Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_130.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_130."— Transkript prezentace:

1 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_130

2 Jméno autora:Ing. Klára Šírová Třída/ročník:II. Datum vytvoření:3.8.2013 Vzdělávací oblast:Člověk a příroda Tematická oblast:Chemie kolem nás Předmět:Chemie Výstižný popis způsobu využití, případně metodické pokyny: Zástupci alkanů Klíčová slova:Uhlovodíky, alkany Druh učebního materiálu:prezentace

3 Zástupci alkanů Methan Jeho vzorec je CH 4. Je to bezbarvý, hořlavý plyn. Je lehčí než vzduch. Tvoří podstatnou součást zemního plynu. Je také rozpuštěn v ropě. Tvoří se v bahně tůní, řek a rybníků rozkladem rostlinných a živočišných zbytků (odtud název bahenní plyn). Vyskytuje se v důlním plynu i v plynech sopečných. Je součástí atmosféry některých planet. Kromě toho je přítomen ve střevních plynech přežvýkavců, kde vzniká v průběhu trávení. Na vzduchu hoří namodralým plamenem na oxid uhličitý a vodu. Za nedostatečného přístupu vzduchu vzniká oxid uhelnatý nebo saze (uhlík). CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O 2CH 4 + 3O 2 → 2CO + 4H 2 O CH 4 + O 2 → C + 2H 2 O

4 V laboratoři lze methan získat rozkladem karbidu hliníku vodou: Další možností přípravy je tepelný rozklad octanu sodného (bezvodého) s pevným hydroxidem sodným: Methan se používá jako surovina k výrobě rozpouštědel (halogenderiváty methanu), sazí (do tiskařské černi), acetylenu a jako výhřevné plynné palivo. Al 4 C 3 + 12H 2 O → 3CH 4 + 4Al(OH) 3 CH 3 COONa + NaOH → CH 4 + Na 2 CO 3 6CH 4 + O 2 → + 2CO + 10H 2 1500 °C parciální oxidace methanu za vysokých teplot – výroba ethynu (acetylenu)

5 Ethan Jeho vzorec je CH 3 -CH 3 (C 2 H 6 ) Má podobné vlastnosti jako methan i podobné využití. Je výchozí látkou pro výrobu některých halogenderivátů a organických rozpuštědel. Vyskytuje se v zemním plynu a v malém množství je rozpuštěn v ropě. Připravuje se dekarboxylací sodné soli kyseliny propionové nebo reakcí jodmethanu se sodíkem: Průmyslově se vyrábí katalytickou hydrogenací ethenu nebo acetylenu: 2CH 3 I + 2Na → H 3 C-CH 3 + 2NaI H 2 C=CH 2 + H 2 → H 3 C-CH 3 Pt hydrogenace ethenu

6 Propan a butan Jejich vzorce jsou C 3 H 8 a C 4 H 10. Jsou to hořlavé plyny, dají se lehce zkapalnit, mají vysokou výhřevnost, jejich směs se pod názvem propanbutan používá v domácnostech (propanbutanové vařiče), případně jako pohonná látka spalovacích motorů (LPG). Z butanu se katalytickou dehydrogenací vyrábí buta-1,3-dien, který je surovinou pro výrobu syntetického kaučuku: Kapalné alkany jsou součástí paliv (benzín, petrolej, motorová nafta). Pevné alkany jsou obsaženy ve vazelínách, parafinu a mazacích olejích. H 3 C-CH 2 -CH 2 -CH 3 → H 2 C=CH-CH=CH 2 + H 2

7 Procvičování Napište souhrnné vzorce methanu, ethanu, propanu a butanu. K čemu se používá methan? Napište rovnici výroby ethanu? methanethan propan butan CH 4 C2H6C2H6 C3H8C3H8 C 4 H 10 Methan se používá jako surovina k výrobě rozpouštědel (halogenderiváty methanu), sazí (do tiskařské černi), acetylenu a jako výhřevné plynné palivo. H 2 C=CH 2 + H 2 → H 3 C-CH 3 Pt

8 V čem jsou obsaženy kapalné alkany? Napište rovnici dokonalého spalování methanu. Napište aspoň jednu rovnici laboratorní přípravy methanu. K čemu se používá tzv. propanbutan? Používá v domácnostech (propanbutanové vařiče), případně jako pohonná látka spalovacích motorů (LPG). Jsou součástí paliv (benzín, petrolej, motorová nafta). Al 4 C 3 + 12H 2 O → 3CH 4 + 4Al(OH) 3 CH 3 COONa + NaOH → CH 4 + Na 2 CO 3 nebo CH 4 + 2O 2 → CO 2 + 2H 2 O

9 Použitá literatura 1. KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.: Pro střední školy. 2. vyd. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997. 2. PEČOVÁ, Danuše. Organická chemie. 2. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005. 3. HONZA, Jaroslav a Aleš MAREČEK. Chemie pro čtyřletá gymnázia. 3. vyd. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2005.


Stáhnout ppt "Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_130."

Podobné prezentace


Reklamy Google