Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Úkol 1: a/ Jakou společnou vlastnost mají tyto potraviny? b/ Co tuto vlastnost způsobuje? Obr. 4 Obr. 3Obr. 1Obr. 2

3 Kontrola úkolu 1 a/ Společnou vlastností všech potravin na obrázcích je kyselost. b/ Kyselost způsobuje přítomnost kyselin.

4 Co způsobuje kyselost? Kyseliny se ve vodném roztoku štěpí (disociují) na kationty vodíku H + a anionty kyseliny. HCl → H + + Cl - H 2 SO 4 → 2 H + + SO 4 2- Kation vodíku není ve vodném roztoku stabilní, reaguje s molekulou vody: H + + H 2 O → H 3 O + (→ oxoniový kation)

5 Co způsobuje kyselost? H + + H 2 O → H 3 O + (→ oxoniový kation) HCl + H 2 O → H 3 O + + Cl - H 2 SO 4 + 2 H 2 O → 2 H 3 O + + SO 4 2- Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H 3 O +. - H + + H + - 2 H + + 2 H +

6 úkol 2 Napiš rovnici disociace kyseliny dusičné ve vodě. Kontrola: HNO 3 + H 2 O → H 3 O + + NO 3 -

7 Co způsobuje zásaditost? Hydroxidy se ve vodném roztoku štěpí na kationty kovu a hydroxidové anionty OH -. NaOH → Na + + OH - Ca(OH) 2 → Ca 2+ + 2 OH - Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH -. Úkol 3: Napiš rovnici disociace hydroxidu draselného.

8 Kontrola úkolu 3 KOH → K + + OH -

9 Jak zjistíme kyselost nebo zásaditost? Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. 5A/ Zbarvení lakmusu v kyselém a zásaditém roztoku. 5B/ Zbarvení fenolftaleinu v kyselém a zásaditém roztoku. Autor © Vlastimil Vaněk

10 Žákovský pokus – skupinová práce Pracovní postup: Do dvou zkumavek s roztokem citrónové šťávy a do dvou zkumavek s roztokem sody postupně přidávejte několik kapek lakmusu a fenolftaleinu. Sledujte zabarvení indikátorů v jednotlivých zkumavkách. Úkol 4: Do tabulky zakreslete zbarvení obou indikátorů v roztocích sody a citrónové šťávy a rozhodněte, zdali mají kyselou, nebo zásaditou reakci.

11 Kontrola úkolu 4

12 Jak se porovnává a měří kyselost a zásaditost vodných roztoků? Orientační určení míry kyselosti nebo zásaditosti vodných roztoků se provádí podle zavedené stupnice pH (čti pé – há) pomocí univerzálních indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14. Dělítkem stupnice je hodnota pH = 7. Označuje neutrální roztok (v takovém roztoku je stejná koncentrace H 3 O + i OH - ). Obr. 6

13 Úkol 5: Podle obrázků 7A a 7B urči pH roztoku amoniaku a kyseliny chlorovodíkové. Autor © Vlastimil Vaněk Obr. 7AObr. 7B

14 Kontrola úkolu 5

15 Žákovský pokus – skupinová práce Pracovní postup: V pěti zkumavkách jsou tyto látky: roztok mýdla, ocet, destilovaná voda, jablečná šťáva a hašené vápno. Pomocí UIP zjistěte pH a reakci jednotlivých roztoků. Úkol 6: Svá zjištění zapište do tabulky.

16 Kontrola úkolu 6 Výsledky pokusů si zkontrolujte podle tabulky.

17 Úkol 7: Shrnutí učiva Doplň následující text: Příčinou ………vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H 3 O +. Příčinou ……….. roztoků hydroxidů je zvýšené množství ………… aniontů OH -. Kyselost a zásaditost zjišťujeme ………., které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění …... Nejběžnější jsou …………a ……. Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice.. pomocí ………… indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot... –.... Kyselé roztoky mají pH <..., roztoky ……… mají pH = 7, …….. roztoky mají pH > 7.

18 Kontrola úkolu 7 Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H 3 O +. Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH -. Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice pH pomocí univerzálních indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14. Kyselé roztoky mají pH 7.

19 Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-17-06]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: Obrázek 1:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon.jpg Obrázek 2:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocet_spirytusowy.jpg Obrázek 3:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kefir.jpg Obrázek 4:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiszona_kapusta.JPG Obrázek 6:. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PH_indicator_paper_roll.jpg Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Kyselost a zásaditost vodných roztoků Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google