Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ"— Transkript prezentace:

1 ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
vylepšená verze 2.0.1

2 Recyklace Dělí se na přímou a nepřímou
- přímá = znovuvyužití odpadu bez další úpravy - nepřímá = znovuvyužití odpadu s nutností dalších úprav

3 Recyklovatelné odpady
Kovy, hliník, železo, měď Textilie Plasty, sklo, papír Oleje, rozpouštědla bioodpad textil bílé sklo sklo papír plasty

4 Recyklace

5 Kompostování Přeměňuje bioodpad na kompost
Kompostováním vzniká kompost Kompost: Skládá se hlavně z organických zbytků, plevele a rostlin

6 Technologie zpracovávání, využívání a zneškodňování odpadů
Odpady jsou zneškodňovány na několika místech a různými způsoby - kompostárny - bioplynové stanice - skládky - spalovny odpadů - čističky odpadních vod

7 čistička odpadních vod bioplynová stanice spalovna odpadů
skládka kompostárna

8 Skládkování Je nejméně přijatelný způsob nakládání z odpadky (přicházíme o materiálové a energetické zdroje obsažené v odpadech) Uvolňují se při něm uhlovodíky (tzv. skládkové plyny) Dochází k uvolňování průsakových vod do zemské kůry Zajímavost: V České republice je skládkování stále nejužívanějším způsobem nakládání s odpady, i když jde v podstatě o plýtvání cennými surovinami. Téměř 70% veškerých směsných komunálních odpadů je skládkováno a tento podíl dokonce mírně roste.

9 Skládkování

10 Porovnání množství vyprodukovaného KO v jednotlivých krajích ČR
KO = komunální odpad

11 Odvodňovací systém Vnější vody:
rozhodují o úrovni podzemní vody v lokalitě, skládka musí být před vnějšími vodami chráněna obchvatným příkopem Vnitřní vody (průsakové): Jsou tvořeny vodou srážkovou

12 Výhody spalování odpadů
značná redukce původního objemu odpadů (70 – 99 %), možnost spalování různých druhů odpadů různého původu, možnost využití tepla (i konverze na jiný druh energie), jediný způsob možného zneškodnění některých typů odpadů, podstatné snížení množství kontaminantů, hygienický provoz při zpracování odpadů - proces spalování lze dobře kontrolovat a regulovat, organická hmota se přeměňuje na konečné produkty,

13 Nevýhody spalování odpadů
relativně vysoké náklady na provoz a údržbu zařízení, potřeba kvalifikovaného personálu pro provoz a údržbu, nezbytnost opatření pro bezpečné odstranění zbytků ze spalování odpadů a k zábraně emisí do ovzduší a do vody, velmi přísné emisní limity pro použití alternativních paliv.

14 Zajímavost – jezero Karačaj - Rusko
Existují místa, o kterých se říká: ,,Vidět a pak zemřít“. Ale pouze jedno místo na světě je takové, že po jeho spatření opravdu zemřete…

15 Zajímavost – Spotřeba energie pro výrobu 1t kovu z rudy a z odpadu v kWh.t-1
% úspory energie Al (hliník) 65 000 2000 97 Cu (měď) 13 500 1700 87 Pb (olovo) 9500 500 95 Zn (zinek) 10 000

16 Děkujeme za pozornost a doufáme, že to bylo lepší než minule… :D

17 skládkování, výhody a nevýhody + prezentace
UPGRADOVALI: Jan Nedbal skládkování, výhody a nevýhody + prezentace Mikuláš Heinz recyklace, zajímavosti Tomáš Vizner kompostování, technika zpracování odpadů, odvodňovací systém Ve spolupráci se strýčkem Googlem, tetičkou Wikipedií a panem PowerPointem Zdroje:


Stáhnout ppt "ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google