dobou platnosti 10 let, občanům starším 5 let a mladším 15 let s dobou platnosti 5 let, datová stránka je umístěna na všité polykarbonátové kartě, podoba držitele je vytvořena laserovou perforací http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_passport_2006_MRZ_cover.jpg

15 Vydávání cestovních pasů písemná žádost na úředním tiskopisu, fotografie, poplatek žádost pro děti do 15 let: rodiče mladiství 15–18 let: předložení úředně ověřeného souhlasu rodičů platnost pasu: dospělí: 10 let děti do 15 let: 5 let

16 vydání cestovního pasu bez strojově čitelné zóny ve lhůtě kratší než 30 dnů, ale platnost je pouze 6 měsíců pas není vydán: osobě, proti které je vedeno trestní stíhání nebo je nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti a jiných finančních závazků

17 Povinnosti držitele pasu ochrana pasu před ztrátou, poškozením, zneužitím zákaz vydávání pasu jako zástavy zákaz vydávání pasu při vstupu do objektu okamžité nahlášení ztráty (policie, úřad, který pas vydal, zastupitelský úřad) odevzdání nalezeného pasu odevzdání pasu po zemřelé osobě

18 Neplatnost cestovního dokladu uplynutí doby platnosti poškození nesprávné údaje neodpovídající fotografie úmrtí držitele

19 Kontrolní otázky: Vyjmenujte typy hraničních přechodů podle způsobu dopravy. silniční, železniční, lodní, pěší, cyklistické a letištní Jakým způsobem je prováděna hraniční kontrola v železniční dopravě? kontrola prováděna v jedoucím vlaku pohraničníky přecházejícími mezi dvěma hraničními nádražími nebo cestující procházejí pěšky kontrolou Z jakého důvodu jsou letištní hraniční přechody zvláštním typem hraničních přechodů? v jejich okolí se nevyskytují žádné hranice

20 Kdo provádí pasovou kontrolu ČR? cizinecká policie Kdo vydává cestovní pas ČR? Ministerstvo vnitra Komu nemůže být vydán pas? osobě, proti které je vedeno trestní stíhání nebo je nařízen výkon rozhodnutí pro neplnění vyživovací povinnosti a jiných finančních závazků Jaký doklad může být použitý místo pasu při cestách do zemí EU? občanský průkaz

21 Kdy je pas neplatný? uplynutí doby platnosti, poškození, nesprávné údaje, neodpovídající fotografie, úmrtí držitele Jak se musí zachovat držitel pasu při jeho ztrátě? okamžité nahlášení ztráty (policie, úřad, který pas vydal, zastupitelský úřad)

22 Zdroje: [cit. 2013-01-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SchengenAgreement_map.png [cit. 2013-01-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Czech_passport_2006_MRZ_cover.jpg ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha : Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-27-9.


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ; ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google