Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 www.pvt.cz E - S V Ě T S E T O Č Í S T Á L E R Y C H L E J I. S T A Č Í T E M U ? Regionální a municipální informační systém RAMIS Kamil Svoboda.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 www.pvt.cz E - S V Ě T S E T O Č Í S T Á L E R Y C H L E J I. S T A Č Í T E M U ? Regionální a municipální informační systém RAMIS Kamil Svoboda."— Transkript prezentace:

1 1 www.pvt.cz E - S V Ě T S E T O Č Í S T Á L E R Y C H L E J I. S T A Č Í T E M U ? Regionální a municipální informační systém RAMIS Kamil Svoboda

2 2 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS Regionální a municipální informační systém (RAMIS) je internetovou aplikací realizovanou jako modulární informační systém, vývojově otevřený, konstruovaný pro podporu poznávacích, plánovacích a kontrolních činností orgánů a úřadů veřejné správy. RAMIS je koncipován jako součást informačního systému orgánů kraje. Je připraven poskytovat informace ústředním orgánům, orgánům NUTS 2, městům a obcím, stejně jako veřejnosti.

3 3 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Cíle RAMIS Informační podpora rozhodovacích procesů orgánů kraje, a to ve fázích komplexního poznávání reality kraje a jeho okolí, plánování a kontroly usměrňování sociálně ekonomického i územního rozvoje kraje. Informační podpora rozhodovacích procesů a výkonných činností příslušných odborů krajského úřadu, které jsou pověřeny správou konkrétních oblastí v působnosti kraje. Informační podpora hodnocení ekonomické efektivnosti využívání rozpočtového potenciálu kraje, hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných krajem, rozpočtů obcí a dobrovolných svazků obcí a kraje celkem.

4 4 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Základní dekompozice systému V současnosti vyvinutými podsystémy RAMIS jsou: Informační systém pro podporu prostorového rozvoje Informační systém pro podporu řízení odvětví Ekonomický informační systém

5 5 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Datový fond RAMIS využívá pro poskytování informací datový fond informačních systémů centrální veřejné správy (státní statistiky, resortní statistiky), datový fond finančních orgánů a datové fondy z administrativních činností krajů (např. z titulu funkce zřizovatele příspěvkových organizací). Datový fond RAMIS obsahuje popisná a prostorová data. Popisná data jsou členěna do hierarchicky pojaté soustavy ukazatelů a do datových sad podrobných údajů. Prostorová data jsou uspořádána jednak jako komplexní a syntetická témata a jednak jako analytická témata mapových znázornění reality. Informační systém RAMIS přebírá datový fond z jednotných zdrojů, zajišťuje jednotnou interpretaci dat, a to jak po věcné, tak i po formální stránce a zajišťuje obsahovou správnost informací ve vztahu ke statistickému vykazování.

6 6 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Datové zdroje a kontext RAMIS Výčet zdrojových míst, z nichž jsou údaje přebírány, je poměrně obsáhlý a patří mezi ně: Informační systémy vybraných ústředních orgánů státní správy, případně jejich územních pracovišť. Např. MF ČR, MV ČR, ČSÚ, MPSV, MZd-ÚZIS, MŠMT- ÚIV, ČÚZK. Informační systémy krajských úřadů. Informační systémy obcí a měst.

7 7 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Architektura RAMIS Technologické řešení RAMIS je založené na třívrstvé architektuře, s databázovým serverem Oracle 9i a objektovými komponentami Business Intelligence Beans, tvořícími aplikační logiku a uživatelské výstupy. Díky centralizaci systému na provozní pracoviště PVT, a.s., je zajištěna vysoká míra konzistence dat i služeb, při zachování odpovídající úrovně bezpečnosti. To umožňuje rozvinout koncept RAMIS do nových rozměrů - jako webové služby poskytované jednotlivým orgánům veřejné správy, prostřednictvím Internetu.

8 8 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Formy výstupů K analytickým výstupům systému RAMIS může uživatel přistupovat několikerým způsobem: Formou multi-dimenzionální tabulky nebo grafu – jedná se o speciální prezentační nástroje, jejíž funkční prvky umožňují provádět modifikaci pohledu na sledovaný jev, formou mapy – u dat vhodných pro prostorové znázornění (data topografická a tematická), formou sestav - určené pro tisk.

9 9 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Analytická práce s výstupy Systém RAMIS obsahuje ke každé věcné oblasti sadu připravených pohledů. Pohledem je myšlena prezentace dat formou tabulky a grafu. Tyto pohledy si uživatel může dále upravovat dle svých aktuálních potřeb a ukládat pro pozdější použití. Vedle připravených pohledů, je uživateli umožněno vytváření vlastních, tzv. uživatelských pohledů. Pomocí jednoduchého průvodce je uživatel schopen z nabídnutých parametrů sestavit vlastní pohled, nebo mapové zobrazení. Data pohledů je možné zobrazovat v rozpadech (detailech), provádět agregace z různých hledisek, sledovat průřezy dat, seskupovat data, atd. Samozřejmě, že data připravených i uživatelských pohledů je možné exportovat do externích aplikací (např. MS Excel)

10 10 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Současný stav a budoucí vývoj V současné době je RAMIS ve fázi pilotního provozu, který bude probíhat na osmi vybraných krajích do dubna 2003. Kraje, které se k pilotnímu provozu přihlásili, zdarma ověřují funkcionalitu a obsahovou náplň RAMIS přímo na svých pracovištích, v reálných podmínkách každodenních činností. V případě zájmu ze strany jednotlivých krajů pak bude vytvořeno provozní pracoviště RAMIS v PVT, a.s., ve spolupráci s kraji budou dokompletovány datové zdroje a zabezpečeny smluvní vztahy tak, aby mohl být od září 2003 realizován standardní provoz. RAMIS je možné si dnes a zítra vyzkoušet na stánku PVT, a.s.

11 11 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém Vaše dotazy? Děkuji Vám za pozornost.


Stáhnout ppt "1 www.pvt.cz E - S V Ě T S E T O Č Í S T Á L E R Y C H L E J I. S T A Č Í T E M U ? Regionální a municipální informační systém RAMIS Kamil Svoboda."

Podobné prezentace


Reklamy Google