Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA VEP ZS 2007_2008. Kritéria členění veřejné politiky Segmenty veřejného zájmu (VeP obranná, kulturní, vzdělávací, energetická,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA VEP ZS 2007_2008. Kritéria členění veřejné politiky Segmenty veřejného zájmu (VeP obranná, kulturní, vzdělávací, energetická,"— Transkript prezentace:

1 LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA VEP ZS 2007_2008

2 Kritéria členění veřejné politiky Segmenty veřejného zájmu (VeP obranná, kulturní, vzdělávací, energetická, cenová aj.) Čas - jak dlouho je nutno ji vykonávat (krátkodobá, střednědobá, dlouhodobá), Kdo ji tvoří a vykonává (podle subjektů) a jak rozsáhlý dopad veřejná politika má (podle objektů) - veřejná politika lokální, národní, evropská a světová (globální)

3 LOKÁLNÍ VEŘEJNÁ POLITIKA základní úroveň realizace VeP úroveň obce (obecní zastupitelstvo, rada obce, starosta obce, občané, občanská sdružení, nadace, obecně prospěšné společnosti, politické strany, církve a další subjekty) v rámci meziobecní spolupráce - dvě a více obcí se dohodnou na spolupráci v konkrétních oblastech lokální politiky (např. odpadové hospodaření, založení a provoz školy, CR, výstavba a modernizace technické infrastruktury aj.) Sdružení měst a obcí ČR

4 LOKÁLNÍ VEŘEJNÁ POLITIKA Základní pravidla pro lokální veřejnou politiku - obecní zřízení, 128/2000 Sb., zákon o obcích Ústavní zajištění autonomie, Evropská charta místní samosprávy Cílem lokální VeP: vytvoření kvality života na úrovni obcí, zabezpečení jejich bezporuchového fungování a cílevědomá příprava podmínek pro jejich budoucí rozvoj Lokální veřejné zájmy – přímá vazba na potřeby a priority místních aktérů

5 Specifika lokální VeP dobrá znalost prostředí, občanů, všech místních souvislostí, možnost zapojit občany do správy věcí veřejných, reálná decentralizace správy společnosti, vysoký potenciál sdružovat tři základní sektory společnosti (veřejný, soukromý a občanský sektor). přímá demokracie (referendum) Silnější občanská kontrola x zájmové skupiny Profesionalita a odbornost místních aktérů

6 6 Demografické a sociální charakteristiky volených zastupitelů Demografické a sociální charakteristiky volených zastupitelů Obor zaměstnání Obor zaměstnání : vedoucí a řídící pracovníci (52%), techničtí, zdravotnictví a pedagogičtí pracovníci (47 %), vědečtí a duševní pracovníci (1%) Politické zastoupení: nezávislí, ODS, KSČM, KDU, stabilita složení Pohlaví Věk Věk Vzdělání Vzdělání M Ž Do 40 let a více ZŠSŠVŠ

7 Kandidáti do obecních zastupitelstev STČ věkMužiŽenycelkem Do 19 let0.28 %0.20 %0.47% let2%0.8 %2.8% let4.46%1.86%6.32% 30 – 34 let8.26%3.81%12.01% let8.09%4%12.07% let8.63%4.49%13.12% 45 – 49 let7.86%4.22%12.07% let9.39%3.69%13.09% let8.99%3.59%12.59% 60 a více11.18%4.20%15.38% PRŮMĚRNÝ VĚK46.30%45.32%46% CELKEM69.13%30.87%100%

8 Politizace komunální politiky První zastupitelstva po 1990 – personální výměna, sociální sítě přátel a známých, důvěra, shoda mezi postoji občanů a reprezentantů (absence politické debaty) Diferenciace velká města x obce, malá města (adhoc seskupení, hledání věcných řešení) Lokální koalice Volební účast – 46%ČR (MSK, KV x VYS, PD, HK) Význam pro mandát: znát místní prostředí, dobře komunikovat, zkušenosti s řízením – ne příslušnost k politické straně

9 9 Aktéři se kterými je pro starosty důležité pracovat % podíl důležité spolupráce % podíl důležité spolupráce Občané města 85.9 % 85.9 % Vedoucí odborů MěÚ 77.8 % 77.8 % Tajemník MěÚ 72.4 % 72.4 % Starostové jiných měst 63.3 % 63.3 % Soukromý sektor 47.3 % 47.3 % Dobrovolné asociace 37. 2% 37. 2% Úředníci státní správy 33.6 % 33.6 % Vlastní politická strana 32 % 32 % Novináři 27 % 27 % Představitelé sdružení měst 24.7 % 24.7 %

10 Aktivity starostů Aktivity starostů Důležitost Důležitost Věnovat se strategickým otázkám obce 42.3 % 42.3 % Reprezentovat voliče a podporovat participaci 21.3 % 21.3 % Věnovat se správě obce 15.3 % 15.3 % Reprezentovat obec a obhajovat její zájmy 15 % 15 % Uplatňovat stranickou politiku 1 % 1 % Velikost souboru 519 obcí 519 obcí

11 REGIONÁLNÍ VEŘEJNÁ POLITIKA Přechodový stupeň mezi lokální a národní VP Kraj – mezikrajská spolupráce (Regiony soudržnosti, Asociace krajů), stálá zastoupení krajů při EU Subjekty - kraj, zastupitelstvo kraje, rada kraje, hejtman kraje, obce ležící na území kraje, občané kraje a veškeré organizace působící na území daného kraje komplexní územní rozvoj, dopravní obslužnost území, správa a financování primárního a sekundárního školství, péče o ŽP, kultura a CR Regionální politika krajské zřízení - zákon č.129/2000 Sb., zákon o krajích

12 Volby do zastupitelstev krajů,

13 Výsledky voleb STČ


Stáhnout ppt "LOKÁLNÍ A REGIONÁLNÍ POLITIKA VEP ZS 2007_2008. Kritéria členění veřejné politiky Segmenty veřejného zájmu (VeP obranná, kulturní, vzdělávací, energetická,"

Podobné prezentace


Reklamy Google