Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VY_32_INOVACE_6_1_7 Ing. Jan Voříšek  V předchozích kapitolách stále hovoříme o organických látkách. Odkud ale tyto látky jsou? Dokáže někdo říct, odkud.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VY_32_INOVACE_6_1_7 Ing. Jan Voříšek  V předchozích kapitolách stále hovoříme o organických látkách. Odkud ale tyto látky jsou? Dokáže někdo říct, odkud."— Transkript prezentace:

1

2 VY_32_INOVACE_6_1_7 Ing. Jan Voříšek

3  V předchozích kapitolách stále hovoříme o organických látkách. Odkud ale tyto látky jsou? Dokáže někdo říct, odkud bereme tak velké množství látek, které používáme jako léky, plasty, barvy, palivo atd.?  Na začátku organické chemie jsme si řekli, že máme podle původu dva typy látek:  přírodní látky, získané z přírody,  umělé neboli syntetické látky, získané nějakou laboratorní nebo průmyslovou výrobou.

4  Jaké přírodní látky můžeme použít? Můžeme použít například dřevo, kytky, písek, vodu?  Přírodní zdroje organických látek rozdělujeme na dvě skupiny:  fosilní zdroje,  recentní (současné) zdroje.

5  K fosilním zdrojům patří ropa, uhlí a zemní plyn.  Zdrojem organické hmoty pro vznik ropy a zemního plynu byl mořský plankton (fytoplankton i zooplankton).

6  Obr. 1: Fytoplankton

7  Obr. 2: Zooplankton

8 Obr.3: Prokázané světové zásoby ropy z r. 2009

9  Obr.4 Dálkový plynovod Jamal

10  Vzhledem k problémům s přepravou zemního plynu přes Ukrajinu zahájilo Rusko 9.4. 2010 oficiálně výstavbu plynovodu Nord Stream, který bude navazovat v Německu na plynovod OPAL a NEL.  Obr.5: Plynovod Nord Stream

11  Uhlí vznikalo geochemickými procesy v průběhu miliónů let rozkladem rostlin a uhynulých živočichů bez přístupu vzduchu.  Obr.6: Amazonský prales

12  Obr.7: Rypadlo velkostroje v dole Nástup Tušimice v Mostecké uhelné pánvi

13  Obr.8: Těžba černého uhlí  Oproti povrchovým dolům na hnědé uhlí je většina černého uhlí dolována pod zemí pomocí šachet

14  Obr.9: Důl Bílina

15  K recentním patří dřevo, rostlinné plody, tuky, živočišné tkáně apod.  Recentní látky se stále tvoří, například fotosyntézou v rostlinách, a využívání těchto látek postupně nabývá na významu s rychle rostoucím úbytkem fosilních zdrojů.  Jednoduchá rovnice fotosyntézy: 6 CO 2 + 6 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2

16  Obr.10: Rostlinné recentní látky-cukrová řepa

17  Obr.11: Živočišné recentní látky-prase domácí

18  Látky umělé (jejich složení, vlastnosti, přípravu a použití) budeme probírat v jednotlivých kapitolách organické chemie v příštím roce.  A nakonec otázka k zamyšlení: dokázali byste vyjmenovat některé umělé látky zde ve třídě a u vás doma? (Otázka je domácí úkol)

19  Zdroj informací:  McMURRY, John. Organická chemie. Vydání první. Vydalo Vysoké učení technické v Brně – nakl. VUTIUM, Brno, 2007. Počet stran 1260. ISBN 978-80-214-3291-8 (VUT v Brně).  VACÍK, Jiří. Přehled středoškolské chemie. Třetí doplněné vydání. Vydalo SPN-pedagogické nakladatelství, a.s., Praha, 1996. Počet stran 368. ISBN 80-85937-08-5.  HONZA, Jaroslav, MAREČEK, Aleš. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 2.díl. Druhé přepracované vydání. Vydalo Nakladatelství Olomouc, 1998. Počet stran 232. ISBN 80-7182-056-3.  Obr. 1: Fytoplankton http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diatoms_through_the_microscope.jpg Staženo: 11.2.2012  Obr. 2: Zooplankton http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chrysaora_jelly.jpg Staženo: 11.2.2012  Obr.3: Prokázané světové zásoby ropy z r. 2009 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_Reserves.png Autor: Emilfaro, staženo 11.2.2012.Emilfaro  Obr.4: Dálkový plynovod JAMAL http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Yamal-europe.png Autor: Samuel Bailey, staženo: 11.2.2012.

20  Obr.5: Plynovod Nord Stream http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nordstream.png Autor: Samuel Bailey, staženo: 11.2.2012.  Obr.6: Amazonský prales http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:River_in_the_Amazon_rainforest.jpg Autor Cesar Paes Barreto, staženo: 11.2.2012.Cesar Paes Barreto  Obr.7: Rypadlo velostroje v dole Nástup Tušimice v Mostecké uhelné pánvi http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rypadlo_Tu%C5%A1imice.jpg Autor: Martin Mach, Ekolist.cz, staženo 11.2.2012.  Obr.8: Těžba černého uhlí http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chassis_du_Bois_Du_Cazier_Marcinelle.JPG Autor: Agrillo Mario, staženo 11.2.2012.Agrillo Mario  Obr.9: Důl Tušimice - Libouš http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Velkostroj_Tu%C5%A1imice.jpg Autor: Martin Mach, Ekolist.cz, staženo 11.2.2012.  Obr.10: Cukrová řepa http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SugarBeet.jpg Staženo: 10.2.2012  Obr.11: Žívočišné recentní látky-prase domácí http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sow_with_piglet.jpg Staženo: 10.2.2012

21  Téma sady: Úvodní studium organické chemie  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Vzdělávací obor:Chemie  Tematický okruh:Organická chemie  Autor: Ing. Jan Voříšek  Rok vytvoření materiálu: 2012  Název materiálu: Zdroje organických sloučenin.  Jazyk:čeština  Očekávaný výstup:Žák vysvětlí, odkud organické látky pocházejí a dokáže je podle původu rozdělit na základní skupiny.  Klíčová slova: organická chemie, fosilní zdroje, recentní zdroje, ropa, uhlí, zemní plyn.  Druh učebního materiálu:prezentace s aktivizací žáka  Cílová skupina:žák  Stupeň a typ vzdělávání:gymnaziální vzdělávání  Typická věková skupina:16 -19 let   Pokyny pro práci s materiálem: Prezentace je využitelná jako výklad učiva na dané téma. V materiálu jsou začleněny otázky, které aktivizují žáky a umožňují žákům zamyšlení nad jednotlivými body tématu.


Stáhnout ppt "VY_32_INOVACE_6_1_7 Ing. Jan Voříšek  V předchozích kapitolách stále hovoříme o organických látkách. Odkud ale tyto látky jsou? Dokáže někdo říct, odkud."

Podobné prezentace


Reklamy Google