Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 tel.: 266 198 111, fax: 284 829 340 e-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 tel.: 266 198 111, fax: 284 829 340 e-mail:"— Transkript prezentace:

1 1 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 tel.: 266 198 111, fax: 284 829 340 e-mail: sales@pvt.cz, www.pvt.cz

2 2 www.pvt.cz RAMIS CHARAKTERISTIKA RAMIS Co je RAMIS nástroj informační podpory činností orgánů veřejné správy (zejména krajů a obcí s rozšířenou působností) jednotný nástroj pro přístup k informacím rozloženým v rámci republiky v různých informačních systémech Technologie třívrstvá architektura s databázovým a aplikačním serverem ORACLE objektové komponenty Business Intelligence Beans (BIB) přístup prostřednictvím webového prohlížeče u uživatelů není vyžadováno žádné nadstandardní hardwarové či softwarové vybavení přístup k systému umožněn pouze z vyjmenovaných IP adres

3 3 www.pvt.cz RAMIS PŘÍNOSY RAMIS Mezi přínosy a výhody systému patří zejména: koncentrace informací z různých zdrojů prezentační vrstva s bohatou funkcionalitou formy zobrazení dat vhodné pro další analýzu (tabulky, grafy, mapy) možnost globálního i detailního pohledu na realitu sledovaného území uchování historických informací (sledování vývojových trendů) možnost vzájemného srovnávání organizací či územních celků (obce, správní obvody ORP, územní obvody krajů) možnost propojení a analýzy údajů z různých věcných oblastí možnost vytváření a ukládání si vlastních (uživatelských) výstupů dle aktuálních potřeb a požadavků přístup k údajům z různých věcných oblastí, za různá časová období, různé územní celky a organizace s možností vzájemného srovnávání

4 4 www.pvt.cz RAMIS ZAJIŠTĚNÍ PROVOZU A DATOVÉHO FONDU RAMIS nákup a instalace technologie serverového jádra (2003 – 2004) smluvní zajištění hostingu mezi Českým Telecomem, a.s. a MV ČR smluvní zajištění provozu RAMIS mezi PVT, a.s. a MV ČR získání statutu orgánu státní statistické služby pro MV ČR zajištění dat mezi MV ČR a správci datových fondů MV ČR z titulu správce systému smluvně zajišťuje datový obsah RAMIS složitý smluvní a organizační proces na úrovni jednotlivých ministerstev, smlouvy uzavřeny s ČSÚ, MPSV ČR, MD ČR, MZ ČR, MŠMT ČR v průběhu roku 2005 získání souhlasů zpravodajských jednotek (organizací) k využití jimi vykazovaných údajů v RAMIS prostřednictvím MV ČR zajištění licencí RAMIS pro krajské úřady, obce s rozšířenou působností a případné další zájemce z veřejné správy

5 5 www.pvt.cz RAMIS DATOVÝ FOND RAMIS Systém byl na základě smluvního zajištění naplněn daty z datových bází následujících institucí: Český statistický úřad (demografie, osídlení, atd.) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR (dávky a služby, zařízení sociální péče, dávky SSP) Ministerstvo zdravotnictví ČR (resp. ÚZIS ČR – vybavenost a kapacity zdravotnických zařízení) Ministerstvo vnitra ČR (resp. Policie ČR - kriminální statistika) Ministerstvo dopravy ČR (resp. ŘSD ČR – silniční databanka) Ministerstvo financí ČR (ARIS – nutný souhlas krajů) V nejbližším období budou pro RAMIS z důvodu jejich zpracování správcem dodána aktuální data: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (resp. ÚIV – regionální školství) Aktualizace údajů v RAMIS je závislá na sběru a zpracování dat orgány státní statistické služby dle zákona č.89/1995 Sb., o státní statistické službě a uzavřených smlouvách.

6 6 www.pvt.cz RAMIS PROVOZ RAMIS Podmínky přístupu krajů a obcí do RAMIS podepsaná smlouva o provozu s PVT, a.s. zajištěné souhlasy organizací pro prezentaci statisticky důvěrných (individuálních) údajů v RAMIS (v současnosti má souhlasy zajištěny Kraj Vysočina a Jihočeský kraj) poskytnutí IP adresy serveru, ze kterého přistupuje úřad do veřejné sítě Internet, nebo přístup přes GovNet vyplněná tabulka s definicí přístupových práv (stanovení skupin, oblastí přístupu a uživatelů) Provozní doba systému garance provozu v pracovní dny bezplatná služba na podporu systému HELPDESK e-mail: helpdesk@pvt.czhelpdesk@pvt.cz

7 7 www.pvt.cz RAMIS DALŠÍ ROZVOJ RAMIS Možnosti rozvoje RAMIS vzhledem k orgánům veřejné správy (kraje, obce s rozšířenou působností): rozšíření systému o další odvětví či věcné oblasti, např.: cestovní ruch kultura a sport zemědělství životní prostředí … Možnosti rozvoje RAMIS vzhledem k orgánům krizového řízení: vytvoření centrálního datového úložiště informací potřebných při zpracování krizových plánů pro řešení krizových situací rozšíření stávajícího datového fondu RAMIS o další data z centrálních zdrojů a dále o data získaná individuálním sběrem

8 8 www.pvt.cz RAMIS UKÁZKA VÝSTUPŮ

9 9 www.pvt.cz RAMIS Děkuji za Vaši pozornost On-line připojení k RAMIS v místnosti…. http://www.ramis.cz http://www.pvt.cz


Stáhnout ppt "1 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 tel.: 266 198 111, fax: 284 829 340 e-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google