Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozdělení koroze podle vnitřního mechanizmu

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozdělení koroze podle vnitřního mechanizmu"— Transkript prezentace:

1 Rozdělení koroze podle vnitřního mechanizmu
Definice: Koroze je definována jako rozrušování kovů vlivem vnějších vlivů. Rozdělení koroze podle vnitřního mechanizmu chemická Oxidace Oxidace za vysokých teplot = okuje měděnka elektrochemická Vysvětluje se pomocí galvanického článku Využívá se u galvanického pokovování Rozrušování kovů s různým elektrickým potenciálem za vzniku el. proudu.

2 Druhy koroze podle napadení povrchu

3 Druhy koroze podle napadení povrchu
vlastnosti schéma Rovnoměrná koroze Vzniká na celé ploše. Do jisté míry chrání povrch před další oxidací. Měděnka Venkovní sklady materiálu . Nerovnoměrná koroze – důlková (bodová ) Vzniká jen na určitých místech, jde do hloubky. Může způsobit trhliny, lomy.

4 Druhy koroze podle napadení povrchu
vlastnosti schéma Nerovnoměrná mezikrystalická Postupuje po hranicích zrn do hloubky, bez hmotnostního úbytku. Dochází k úplné ztrátě mechanických vlastností. Nerovnoměrná transkrystalická Jde přes zrna. Projevuje se lomem napříč zrn.

5 Rozdělení koroze podle korozního prostředí
Charakteristika Atmosférická Elektrochemické koroze, vzduch + vlhkost nad 60% + znečištění CO2 + SO 2 V kapalinách Elektrochemická koroze, koroze ve vodních a parních strojích, koroze závisí na agresivitě kapaliny - dána tvrdosti a stupněm pH půdní Elektrochemická koroze, půda obsahuje plyny, kapaliny a tuhé fáze. Kapalina jí dává elektrickou vodivost

6 Galvanický článek – vysvětluje elektrochemickou korozi
Ponoříme- li dva nestejně vodivé kovy do elektrolytu a vodivě je spojíme, prochází mezi nimi elektrický proud. Méně ušlechtilý kov (má menší energetický potenciál, nižší napětí) tvoří ANODU, se rozrušuje a jeho částečky přechází do roztoku a ulpívají na katodě.

7 Potenciály technických kovů E [V]
Chemická značka E [V] Al -1,37 Sn -0,14 Mg -1,66 Pb -0,12 Zn -0,76 H2 0,00 Cr -0,74 Cu2+ +0,34 Fe -0,44 Cu +0,52 Cd -0,40 Ag +0,80 Ni -0,25 Au +1,50 Podle tzv. galvanické řady napětí posuzujeme ušlechtilost kovů a jeho odolnost proti korozi

8 Anodická a katodická ochrana
Použijeme obvod se zdrojem eI. Proudu, katoda = chráněný kov Obětovaná anoda = méně ušlechtilý kov, drát spojíme s chráněným předmětem Anodická ochrana – chráněný kov zapojíme jako anodu na níž se vytvoří pasivní souvislá vrstva, která chrání před další korozí

9 Povlakování zinkováním
Galvanické potenciály: Zn = -0,76V => anoda = méně kvalitní, méně odolný proti korozi Fe = -0,44 V =>katoda = odolnější proti korozi V zinkovém povlaku mohou být malé póry, protože zplodiny rzi zakryjí pór. Velké póry nesmí být!

10 Pokovování cínováním Sn = -0,14 V => katoda = ušlechtilejší kov = odolnější proti korozi Fe = -0,44 V => anoda = méně ušlechtilá => dříve koroduje Na základní materiál naneseme ochranný povlak . Ochranná vrstva nesmí mít póry !

11 Galvanické pokovování
Podstatou je elektrolýza a elektrický rozklad vodných roztoků solí kovu, který chceme nanášet. Kov uvolněný rozkladem tvoří anodu a vylučuje se na katodě. Na katodu se zavěšují předměty, které pokovujeme.

12 Žárové stříkání = metalizace
= nanášení částeček roztaveného kovu na předmět stlačeným vzduchem speciálními stříkacími pistolemi. Stříkaný kov se do trysky pistole dostává jako tavenina, prášek nebo drát.(nejčastěji) Stříkací pistole: Plynové Elektrické Plazmové Povlakový kov: Charakteristika: Olovo Odolnost chemických zařízení proti korozi Zinek Ochrana strojů proti atmosférické a vodní korozi hliník Ochrana proti korozi v chemickém a potravinářském průmyslu, vodní stavby Cu a slitiny Ni Ochrana proti korozi

13 Metalizace – žárové stříkání plynovou pistolí

14 Metalizace – žárové stříkání elektrickou pistolí

15 Povlakování kovových i nekovových povlaků napařováním ve vakuu
Dochází k odpařování vhodného povlakového materiálu ve vakuu a následné kondenzaci kovových par na předmětu. Tloušťka povlaku je 0,1 - 1μm. Nejpoužívanější jsou Al povlaky: Lesklé, dobře odráží světlo Optika, zrcadla, Reflektory automobilů Integrované obvody Povlakování nástrojů z RO a SK

16 Povlakování napařováním ve vakuu

17 Práškové lakování = komaxitování
Princip: Stříkací pistolí se prášek nanáší na předmět, poté se vytvrzuje v peci. Prášek obsahuje pryskyřice, pigment, tvrdidla, aditiva. V pistoli se smísí prášek se stlačeným vzduchem, čímž vzniká "tekutá směs". Elektrodou je prášek nabíjen elektrostatickou energií a přitahován na „opačně“ nabitý výrobek .

18 Práškové lakování Prášek nátěrové hmoty se elektrostaticky nanese na povrch dílce. Pevný povrch se vytvoří teprve po vypálení v peci při T = 200°C, kdy se částečky prášku spojí a vytvrdí. Univerzální použití. Neškodí životnímu prostředí.

19 Fosfátování Výrobky se ponoří do fosfátové lázně.
Na povrchu se vytvoří pevný fosforečnan Fe. Je podkladem pro nátěr. U plechů tvoří kluznou vrstvu pro tváření. Používá se v automobilovém průmyslu

20 Elektrostatické lakování
Stříkací pistole rozprašuje jemnou mlhu laku, jehož kapičky jsou nabity záporně, a proto jsou přitahovány k lakovanému dílci, který je nabit kladně. Malé ztráty laku. Laky bez ředidel neohrožují životní prostředí.

21 Elektroforézní lakování = katoforéza
Lakované díly jsou uzemněné = nabity kladně. Částečky laku jsou nabity záporně a přitahovány k lakované součásti, na které pevně ulpívají. Rovnoměrný povlak na tvarech a v dutinách. Karoserie aut.

22 Úkoly: Popište podrobně způsoby povrchové úpravy na obrázcích.
Vyjmenujte další způsoby ochrany proti korozi a vysvětlete jejich princip.

23 Úkoly: Vyjmenujte druhy koroze podle napadení povrchu.
Co je ukazatelem ušlechtilosti a odolnosti kovů proti korozi? Vysvětlete elektrochemickou korozi v teorii a praxi.


Stáhnout ppt "Rozdělení koroze podle vnitřního mechanizmu"

Podobné prezentace


Reklamy Google