Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Chemické reakce a výpočty Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov,Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Chemické reakce a výpočty Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov,Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová."— Transkript prezentace:

1 Chemické reakce a výpočty Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov,Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová

2 LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ ( n ) Látkové množství vyjadřuje množství látky pomocí počtu částic. Jednotkou je mol. Jeden mol je látkové množství látky, která obsahuje tolik částic (atomů, molekul, iontů), kolik atomů je obsaženo v nuklidu 12 C, jehož hmotnost je přesně 12 g. ▫ 1 mol = 6,023.10 23 částic.... Avogadrova konstanta Stechiometrické koeficienty ve vzorci určují látková množství jednotlivých prvků v 1 molu látky. 1 mol látky A x B y tedy obsahuje x molů prvku A a y molů prvku B Za normálních podmínek (tlak 101325 Pa, teplota 273,15 K) je objem pro plyny konstantní a 1 mol plynu má objem 22,414 dm 3. 2

3 MOLÁRNÍ HMOTNOST ( M ) Molární hmotnost M je poměr hmotnosti látky m a jejího látkového množství n: Molární hmotnost je důležitou charakteristikou chemických prvků i sloučenin a nalezneme ji chemických tabulkách. Molární hmotnost látek můžeme vypočítat jako součet molárních hmotností všech atomů, které vyjadřuje vzorec sloučeniny. Př. Urči molární hmotnost oxidu železitého: M(Fe) = 55,8 g/mol M(O) = 16 g/mol M(Fe 2 O 3 ) = 2. 55,8 g/mol + 3. 16 g/mol = 159,6 g/mol 3

4 VÝPOČTY Z CHEMICKÝCH ROVNIC Vypočítej hmotnost sulfidu měďného, který vznikne reakcí 16 g mědi se sírou. ▫ 1) Sestavíme rovnici reakce 2 Cu + S --> Cu 2 S ▫ 2) Úvaha: ze 2 mol mědi vznikne 1 mol sulfidu měďného ▫ 3) Určíme molární hmotnosti obou látek M(Cu) = 63,5 g/mol a M(Cu 2 S) = 159 g/mol ▫ 4) Určíme hmotnosti obou látek m(Cu) = n(Cu). M(Cu) m(Cu) = 2. 63,5 m(Cu) = 127 g m( Cu 2 S) = n( Cu 2 S). M( Cu 2 S) m( Cu 2 S) = 1. 159 m( Cu 2 S) = 159 g ▫ 5) úvaha: Ze 127 g mědi vznikne 159 g sulfidu měďného. Kolik gramů sulfidu měďného vznikne z 16 g mědi ? 127 g Cu.................................. 159 g Cu 2 S 16 g Cu.................................... x g Cu 2 S x : 159 = 16 : 127 x. 127 = 159. 16 x = 20 g odpověď: Reakcí 16 g mědi vznikne 20 g sulfidu měďného. 4

5 LÁTKOVÁ KONCENTRACE ( c ) Látková koncentrace je vyjádřena podílem látkového množství rozpuštěné látky (n) a objemu roztoku (V). Jednotka látkové koncentrace...................mol / dm 3 (mol/l) Př: Vypočtěte koncentraci kyseliny chlorovodíkové v roztoku o objemu 1 dm 3, který obsahuje 0,2 mol rozpuštěného chlorovodíku HCl. Postup: n = 0,2 mol V = 1 dm 3 c = ? mol/dm 3 c = 0,2 : 1 c= 0,2 mol/dm 3 5

6 Test I Vypočítej molární hmotnost : ▫ dusíku N 2 ▫ oxidu siřičitého SO 2 ▫ ozónu O 3 ▫ amoniaku NH 3 Určete prvek, jehož látkové množství je 0,25 mol a hmotnost je 8g. V jakém poměru látkových množství reaguje kyslík : ▫ se sírou při vzniku oxidu siřičitého ▫ s mědí při vzniku oxidu měďnatého Napiš vzorec a určí molární hmotnost látek : ▫ kyseliny sírové ▫ kyseliny dusičné ▫ sulfidu hlinitého ▫ chloridu měďnatého ▫ hydroxidu železitého 6

7 Test II Vypočtěte hmotnost oxidu siřičitého, který vznikl spálením 8g síry. S + O 2 --> SO 2 Reakcí železa s kyselinou sírovou vzniká vodík a síran železnatý. Vypočtěte hmotnost železa, kterou potřebujeme k přípravě 20g vodíku. Fe + H 2 SO 4 --> H 2 + FeSO 4 Vypočtěte hmotnost vápníku potřebného k oxidaci na 112g oxidu vápenatého. 2Ca + O 2 --> 2 CaO Vypočtěte hmotnost uhličitanu vápenatého, kterou potřebujeme k výrobě 112kg páleného vápna ( oxidu vápenatého). CaCO 3 --> CaO + CO 2 Vypočtěte hmotnost oxidu fosforečného, který vznikl spálením 31g fosforu. P + O 2 --> P 2 O 5 ( !!! rovnici uprav ! ) Vypočtěte hmotnost bromu, který se vyloučí z 206g bromidu sodného s přebytkem chlorové vody. NaBr + Cl2 --> Br2 + NaCl ( !!! rovnici uprav ! ) Vypočtěte hmotnost chloridu hlinitého, který vznikl reakcí 105g chloru s práškovým hliníkem. Al + Cl 2 --> AlCl 3 ( !!! rovnici uprav ! ) Tepelným rozkladem oxidu rtuťnatého vzniká rtuť a kyslík. Vypočtěte hmotnost rtuti a kyslíku, který vznikne rozkladem 108,5g oxidu rtuťnatého. 7

8 Test III V kádince jsme rozpustili v 2 000 cm 3 0,20 mol NaOH. Vypočtěte koncentraci NaOH v jeho vodném roztoku. Vypočtěte látkové množství kyseliny sírové v 0,50 dm 3 jejího vodného roztoku o koncentraci 0,15 mol/ dm 3. Vypočtěte látkové množství NaCl, které potřebujeme k přípravě 0,1 l vodného roztoku o koncentraci 0,5 mol/dm 3. 8

9 http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/molarnih.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Amedeo_Avogadro http://cs.wikipedia.org/wiki/Avogadrova_konstanta http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tkov%C3%A9_mno%C5%BEstv%C3%A D http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB- CHEMIE9/latkovemnozstvi.html http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol http://cs.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A1rn%C3%AD_hmotnost http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB-CHEMIE9/vypocty.html http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tkov%C3%A9_mno%C5%BEstv%C3%A D http://www.komenskeho66.cz/materialy/chemie/WEB- CHEMIE9/koncentrace.html 9 Literatura, zdroje informací Vše dostupné online 5.2.2012


Stáhnout ppt "Chemické reakce a výpočty Přírodovědný seminář – chemie 9. ročník ZŠ Benešov,Jiráskova 888 Ing. Bc. Jitka Moosová."

Podobné prezentace


Reklamy Google