Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského oprávnění Návrh na zápis.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského oprávnění Návrh na zápis."— Transkript prezentace:

1 Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského oprávnění Návrh na zápis do obchodního rejstříku Zápis do obchodního rejstříku Korporace není, probíhají úvahy o účelu a příprava podnikatelského záměru Korporace je založena, probíhají postupy nutné pro její zápis do obchodního rejstříku. Korporace ještě nevznikla. Korporace vznikla, nabyla právní osobnosti.

2 Fáze zřizovacího procesu 2 založení Vznik zápisem do obchodního rejstříku podnikatelské oprávnění Splacení stanovené části základního kapitálu – pouze u kapitálových obchodních společností

3 Přehled ustanovení, která se vztahují ke zřízení obchodní korporace § 122 NOZ§ 8 ZOKSpeciální úpravy Právnickou osobu lze ustavit: - zakladatelským právním jednáním - zákonem - rozhodnutím orgánu veřejné moci - jiným způsobem Obchodní korporace se zakládá společenskou smlouvou. Jediný zakladatel zakládá obchodní korporaci zakladatelskou listinou. Společenská smlouva, kterou se zakládá družstvo, se uzavírá přijetím ustavující schůzí. vos: § 98 ks: § 124 sro: § 146 as: § 250: k založení společnosti se vyžaduje přijetí stanov, stanovy přijímají zakladatelé družstvo: § 555: stanovy přijímá ustavující schůze družstva, návrh stanov vypracuje svolavatel, který svolá zájemce o založení družstva k ustavující schůzi Zakladatel družstva: § 559 Družstvo má nejméně 3 členy (§ 552) § 3/3 ZOK: společenskou smlouvou se rozumí i stanovy a zakladatelská listina

4 Založení obchodní korporace Založení obchodní korporace je projev vůle zakladatele nebo zakladatelů zřídit korporaci určité formy s určitým vnitřním uspořádáním a za určitým účelem. Společenskou smlouvou pokud má korporace více než jednoho zakladatele Zakladatelskou listinou, pokud má společnost jednoho zakladatele Zakladatelskou listinou, pokud má korporace jediného zakladatele.

5 Společenská smlouva (zakladatelská listina) Funkce Obsah Forma zakládacíorganizační upraven speciálně v závislosti na formě obchodní korporace § 123/2 NOZ : písemná forma Kapitálové společnosti: forma veřejné listiny (§ 8 ZOK) upraven obecně v §123 NOZ název, sídlo, předmět činnosti, statutární orgán a jeho vytváření, první členové statutárního orgánu, doba, na kterou je ustavena, není-li uvedena, potom doba neurčitá Jednočlenné společnosti: forma veřejné listiny (§ 8 ZOK) § 6 ZOK: písemná forma s ověřenými podpisy

6 Podnikatelské oprávnění Jiné než živnostenské oprávnění Živnostenské Oprávnění k provozování zemědělské činnosti ohlašovacíkoncesovanéřemeslnévolnévázané

7 Splacení stanovené části základního kapitálu Obecná úprava - Vkladatel splní vkladovou povinnost ve lhůtě a způsobem určeným ZOK a společenskou smlouvou. (§ 17 odst. 1) - Nepeněžitý vklad se do kapitálové společnosti vnese před jejím vznikem.(§ 23 odst. 2) - Peněžitý vklad do kapitálových společností se splácí na zvláštní účet u banky, který zřídí správce vkladů. (§ 23 odst. 1) - Před vznikem korporace přijímá a spravuje vklady správce vkladů (§ 18 odst. 1). - Ocenění nepeněžitého vkladu se uvede ve společenské smlouvě (stanovách) - § 17/2 Jednotlivé druhy vkladů Nemovitosti: vkladatel předá správci vkladů věc + písemné prohlášení v úředně ověřeným podpisem o vnesení nemovitých věcí - § 19 Movité věci: předání správci vkladů - § 20 Závod nebo jeho část: předmět vkladu je vnesen účinností smlouvy o vkladu - § 21 odst. 1 Pohledávka: předmět vkladu je vnesen účinností smlouvy o vkladu pohledávky - § 21 odst. 2 Ostatní případy: nepeněžitý vklad je vnesen účinností smlouvy o vkladu mezi vkladatelem a správcem vkladů - § 22

8 Splacení základního kapitálu Peněžité vklady Na každý peněžitý vklad nejméně 30% (§ 148) sro as Emisní ážio a 30% jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií splácených peněžitými vklady Založení společnosti je účinné, pokud každý zakladatel splatil emisní ážio a v souhrnu alespoň 30% jmenovité nebo účetní hodnoty upsaných akcií v době určené ve stanovách a na účet u banky určený ve stanovách, nejpozději do podání návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku(§ 253 ZOK) Nabytí majetku za úplatu od zakladatelů nebo akcionářů do 2 let po vzniku as Pokud as nabývá majetek za úplatu převyšující 10% svého upsaného základního kapitálu, musí být úplata stanovena podle posudku znalce a nesmí jej převyšovat a nabytí majetku musí být schváleno valnou hromadou (§ 255 ZOK).

9 Zápis do obchodního rejstříku (zák. 304/2013 Sb.) Konstitutivní účinek Zapisují se (§ 25) Identifikační údaje korporace a její právní forma, den vzniku Předmět podnikání Další skutečnosti podle právní formy korporace (§ 48) Osoby, které jsou statutárními orgány a způsob, jakým jednají Kontrolní orgány, prokurista Den, k němuž byl zápis proveden

10 Jednání mezi založením a vznikem Z jednání je zavázán sám, popř. více osob je zavázáno solidárně Jednat jménem budoucí společnosti může kdokoli Pokud společnost jednání schválí, platí, že byla zavázána od počátku Společnost může takové jednání schválit do tří měsíců od svého vzniku V nové právní úpravě obsahuje tato pravidla § 127 NOZ.


Stáhnout ppt "Proces konstituování korporace Příprava zřizovacích procesů Založení korporace Splnění vkladové povinnosti Získání podnikatelského oprávnění Návrh na zápis."

Podobné prezentace


Reklamy Google