Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 8. Téma.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 8. Téma."— Transkript prezentace:

1 Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 8. Téma : Vedení elektrického proudu v kapalinách Autor : Mgr. Monika Konečná

2 Popište atom. 1)

3 Opakujeme. Spoj pojem s jeho významem. iont kationt aniont katoda anoda molekula atom kladně nabitý iont (atom, který odevzdal elektron) záporná elektroda záporně nabitý iont (atom, který přijal elektron) kladná elektroda elektricky nabitá částice atomární velikosti základní částice hmoty částice složená z dvou nebo více atomů

4 Proč některé kapaliny vedou el. proud a jiné ne? Vezměme nádobu, upevněme do ní dvě kovové desky a ty připojme přes ampérmetr ke zdroji napětí. Do nádoby nalijme destilovanou vodu. Elektrický proud obvodem neprochází. Osolíme-li vodu, začne proud obvodem procházet. 2) Jak toto pozorování vysvětlíme? sleduj video

5 Destilovaná voda - nevede elektrický proud, protože v ní nejsou přítomny žádné volné částice s nábojem - používá se v laboratořích, do chladičů a akumulátorů v automobilech Destilovanou vodu používáme i v domácnostech. 3) 4)

6 Elektrolýza - je fyzikálně-chemický jev, způsobený průchodem el.proudu kapalinou, při kterém dochází k chemickým změnám na elektrodách - při rozpouštění kuchyňské soli (chloridu sodného NaCl) ve vodě vznikají volně se pohybující kationty sodíku Na+ a anionty chloru Cl- - kapaliny, které obsahují volné ionty, vedou el. proud a nazývají se elektrolyty (jsou to především vodné roztoky solí, kyselin a zásad)

7 Galvanické pokovování - nanášení tenkých vrstev kovu na vodivý povrch (chromované kliky, nárazníky,...) - předmět, který chceme pokovit, se použije jako katoda - kov, kterým budeme pokovovat, jako anoda a elektrolyt bude sůl tohoto kovu 5)

8 Vyber správnou odpověď. Která z uvedených kapalin je izolant? a) vodný roztok kuchyňské soli b) vodný roztok kyseliny sírové c) rtuť d) destilovaná voda Vedení elektrického proudu v kapalinách je zprostředkováno: a) uspořádaným pohybem volných elektronů b) uspořádaným pohybem volných elektronů a iontů c) uspořádaným pohybem kladných a záporných iontů d) neuspořádaným pohybem elektronů Při vedení elektrického proudu ve vodném roztoku kuchyňské soli se sodík: a) vylučuje na záporné elektrodě b) vylučuje na kladné elektrodě c) nevylučuje se d) slučuje se s chlórem

9 Výroba elektrického napětí 6) 7) - měděná a zinková elektroda v roztoku kyseliny sírové - rozpouštěním elektrod přechází do kyseliny kladné ionty a elektrody se nabíjí záporně - zinková elektroda se rozpouští více a její potenciál je tedy menší než potenciál měděné elektrody (napětí = rozdíl potenciálů)

10 Použité zdroje: Literatura: KOLÁŘOVÁ, H., et al. Fyzika pro 8. ročník základní školy. 1. vydání. Praha: Prometheus, 2004. 223 s. ISBN 80-7196-149-3. Obrázky: 1) URL: [cit. 21. září 2010] 2) URL: [cit. 21. září 2010] 3) URL: [cit. 21. září 2010] 4) URL: [cit. 21. září 2010] 5) URL: [cit. 21. září 2010] 6)URL: [cit. 21. září 2010] 7)URL: [cit. 21. září 2010] Pozn: černý text = zápis do sešitu


Stáhnout ppt "Využití multimediálních nástrojů pro rozvoj klíčových kompetencí žáků ZŠ Brodek u Konice reg. č.: CZ.1.07/1.1.04/02.0041 Předmět : Fyzika Ročník : 8. Téma."

Podobné prezentace


Reklamy Google