Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 tel.: 266 198 111, fax: 284 829 340 e-mail:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 tel.: 266 198 111, fax: 284 829 340 e-mail:"— Transkript prezentace:

1 1 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 tel.: 266 198 111, fax: 284 829 340 e-mail: sales@pvt.cz, www.pvt.cz

2 2 www.pvt.cz RAMIS Profil společnosti Jsme mezi pěti nejvýznamnějšími poskytovateli ICT v ČR. Nabízíme řešení a služby pro oblast veřejné správy, bankovnictví, kapitálových trhů, telekomunikací, průmyslových podniků, dopravy a utilit. Zákazníkům a klientům poskytujeme služby a komplexní oborová řešení založená na špičkovém know-how tak, aby zvyšovaly efektivnost jejich vnitřních i vnějších procesů a byly zárukou jejich prosperity a konkurenceschopnosti. Máme zavedený systém managementu jakosti ISO 9001, certifikovaný společností Det Norske Veritas. Garantujeme snadnou a rychlou dostupnost služeb na základě pokrytí celého území ČR prostřednictvím 34 lokalit.

3 3 www.pvt.cz RAMIS Významné události roku 2004 Definitivní dořešení majetkových vztahů - dne 1.5.2004 se stal stoprocentním vlastníkem PROKOM Software SA. Tradiční zařazení mezi TOP10 SI - potvrzení suverénní pozice mezi nejvýznamnějšími systémovými integrátory ČR. Získání prestižního Křišťálového disku v kategorii Profesionální software za produkt Důvěryhodný archiv elektronických dokumentů.

4 4 www.pvt.cz RAMIS Klíčové prvky obchodního portfolia Bezpečnost Řízení firemního obsahu Podpora řídících a rozhodovacích procesů Integrační a konzultační služby Outsourcing Správa podnikové infrastruktury Vývoj zákaznického SW Podnikové informační systémy Čipové karty a jejich aplikace e-solution

5 5 www.pvt.cz RAMIS Nejvýznamnější partneři

6 6 www.pvt.cz RAMIS Referenční zákazníci Ministerstvo financí České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo spravedlnosti České republiky Ministerstvo vnitra České republiky Krajské úřady a magistráty Města a obce III. typu (obce s rozšířenou působností) Vězeňská služba České republiky

7 7 www.pvt.cz RAMIS Charakteristika RAMIS RAMIS je webovou aplikací realizovanou jako modulární, vývojově otevřený informační systém určený pro podporu poznávacích, plánovacích, kontrolních a rozhodovacích procesů orgánů veřejné správy. Současná podoba systému je určena pro informační podporu činností krajů a obcí s rozšířenou působností (ORP) při výkonu správních činností a zejména při realizaci rozhodovacích procesů v samosprávné působnosti. Účelem systému je poskytnout orgánům veřejné správy co nejkomplexnější údaje o realitě jejich územních a správních obvodů při usměrňování ekonomického a sociálního rozvoje na daném území. Systém umožňuje uživatelům přistupovat jednotným nástrojem k údajům, které jsou v rámci republiky rozloženy v různých informačních systémech.

8 8 www.pvt.cz RAMIS Dekompozice RAMIS Základní dekompozici RAMIS představují následující subsystémy určené pro informační podporu: prostorového rozvoje (obyvatelstvo, osídlení, trh práce…), řízení odvětví zdravotnictví, řízení odvětví sociálních služeb, řízení odvětví školství, řízení odvětví dopravy a silničního hospodářství, finančního řízení (analýzy rozpočtu, finanční analýzy hospodaření ROPO).

9 9 www.pvt.cz RAMIS Datový fond RAMIS RAMIS je založen na koncentraci heterogenních dat z různých zdrojů a následně jejich prezentaci v jednotné formě, která je vhodná pro další analytické zpracování. RAMIS pracuje s datovým fondem poskytovaným z informačních systémů a datových bází centrálních orgánů a institucí. V současné době pracuje systém s údaji poskytovanými: Český statistický úřad Ministerstvo vnitra ČR Ministerstvo financí ČR (ARIS - Automatizovaný rozpočtový informační systém) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Ministerstvo zdravotnictví ČR (ÚZIS ČR – Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (ÚIV – Ústav pro informace ve vzdělávání) Ministerstvo dopravy ČR (Ředitelství silnic a dálnic ČR – Silniční databanka Ostrava)

10 10 www.pvt.cz RAMIS Výstupy RAMIS Základní formy výstupů: multidimenzionální tabulky a grafy, mapové podklady, reporty (tiskové sestavy). Datová základna RAMIS je rozdělena na odvětví nebo ucelené věcné oblasti, což zvyšuje přehlednost a orientaci při volbě požadovaných informací (např.: obyvatelstvo, trh práce, zdravotnictví, školství, rozpočet atd.). Každé odvětví či věcná oblast obsahuje sadu předdefinovaných pohledů (prezentace dat formou tabulky a grafu). Tyto pohledy si uživatel může dále upravovat dle svých aktuálních potřeb a ukládat pro pozdější použití. Uživatel má také možnost vytvářet si vlastní, tzv. uživatelské pohledy. Pomocí jednoduchého průvodce je možné si z nabídnutých parametrů sestavit vlastní pohled (tabulku, graf) nebo mapové zobrazení. Předdefinované i uživatelské pohledy je možné vytisknout či exportovat do externích aplikací (např. MS Excel).

11 11 www.pvt.cz RAMIS Ukázka výstupů

12 12 www.pvt.cz RAMIS Ukázka výstupů

13 13 www.pvt.cz RAMIS Architektura RAMIS Technologické řešení je založené na třívrstvé architektuře s databázovým serverem Oracle 9i a objektovými komponentami Business Intelligence Beans (BIB). Přístup k systému je umožněn prostřednictvím webového prohlížeče (podporovány jsou např.: Internet Explorer, Mozilla a další). Dostupnost systému je zajištěna prostřednictvím sítě GovNet, případně prostřednictvím veřejné sítě Internet. U uživatelů není vyžadováno žádné nadstandardní hardwarové či softwarové vybavení. Databázové a aplikační servery, určené pro provoz systému, jsou umístěny v hostingovém centru Českého Telecomu, a.s. Přístup k serverům je umožněn pouze z vyjmenovaných IP adres.

14 14 www.pvt.cz RAMIS Přínosy RAMIS Mezi přínosy a výhody systému patří zejména: koncentrace informací z různých zdrojů, prezentační vrstva s bohatou funkcionalitou, formy zobrazení dat vhodné pro další analýzu (tabulky, grafy, mapy), možnost globálního i detailního pohledu na realitu sledovaného území, uchování historických informací (sledování vývojových trendů), možnost vzájemného srovnávání organizací či územních celků (obce, správní obvody ORP, územní obvody krajů), možnost propojení a analýzy údajů z různých věcných oblastí, možnost vytváření a ukládání si vlastních (uživatelských) výstupů dle aktuálních potřeb a požadavků, rychlý přístup k údajům z různých věcných oblastí, za různé územní celky a různá časová období, což přináší úsporu času při získávání potřebných informací.

15 15 www.pvt.cz RAMIS Provoz RAMIS Provoz systému RAMIS je realizován na základě: smluv o hostingu mezi firmou Český Telecom, a.s. a Ministerstvem vnitra ČR, smluv o poskytování dat mezi Ministerstvem vnitra ČR a správci datových fondů, smlouvy mezi Ministerstvem vnitra ČR a firmou PVT, a.s., smluv o provozu mezi firmou PVT, a.s., a uživateli systému. Systém je provozován z hostingového centra Českého Telecomu, a.s. Firma PVT, a.s., zajišťuje provoz systému. Ministerstvo vnitra ČR (z titulu správce systému) smluvně zajišťuje datový obsah RAMIS z centrálních datových fondů. Licence RAMIS vlastní krajské úřady a Ministerstvo vnitra ČR, které je zajišťuje pro obce s rozšířenou působností (ORP) a případné další zájemce z veřejné správy.

16 16 www.pvt.cz RAMIS Vaše dotazy? Děkuji za Vaši pozornost.


Stáhnout ppt "1 www.pvt.cz Regionální a municipální informační systém RAMIS PVT, a.s., Kovanecká 30/2124, 190 00 Praha 9 tel.: 266 198 111, fax: 284 829 340 e-mail:"

Podobné prezentace


Reklamy Google