Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Školní stravování v základních a mateřských školách v městské části Praha 12.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Školní stravování v základních a mateřských školách v městské části Praha 12."— Transkript prezentace:

1 Školní stravování v základních a mateřských školách v městské části Praha 12

2 Školní stravování Pojmem školní stravování se rozumí stravovací služba, která je poskytována ve školních jídelnách pro děti a žáky, a to v rámci hmotného zabezpečení v době jejich pobytu ve škole. Školní stravování se řídí se výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin. Školní jídelny ve školských zařízeních začaly vznikat na přelomu čtyřicátých a padesátých let minulého století.

3 Školní stravování v ZŠ v městské části Praha 12 Základní školy Školní stravování je součástí Školního vzdělávacího programu v každé základní škole. Ve většině základních škol je nabídka ze dvou druhů jídel. Tři druhy jídel nabízí dvě základní školy. Jsou zařazovány zeleninové talíře, denně je zařazováno čerstvé ovoce. Školní jídelny všeobecně málo sladí, masové šťávy a omáčky jsou málo zahušťovány moukou. Jsou zařazovány do jídelníčku luštěniny, nízkotučné mléčné výrobky

4 Školní stravování v MŠ v městské části Praha 12 Mateřské školy Školní stravování je součástí Školního vzdělávacího programu v každé mateřské škole. Školní jídelny mateřské školy pouze 1 druh bez výběru. Cílem školních jídelen je příprava pokrmů, které vyhovují zásadám správné výživy: pokrmy se sníženým obsahem celkové energie, snížení tuků, cukrů a kuchyňské soli. Dostatek zeleniny, ovoce, netučného mléka, mořských ryb, luštěnin a výrobků. Všechny mateřské školy se pravidelně anketními otázkami dotazují na spokojenost skladby stravy rodičů v mateřských školách

5 Počty strávníků ve školním roce 2008/2009 Ve školním roce 2008/2009 se ve školních jídelnách celkem stravuje 4 692 dětí a žáků V roce 2008 žáci v základních školách odebrali ve školních jídelnách 535 176 obědů V roce 2008 děti v mateřských školách odebraly ve školních jídelnách 175 738 obědů Stravovací služby jsou poskytovány ještě dospělým osobám buď v rámci závodního stravování, nebo v rámci doplňkové činnosti (hostinská činnost). Pro doplňkovou činnost mají jídelny zpracovány kalkulaci pro úhradu osobních a režijních nákladů

6 Financování nákladů ve školních jídelnách Potraviny – strávník v plné výši Náklady osobní (platy, odvody, zákonné sociální náklady) – státní rozpočet Náklady režijní (energie, služby, materiál…) – zřizovatel městská část

7 Objednávkový systém v základních a mateřských školách v městské části Praha 12 Objednávkový systém přes internet je zaveden ve třech základních školách: ZŠ a MŠ Angel, ZŠ Písnická, ZŠ Zárubova. Tento systém také plánuje zavést v průběhu letošních prázdnin ZŠ profesora Švejcara v Praze 12 V ostatních základních školách se využívá i objednávkový box přímo ve škole. V mateřských školách internetový systém není. Rodiče dětí v mateřských školách platí stravné převodem nebo osobně. Mateřská škola Montessori v Praze 12 a mateřská škola v Urbánkově ulici má jídelníček uveden na webových stránkách MŠ

8 Kritické body HACCP = Hazard Analysis Critical Control Points Systém HACCP (kritické body) je preventivní postup, který určuje a vyhodnocuje nebezpečí kontaminace (nákazy) jídla ještě předtím, než vznikne a dokumentuje tento stav. Jeho cílem je dodržování správné výrobní praxe především v těch místech, kde je největší nebezpečí výroby zdravotně nezávadného pokrmu zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

9 Stanovení kritických bodů Kritéria jsou stanovena pro každé ochranné opatření. Nejčastěji se jedná o teplotu, čas a smyslové vjemy Kritický bod při vlastní výrobě jídel Kritický bod při konečné úpravě Kritický bod při výdeji a úschově stravy

10 Nápravná opatření pro kritické body Pro každý kritický bod se musí stanovit nápravná opatření Nápravnými opatřeními se musí pracovní operace vrátit do předepsaného stavu Musí též existovat instrukce o zacházení s produktem, který nesplnil kritéria a nelze jej dále použít

11 Kontrola při nákupu a skladování potravin Kontrola při příjmu potravin: záruční lhůty potravin, poškození obalů, vizuální kontrola Kontrola při skladování potravin: dodržování skladovacích podmínek, neslučitelnost jednotlivých druhů potravin, dodržování hygienických zásad při skladování potravin, dodržování sanitačního plánu apod. – teploměry ve skladech potravin, v chladících a mrazících boxech

12 Proškolování pracovníků Školení pracovníků je prováděno minimálně jedenkrát ročně zásady osobní hygieny zásady provozní hygieny zásady správné výrobní praxe k čemu slouží systém kritických bodů metoda sledování kritických bodů vedení dokumentace

13 Legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., (školský zákon) Zákon č. 274/2003 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování Vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v PO zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších Poslední novela vyhlášky č. 107/2005 proběhla v roce 2008 – změna finančních limitů

14 Úplata za školní stravování 1. Strávníci MŠ 3 - 6 let 20,00 až 34,00 Kč (přesnídávka, oběd, svačina) 1. Strávníci MŠ - 7 let 23,50 až 42,50 Kč (přesnídávka, oběd, svačina) 2. Strávníci 7 – 10 let13,50 až 26,00 Kč (oběd) 3. Strávníci 11 – 14 let15,00 až 27,50 Kč (oběd) 4. Strávníci 15 let a více let16,00 až 29,50 Kč (oběd) Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 až 4

15 Kontrola školního stravování v městské části Praha 12 Česká školní inspekce, která provádí kontrolu dodržování právních předpisů, její součástí je i kontrola plnění výživových norem Hygienická stanice Hlavního města Prahy Pravidelné dohlídky provádí také odbor školství, kultury a vzdělávání MHMP

16 Rekonstrukce školních jídelen městské části Praha 12 V současné době musí městská část Praha 12 věnovat velkou pozornost rekonstrukcím školních jídelen, viz kapitola koncepce 7.4 „ Investiční výhled pro období 2009 – 2011“ V letošním roce je naplánována celková rekonstrukce školní jídelny v Základní škole a mateřské škole ANGEL v Praze 12

17 Závěr Pravidelně sledovat odborem školství čerpání finančních normativů, plnění spotřebních košů, pestrost jídelních lístků Dále pokračovat v rekonstrukci školních jídelen Sledovat alternativní zdroje financování


Stáhnout ppt "Školní stravování v základních a mateřských školách v městské části Praha 12."

Podobné prezentace


Reklamy Google