Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EGovernment Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 1 Typové projekty DMVS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EGovernment Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 1 Typové projekty DMVS."— Transkript prezentace:

1 eGovernment Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 1 Typové projekty DMVS

2 eGovernment Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 2 Typové projekty DMVS

3 eGovernment Účelová katastrální mapa Digitální podklad vytvořený účelově pro potřeby územního plánování, životního prostředí, památkové péče a dopravy, především jako referenční podklad pro digitální tématické datové sady. Digitální podklad s přesností identifikace parcelního čísla, který lze za pomoci informačních technologií propojit s databází ISKN ČÚZK, kde je možné identifikovat také další popisné informace výměru, vlastnické vztahy - číslo listu vlastnictví, vlastníky parcel, druh pozemků atd. Cílem ÚKM je vytvořit mapové dílo, které bude na přechodnou dobu (do roku 2015) využívané jako mapový podklad pro práci s geografickými informačními systémy, při tvorbě digitálních dat apod. Aktualizaci ÚKM provádí Kraj. Po spuštění RUIAN bude ÚKM aktualizována průběžně činností katastrálních úřadů. Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 3

4 eGovernment Nástroje pro tvorbu a údržbu ÚAP Cílem Projektu je zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy a přiblížit výstupy veřejné zprávy v oblasti územního plánovaní všem občanům. Bude vytvořeno jednotného prostředí pro ukládání, publikování a sdílení informací a digitálních dat v elektronické podobě pro potřebu územního plánování. Vytvoří se datový sklad údajů o území pro potřeby vytvoření ÚAP kraje a ÚAP ORP v rámci kraje, bude využita Databáze pasportů údajů o území pro evidenci pasportů údajů o území v rámci ÚAP bude dostupný metainformační systém pro evidenci metadat. Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 4

5 eGovernment Jednotná digitální technická mapa Cílem projektu je vytvoření jednotné digitální technické mapy Moravskoslezského kraje, čímž dojde k zefektivnění činnosti úřadů veřejné správy, snížení finančních nároků na chod administrativy a zajištění transparentního výkonu veřejné správy, tj. dosažení úspory času při zajišťování podkladů pro rozhodování na úrovni obcí a kraje, respektive nákladů na pořízení případných kopií, umožnění efektivní přípravy rozvojových koncepcí, investičních záměrů a výrazné omezení duplicitních nákladů na aktualizaci DTM v území. Cílová skupina: Státní správa (stavební úřady, orgány ochrany životního prostředí, orgány státní správy na úseku dopravy, integrované bezpečnostní centrum Moravskoslezského kraje); Samospráva; Veřejnost (developer,občan, investor). Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 5

6 eGovernment Základní problémy typových projektů DMVS DTM Nalezení udržitelného finančního modelu provozní fáze projektu, tj. zajištění spolufinancování obcemi a správci TI. Nepodaří-li se tento finanční model najít, projekt realizován nebude. ÚAP V základním rozsahu sledovaných jevů dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb. hradí náklady provozní fáze kraj. Dojde-li k dohodě mezi krajem a ORP kraje o spolufinancování provozní fáze, je možno rozsah sledovaných jevů rozšířit. Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 6

7 eGovernment Projekt DMVS v MSK Vytvoření týmu na úrovni Moravskoslezského kraje a ORP pro řešení projektu DMVS, případně se subtýmy projednotlivé typové projekty. Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 7

8 eGovernment Projekt DMVS DĚKUJI ZA POZORNOST Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 8


Stáhnout ppt "EGovernment Zpracoval: Ing. Ivan Ivanov 1 Typové projekty DMVS."

Podobné prezentace


Reklamy Google