Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Váš kraj, Váš rozpočet“. Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“  Běžná praxe: občané mají možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je návrh rozpočtu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Váš kraj, Váš rozpočet“. Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“  Běžná praxe: občané mají možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je návrh rozpočtu."— Transkript prezentace:

1 „Váš kraj, Váš rozpočet“

2 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“  Běžná praxe: občané mají možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je návrh rozpočtu zpracován a v souladu s právními předpisy zveřejněn 15 dní před projednáváním v zastupitelstvu kraje. Své připomínky mohou občané uplatňovat buď písemně, anebo ústně přímo při zasedání zastupitelstva.  Cíl projektu: rozšíření možnosti zapojení občanů do přípravy návrhu rozpočtu Jihomoravského kraje. Projekt umožňuje občanům Jihomoravského kraje vyjádřit své priority, kterým by se měl Jihomoravský kraj podle jejich názoru v roce 2014 věnovat, již ve fázi přípravy návrhu rozpočtu.

3 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ Forma zapojení občanů do projektu:  internetový dotazník zveřejněný na webových stránkách Jihomoravského kraje (www.kr-jihomoravsky.cz)www.kr-jihomoravsky.cz  dotazník lze vyplnit prostřednictvím počítače i mobilní techniky (chytré telefony, tablety, apod.)

4 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ Obsah dotazníku:  10 oblastí, v každé z nich je uvedeno 5 konkrétních aktivit.  Občan vybírá z padesáti aktivit, maximálně může zvolit 10 aktivit.  Občan může vznést i konkrétní podnět k návrhu rozpočtu.  Pro lepší orientaci bude mít občan k dispozici informace o schváleném rozpočtu Jihomoravského kraje na rok 2013 a o požadavcích na rozpočet na rok 2014.

5 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ Oblasti, z nichž vybírá občan své priority: 1.Rozvoj venkova a zemědělství 2.Doprava a dopravní obslužnost 3.Školství, tělovýchova a zájmová činnost 4.Kultura a památková péče 5.Regionální rozvoj 6.Zdravotnictví 7.Ochrana životního prostředí 8.Sociální služby 9.Požární ochrana, integrovaný záchranný systém a bezpečnost 10.Zajištění chodu krajského úřadu a samospráva

6 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ Identifikační údaje:  Občanům bude umožněno vyplnit identifikační údaje: název obce, kde má občan trvalé bydliště, případně vlastní nemovitost, poštovní směrovací číslo obce, e-mailová adresa.  Pokud občan uvede e-mailovou adresu, obdrží odpověď hejtmana Jihomoravského kraje s informacemi o způsobu zpracování a vyhodnocení dotazníku a zveřejnění výsledků dotazníkového šetření.  Rozsah vyplnění identifikačních údajů nebude mít vliv na úspěšné odeslání dotazníku, ale ovlivní způsob jeho zpracování.

7 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ Zpracování a vyhodnocení dotazníků:  Zpracovány a vyhodnoceny budou pouze dotazníky občanů, kteří mají bydliště nebo vlastní nemovitost na území Jihomoravského kraje, (tj. dotazníky s uvedením obce a PSČ z Jihomoravského kraje).  Výsledky dotazníkového šetření a konkrétní podněty k návrhu rozpočtu budou předány Radě Jihomoravského kraje, která se jimi bude v rámci přípravy rozpočtu zabývat.  Vyhodnocení preferencí občanů, kteří se zapojili do dotazníkového šetření, bude zveřejněno na internetových stránkách Jihomoravského kraje.

8 Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“ Harmonogram realizace projektu: 1.10.2013 – 31.10.2013hlasování občanů 14.11.2013zveřejnění preferencí občanů na internetových stránkách kraje listopad 2013RJMK projedná zprávu o výsledcích dotazníkového šetření včetně konkrétních podnětů občanů k návrhu rozpočtu 4.12.2013zveřejnění návrhu rozpočtu JMK na rok 2014 na úřední desce a webových stránkách kraje 19.12.2013schválení rozpočtu JMK na rok 2014


Stáhnout ppt "„Váš kraj, Váš rozpočet“. Projekt „Váš kraj, Váš rozpočet“  Běžná praxe: občané mají možnost vyjádřit se k návrhu rozpočtu až ve fázi, kdy je návrh rozpočtu."

Podobné prezentace


Reklamy Google