Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evidence obyvatel podle z.č. 133/2000 Sb., v plat. znění.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evidence obyvatel podle z.č. 133/2000 Sb., v plat. znění."— Transkript prezentace:

1 Evidence obyvatel podle z.č. 133/2000 Sb., v plat. znění

2 Evidence obyvatel příslušnými správními úřady jsou Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností (vč. magistrátů), obecní úřady evidují se údaje o obyvatelích, tedy státních občanech ČR, cizincích s povolením k pobytu na území ČR, cizincích, kterým byl udělen azyl...

3 Informační systém evidence obyvatel jde o informační systém VS podle z.č. 365/2000 Sb., v plat. znění správcem je Ministerstvo vnitra zpracovatelem jsou krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností – např. ohlašovny uživatelem jsou kraje a krajské úřady, obce a obecní úřady

4 Evidované údaje např. jméno, příjmení, datum narození, pohlaví, místo a okres narození, rodné číslo, státní občanství, adresa místa trvalého pobytu, zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu, rodné číslo otce, matky, rodinný stav, rodné číslo manžela nebo partnera, rodné číslo dítěte, záznam o poskytnutí údajů, datum, místo a okres úmrtí

5 Zdroje informačního systému pro obecní úřad obce s rozšířenou působností jsou to ohlašovna (údaje o změně, ukončení nebo zrušení trvalého pobytu občana), obecní úřad místa trvalého pobytu (místo zákazu pobytu a jeho délka trvání), obecní úřad (změny názvů ulic a popisných a orientačních čísel), matriční úřad (údaje z matričních knih), soud prvního stupně (pravomocná rozhodnutí o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům

6 pokračování pro Ministerstvo krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, matriční úřad (osvojení), obecní úřad (změny názvu obce), Policie ČR (povolení k pobytu cizincům)

7 Poskytnutí osobních údajů z informačního systému oprávněny jsou Ministerstvo, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě písemné žádosti obyvateli staršímu 15 let (18 let) údaje k jeho osobě subjekt není oprávněn získané informace shromažďovat, předávat a využívat jinak, než umožňuje zákon, je povinen zajistit ochranu dat před náhodným nebo neoprávněným přístupem

8 Rodné číslo identifikátor fyzické osoby (10/9 místné číslo) určuje jej Ministerstvo vnitra nakládat s ním může pouze nositel rodného čísla nebo jeho zákonný zástupce

9 Registr rodných čísel je informačním systémem VS spravuje jej Ministerstvo vnitra vedeno je číslo, příp. změna, blokace, důvod změny, jméno a příjmení nositele rodného čísla, datum přidělení rodného čísla registr pro identifikaci využívá další údaje, a to jméno a příjmení obyvatele, den, měsíc a rok narození, místo a okres narození, pohlaví, jméno a příjmení rodičů, státní občanství, údaje o osvojitelích

10 Registr R.Č. jsou vedena rodná čísla určená, přidělená a aktuálně nepřidělená výdejovými místy jsou matriční úřady, zvláštní matrika, Policie ČR, Ministerstvo vnitra dokladem o rodném čísle je rodný list, samostatný doklad o přiděleném r.č., občanský průkaz, cestovní doklad, průkaz o povolení k pobytu cizince, průkaz k povolení pobytu azylanta.

11 R.Č. pokračování přidělení rodného čísla změna rodného čísla ověřování rodného čísla osvědčování rodného čísla


Stáhnout ppt "Evidence obyvatel podle z.č. 133/2000 Sb., v plat. znění."

Podobné prezentace


Reklamy Google