Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt pro školy 3.11.2015 Prezentační workshop Dobruška Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt pro školy 3.11.2015 Prezentační workshop Dobruška Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska."— Transkript prezentace:

1 Projekt pro školy 3.11.2015 Prezentační workshop Dobruška Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

2 Cíl žákovského projektu Žáci zhodnotí, jaké má změna klimatu přímé i nepřímé dopady na jejich obec a samostatně vypracují návrh opatření na přizpůsobení se těmto dopadům.

3 O projektu pro školy Probíhá ve 3 městech ČR celkem 16 realizací (ZŠ, SŠ), 314 žáků pilotní realizace červen 2015 realizace projektu září 2015- únor 2016 Závěrečná soutěž únor 2016

4 Koncept projektu série 7 hlavních badatelských aktivit tematicky zaměřená exkurze simulační hra soutěž pro školy

5 Aktivity Doprava Zelená architektura Teplota ve městě Retence městských povrchů Voda a vegetace Povodně Chytrá energetika Cyklus organické hmoty (exkurze)

6 Dosavadní realizace aktivit v Dobrušce ŠkolaTřída Úvodní přednáška Exkurze Zasakovací zkouška Termokamera Voda, vegetace a teplota Chytrá energetika Doprava Františka Kupky 8.B16. 9.5.11.19. 10. 2. 11.23.9. 9.A11. 9.5.11.19.10. 2.11.24.9.18.9. Pulická 8.A17.9.29.9.????26.10. 9.A15.9.29.9.?? ??27.10.

7 Úvodní přednáška Úvodní přednáška představí žákům téma klimatické změny, slouží především k navození motivace a rozdělení žáků do skupin. Dále seznamuje žáky s projektem a jeho hlavními částmi. Součástí přednášky je i evaluační dotazník pro žáky.

8 Zasakovací zkouška Žáci v průběhu aktivity zkoumají propustnost různých povrchů na vybraných stanovištích. Realizují experiment — zasakovací zkoušku, díky němuž si uvědomí, že každý povrch ve městě má jiné vsakovací schopnosti. Žáci v rámci aktivity také zjistí, jakou roli hraje retenční schopnost různých typů městské krajiny pro regulaci mikroklimatu města.

9 Zasakovací zkouška ZŠ Františka Kupky

10 Měření termokamerou Žáci se pokusí odhadnout teplotu a nakreslit vlastní termosnímek na dvou odlišných lokalitách. Poté si sami vyzkoušejí práci s termokamerou, změří a porovnají povrchové teploty naměřené na místech s vegetací a bez vegetace (např. park x vydlážděné náměstí). Sami si ověří, že zelené plochy ochlazují prostředí měst, což je kritické především v období extrémního tepla a sucha.

11 Práce s termokamerou ZŠ Františka Kupky

12 Voda, vegetace a teplota Žáci uvedou do souvislosti výsledky získané terénním měřením (teplota ve městě, zasakovací zkouška) s teoretickými poznatky. Kriticky zhodnotí stav zeleně a vodních prvků ve svém městě a navrhnou možná opatření.

13 Zelená architektura V první části hodiny si žáci zopakují, jaké funkce plní zeleň ve městě a vyhodnotí experiment sledování prašnosti. Následně se seznámí s využitím zelených fasád a vertikálních zahrad ve městě a jejich funkcí. Experimentem ověří rozdílné absorpční a izolační vlastnosti různých materiálů. Druhá část aktivity je věnována pasivním domům. V závěru aktivity žáci navrhnou opatření vedoucí k minimalizaci prašnosti, ozelenění jejich města a vymyslí potenciální místo pro nový typ zástavby.

14 Doprava Žáci za domácí úkol zmapují svou cestu do školy (vzdálenost, doba trvání, pocity). V další aktivitě zjistí, jaké dopady mají některé náhlé výkyvy počasí na chod dopravy a pohyb lidí ve městě. S ohledem na svá zjištění a zkušenosti navrhnou možná opatření, jak dopravní infrastrukturu ve svém městě vylepšit.

15 Doprava ZŠ Františka Kupky

16 Doprava – návrhy opatření ZŠ Fr. Kupky Vybudování cyklostezky Dobruška – Opočno - šetří životní prostředí Retardér před školou - bezpečnost Obnovení železniční dopravy - šetrnější k životnímu prostředí Oprava cest a chodníků u nádraží – využití propustných povrchů, které udrží vodu ve městě – zasakovací dlaždice, atd. Oprava parkovišť u nádraží a stadionu - využití propustných povrchů, které udrží vodu ve městě – štěrk,vegetační tvárnice, atd. Vybudování cyklostezky Dobruška – Opočno - šetří životní prostředí Retardér před školou - bezpečnost Obnovení železniční dopravy - šetrnější k životnímu prostředí Oprava cest a chodníků u nádraží – využití propustných povrchů, které udrží vodu ve městě – zasakovací dlaždice, atd. Oprava parkovišť u nádraží a stadionu - využití propustných povrchů, které udrží vodu ve městě – štěrk,vegetační tvárnice, atd.

17 Doprava ZŠ Pulická

18 Doprava – návrhy opatření ZŠ Pulická Vybudování chodníku od školy na nádraží – bezpečnost, porézní dlažba, štěrk Vybudovat kruhový objezd u benziny – časté nehody Vybudovat cyklostezku Pohoří – Dobruška – časté nehody Vybudování chodníku od školy na nádraží – bezpečnost, porézní dlažba, štěrk Vybudovat kruhový objezd u benziny – časté nehody Vybudovat cyklostezku Pohoří – Dobruška – časté nehody

19 Chytrá energetika Během aktivity si žáci prakticky vyzkoušejí, jak fungují hlavní obnovitelné zdroje energie, jako fotovoltaické panely, větrná a vodní elektrárna. Na zmenšených modelech elektrárny žáci změří výkon (napětí a proud) a seznámí se s referenčním zdrojem z reálného světa. V druhé půli se pak podívají na svoji osobní spotřebu a zkusí spočítat, kolik kterých zdrojů by potřebovali ke své energetické soběstačnosti. V průběhu aktivity budou žáci pracovat se základními fyzikálními jednotkami.

20 Chytrá energetika ZŠ Fr. Kupky

21 Chytrá energetika – návrhy opatření ZŠ Fr. Kupky Vodní elektrárna na Zlatém potoku v Mělčanech – obnovitelný zdroj Solární panely na budovách ve městě (sídliště, Penny Market) – obnovitelný zdroj Větrná elektrárna Na Trojici – obnovitelný zdroj Solární osvětlení ve městě Větrná elektrárna na skládce – obnovitelný zdroj Vodní elektrárna na Zlatém potoku v Mělčanech – obnovitelný zdroj Solární panely na budovách ve městě (sídliště, Penny Market) – obnovitelný zdroj Větrná elektrárna Na Trojici – obnovitelný zdroj Solární osvětlení ve městě Větrná elektrárna na skládce – obnovitelný zdroj

22 Povodně Žáci samostatně zjišťují, zda a v jaké míře jejich město zasáhly v minulosti povodně. V průběhu společné aktivity si vzájemně prezentují svá zjištění. Provedou experiment, který demonstruje mechanismy a příčiny vzniku povodní. Společně zkoumají různé možnosti protipovodňové ochrany a diskutují o výhodách a nevýhodách využití jednotlivých opatření. V rámci společné diskuse navrhnou vhodná protipovodňová opatření pro jejich město.

23 Exkurze- cyklus organické hmoty Žáci se nejprve zábavnou formou seznámí s tím, co je to bioodpad, jak se s ním nakládá a jaký je vliv tohoto nakládání na životní prostředí. Následuje exkurze do provozu bioplynové stanice, kde žáci budou mít za úkol doplnit schéma cyklu organické hmoty a energie. Po obědě následuje přednáška o energeticky soběstačné obci. Následně žáci zhlédnou krátký informační film o půdní erozi a preventivních opatřeních. Na základě znalostí získaných z filmu žáci pozorují a hodnotí dva typy zemědělské krajiny a posuzují její možné ohrožení vodní erozí.

24 Exkurze ZŠ Pulická

25 Exkurze – návrhy opatření ZŠ Pulická Existuje komunitní kompostárna Existuje bioplynová stanice v ZD Zemědělci dodržují protierozní opatření – sázení/setí po vrstevnici, důlkování, hrázkování, atd. Existuje komunitní kompostárna Existuje bioplynová stanice v ZD Zemědělci dodržují protierozní opatření – sázení/setí po vrstevnici, důlkování, hrázkování, atd.

26 Více informací o projektu www.adaptacesidel/doskol https://www.facebook.com/adaptacesideldos kol/?ref=aymt_homepage_panel https://www.facebook.com/adaptacesideldos kol/?ref=aymt_homepage_panel

27 Realizační tým Ing. Alžběta Škodová koordinátorka projektu pro školy alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz alzbeta.skodova@ekocentrumkoniklec.cz Mgr. Štěpánka Kadochová koordinátorka pro město Hradec Králové stepanka.kadochova@ekocentrumkoniklec.cz Mgr. Vladimíra Černá koordinátorka pro města Žďár nad Sázavou a Dobruška vladimira.cerna@ekocentumkoniklec.cz

28 Děkuji za pozornost !!!


Stáhnout ppt "Projekt pro školy 3.11.2015 Prezentační workshop Dobruška Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska."

Podobné prezentace


Reklamy Google