Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hodnocení Programu předcházení vzniku odpadů ČR, indikátory a datové zdroje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hodnocení Programu předcházení vzniku odpadů ČR, indikátory a datové zdroje."— Transkript prezentace:

1 Hodnocení Programu předcházení vzniku odpadů ČR, indikátory a datové zdroje

2 Název a sídlo řešitele: GREEN Solution s.r.o. U Průhonu 40/1079 170 00 Praha 7 Zadavatel: Technologická agentura České republiky Garant: Ministerstvo životního prostředí ČR Doba trvání projektu: listopad 2014 – duben 2015 Členové řešitelského týmu: Ing. David Hrabina Ing. Jan Pavlíček Ing. Zdenka Kotoulová Ing. Josef Durdil, CSc. Ing. Pavel Vejnar, CSc. Ing. Terezie Pačesová Projekt TAČR Beta TB940MZP002 Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů ČR

3 Hodnocení PVVO Hodnocení indikátorů

4 Hodnocení PVVO Evaluační opatření PPVO

5 Soustava DPSIR

6 Kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin Bilance kompostovaných materiálů v rámci domácího a komunitního kompostování Hodnocení produkce textilu a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu Hodnocení PVVO Výstupy projektu

7 Hodnocení PVVO Kritéria pro hodnocení indikátorů Relevance, reprezentativnost Dostupnost dat Kompatibilita dat Univerzálnost Frekventovanost Důvěryhodnost

8 Hodnocení PVVO Indikátor Název indikátoru Typ Kritérium hodnocení indikátoru Relevance reprezentativnost Dostupnost dat Kompatibilita dat Univerzálnost Frekventovanost Důvěryhodnost I.1 TEX Množství odděleně sebraného textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků H*** * ***** I.2 TEX Množství sebraného použitého textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků předaných k opětovnému použití NH********* ***** I.3 TEX Množství textilu uvedené na trh v ČRP********** ********* I.1 POTR Množství odevzdaných potravin k dalšímu užíváníH********** **** I.2 POTRNACE-A Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru rostlinné a živočišné výroby NH******* I.3 POTRNACE-C Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru zpracování potravinNH******** I.4 POTRNACE-G Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru maloobchod/velkoobchodNH******** I.5 POTRNACE-I Celková produkce všech odpadů potravin v sektoru ubytování, stravování a pohostinství NH******** I.6 POTR Podíl zamezitelných odpadů potravin ve směsném komunálním odpaduNP************* I.7 POTR Množství zamezitelných odpadů potravin ve směsném komunálním odpaduNH***** *** I.1 DOMKOM Počet domácích kompostérů v obcích podpořených z veřejných zdrojůNP**** ******* I.2 DOMKOM Množství biologického materiálu zpracované při domácím kompostováníNH************** I.3 DOMKOM Podíl kompostérů na celkovém počtu rodinných domůNP**** ******* I.1 BRO Celková produkce všech odpadů (BRO)H****** I.2 BRO Celková produkce všech odpadů (BRKO)H******************* I.1 KOMKOM Počet komunitních kompostáren podpořených z OPŽPNP**************** I.1 SKO Celková produkce směsného komunálního odpaduH******** I.1 PAP Celková produkce oddělně sebraných odpadů papíru z obcíH******* I.1 SKLO Celková produkce oddělně sebraných odpadů skla z obcíH******* I.1 PLAST Celková produkce oddělně sebraných odpadů plastů z obcíH******* I.1 KOV Celková produkce oddělně sebraných odpadů kovů z obcíH******* I.1 DMI Celková produkce odpadů k domácímu materiálovému vstupuH****** I.1 DS Množství druhotných surovin využitých ve výroběH*** ** ****

9 Hodnocení PVVO Kritéria pro hodnocení indikátorů Vysoce agregované indikátory Specifické indikátory …..ReprezentativnostRelevanceKompatibilita datFrekventovanost

10 Hodnocení PVVO Hlavní indikátor dle přílohy č. 7 Programu pro množství přerozdělených potravin Potravinovými bankami Hlavní indikátory pro produkci vybraných odpadů v jednotlivých odvětvích Pomocný indikátor pro podíl potravin ve směsném komunálním odpadu Kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin Zemědělská produkce Zpracování potravin Maloobchod velkoobchod Stravovací služby Spotřebitel Redistribuce potravin Analýza skladby SKO

11 Hodnocení PVVO Kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin 02 03 04 02 06 01

12 Hodnocení PVVO Analýza skladby komunálního odpadu Kvalifikované a kvantifikované hodnocení toku odpadů z potravin 1. stupeň třídění2. stupeň třídění3. stupeň třídění Biologický odpad  Kuchyňský odpad rostlinného původu  Pečivo a jeho zbytky  Balené potraviny (vč. obalu)  Zbytky potravin bez obalu  Ovoce a zelenina (a jejich slupky)  Kuchyňský odpad živočišného původu  Poživatelné živočišné tkáně a z nich zhotovené výrobky  Nepoživatelné živočišné tkáně, tuky, kosti, skořápky od vajec  Zbytky nápojů  Nealkoholické a alkoholické nápoje (vč. obalů)  Rostlinný odpad z domácností  Zbytky pokojových rostlin, podestýlka domácích zvířat  Živočišný odpad z domácností  Podestýlka domácích zvířat  Zahradní rostlinný odpad  Zbytky rostlin  Dřevo

13 Materiálové využití Charitativní organizace Second hand Systémy odděleného sběru Spotřebitel SKO Maloobchod Import/ Export použitého textilu 69 tis. t/tok DE, BI, ZA, PL ( 2 tis. t/rok) DE, CH, BE, SK (21 tis. t/rok) 1 2 3 4 5 1: tzv. shwopping 2: kontejnerový sběr (cca 17 tis. t/rok), a donáškový sběr 3: redistribuce vhodného textilu pro sociálně slabé / kvalitního textilu nevhodného pro soc. slabé k prodeji 4: cca 80 % textilu předáno k využití (čistící hadry, doplňková náplň pro čalounění, TAP) 5: předání k dalšímu užití (prodej/darování mezi občany – zejména dětské a kojenecké zboží)

14 Hodnocení PVVO Hodnocení produkce textilu a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu Hlavní indikátor dle přílohy č. 7 Programu pro Množství zpětně odebraného textilu, obuvi a vybraných znovupoužitelných výrobků Hlavní indikátory pro Množství sebraného použitého textilu a obuvi předaných k opětovnému použití Pomocný indikátor pro množství textilu uvedeného na trh v ČR (CZ- PRODCOM, KN)

15 Hodnocení PVVO Hodnocení produkce textilu a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu Formulář (šetření) pro subjekty sbírající použitý textil v rámci veřejné sítě kontejnerů, zapojení subjektů obsluhujících 100 kontejnerů a více Nárůst produkce odpadů je úměrný míře separace

16 Hodnocení PVVO Hodnocení produkce textilu a toku obnošených a znovupoužitých oděvů a odpadů z textilu Problematické sjednocení vedení evidence Pro účely získávání dat o opětovném použití není ani odpadová evidence použitelná – na výstupech třídíren již zpravidla není evidováno jako odpad Pro účely získávání dat není podstatné, co je zaevidováno jako odpad a co není, důležitý je věrohodné a průkazné informování o množství předaném k opětovnému použití a přípravě k opětovnému použití BN30 Třídírna použitého textilu BR5, BR3, BR12 B00 AN3 20 03 01, 20 03 07, 04 02 22 19 12 08, neodpad

17 Hodnocení PVVO Hlavní indikátory - soustava indikátorů pro BRO z ISOH Pomocné indikátory - počet komunitních kompostáren podpořených z OPŽP, Komunitní kompostárny: dle roční kapacity kompostárny Aktuální počet komunitních kompostáren: 278 Bilance kompostovaných materiálů v rámci komunitního kompostování Zdroj: GREEN Solution s.r.o., zveřejněné vyhlášky obcí, kterými se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce, www.risy.cz

18 Hodnocení PVVO Hlavní indikátory - soustava indikátorů pro BRO z ISOH Pomocné indikátory - množství kompostérů podpořených z OPŽP, množství biologického materiálu zpracované při komunitním kompostování Domácí kompostéry: Množství vychází z předpokladu, že pro kompostování rostlinného materiálu ze zahrady rodinného domu o rozloze 500 m 2 a obrátkovosti výroby kompostu v kompostéru 2x za rok je zapotřebí pořízení alespoň dvou kompostérů o objemu 750 litrů. Za těchto podmínek a při průměrné objemové hmotnosti zahradního odpadu 200 kg/m 3 činí průměrné kompostované množství 600 kg/rok, tj. na jeden kompostér připadá 300 kg/rok. Domácí kompostování

19 Hodnocení PVVO Domácí kompostování

20 Děkujeme za pozornost! Ing. Jan Pavlíček


Stáhnout ppt "Hodnocení Programu předcházení vzniku odpadů ČR, indikátory a datové zdroje."

Podobné prezentace


Reklamy Google