Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyselost a zásaditost vodných roztoků

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyselost a zásaditost vodných roztoků"— Transkript prezentace:

1 Kyselost a zásaditost vodných roztoků
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 a/ Jakou společnou vlastnost mají tyto potraviny? b/ Co tuto vlastnost
Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Obr. 4 Úkol 1: a/ Jakou společnou vlastnost mají tyto potraviny? b/ Co tuto vlastnost způsobuje?

3 Kontrola úkolu 1 a/ Společnou vlastností všech potravin na obrázcích je kyselost. b/ Kyselost způsobuje přítomnost kyselin.

4 H+ + H2O → H3O+ (→ oxoniový kation)
Co způsobuje kyselost? Kyseliny se ve vodném roztoku štěpí (disociují) na kationty vodíku H+ a anionty kyseliny. HCl → H+ + Cl- H2SO4 → 2 H+ + SO42- Kation vodíku není ve vodném roztoku stabilní, reaguje s molekulou vody: H+ + H2O → H3O+ (→ oxoniový kation)

5 H+ + H2O → H3O+ (→ oxoniový kation)
Co způsobuje kyselost? H+ + H2O → H3O+ (→ oxoniový kation) HCl + H2O → H3O+ + Cl- H2SO4 + 2 H2O → 2 H3O+ + SO42- Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H3O+ . - H+ + H+ - 2 H+ + 2 H+

6 úkol 2 Napiš rovnici disociace kyseliny dusičné ve vodě. Kontrola:
HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

7 Co způsobuje zásaditost?
Hydroxidy se ve vodném roztoku štěpí na kationty kovu a hydroxidové anionty OH- . NaOH → Na+ + OH- Ca(OH)2 → Ca OH- Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH-. Úkol 3: Napiš rovnici disociace hydroxidu draselného.

8 Kontrola úkolu 3 KOH → K+ + OH-

9 Jak zjistíme kyselost nebo zásaditost?
Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. 5A/ Zbarvení lakmusu v kyselém a zásaditém roztoku. 5B/ Zbarvení fenolftaleinu v kyselém a zásaditém roztoku. Autor © Vlastimil Vaněk

10 Žákovský pokus – skupinová práce
Pracovní postup: Do dvou zkumavek s roztokem citrónové šťávy a do dvou zkumavek s roztokem sody postupně přidávejte několik kapek lakmusu a fenolftaleinu. Sledujte zabarvení indikátorů v jednotlivých zkumavkách. Úkol 4: Do tabulky zakreslete zbarvení obou indikátorů v roztocích sody a citrónové šťávy a rozhodněte, zdali mají kyselou, nebo zásaditou reakci. Zkoumaná látka: Barva lakmusu: Barva fenolftaleinu: Reakce roztoku: Roztok sody Citrónová šťáva

11 Kontrola úkolu 4 Zkoumaná látka: Barva lakmusu: Barva fenolftaleinu:
Reakce roztoku: Roztok sody zásaditá Citrónová šťáva kyselá

12 Jak se porovnává a měří kyselost a zásaditost vodných roztoků?
Orientační určení míry kyselosti nebo zásaditosti vodných roztoků se provádí podle zavedené stupnice pH (čti pé – há) pomocí univerzálních indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14. Dělítkem stupnice je hodnota pH = 7. Označuje neutrální roztok (v takovém roztoku je stejná koncentrace H3O+ i OH-). Obr. 6 Hodnota pH: Roztok: 0 ≤ pH < 7 kyselý pH = 7 neutrální 7 < pH ≤ 14 zásaditý

13 Autor © Vlastimil Vaněk
Úkol 5: Podle obrázků 7A a 7B urči pH roztoku amoniaku a kyseliny chlorovodíkové. Obr. 7A Obr. 7B Zkoumaná látka: Zjištěné pH: Reakce roztoku: Roztok amoniaku Roztok kyseliny chlorovodíkové Autor © Vlastimil Vaněk

14 Kontrola úkolu 5 Zkoumaná látka: Zjištěné pH: Reakce roztoku:
Roztok amoniaku 12 zásaditá Roztok kyseliny chlorovodíkové 0 - 1 kyselá

15 Žákovský pokus – skupinová práce
Pracovní postup: V pěti zkumavkách jsou tyto látky: roztok mýdla, ocet, destilovaná voda, jablečná šťáva a hašené vápno. Pomocí UIP zjistěte pH a reakci jednotlivých roztoků. Úkol 6: Svá zjištění zapište do tabulky. Zkoumaná látka: Zjištěné pH: Reakce roztoku: Roztok mýdla Ocet Destilovaná voda Jablečná šťáva Hašené vápno

16 Kontrola úkolu 6 Výsledky pokusů si zkontrolujte podle tabulky. Látka:
pH: Roztok: Kyselina v bateriích <1,0 Kyselý Žaludeční šťávy 2,0 Citronová šťáva 2,4 Coca-cola 2,5 Ocet 2,9 Šťáva z pomeranče nebo jablka 3,5 Pivo 4,5 Káva 5,0 Čaj 5,5 Kyselý déšť < 5,6 Mléko 6,5 Čistá voda 7,0 Neutrální Sliny zdravého člověka 6,5-7,4 Krev 7,34 - 7,45 Zásaditý Mořská voda 8,0 Mýdlo 9,0 - 10,0 Čpavek pro domácí použití 11,5 Hašené vápno 12,5 Louh sodný pro domácí použití 13,5 Výsledky pokusů si zkontrolujte podle tabulky.

17 Úkol 7: Shrnutí učiva Doplň následující text:
Příčinou ………vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H3O+. Příčinou ……….. roztoků hydroxidů je zvýšené množství ………… aniontů OH-. Kyselost a zásaditost zjišťujeme ………., které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění ….. . Nejběžnější jsou …………a …… . Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice .. pomocí ………… indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot ... – Kyselé roztoky mají pH < ..., roztoky ……… mají pH = 7, …….. roztoky mají pH > 7.

18 Kontrola úkolu 7 Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H3O+. Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH-. Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice pH pomocí univerzálních indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14. Kyselé roztoky mají pH < 7, roztoky neutrální mají pH = 7, zásadité roztoky mají pH > 7.

19 Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit ]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: Obrázek 1: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon.jpg>. Obrázek 2: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocet_spirytusowy.jpg>. Obrázek 3: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kefir.jpg>. Obrázek 4: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiszona_kapusta.JPG>. Obrázek 6: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PH_indicator_paper_roll.jpg>. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je. Mgr. Vlastimil Vaněk. Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.


Stáhnout ppt "Kyselost a zásaditost vodných roztoků"

Podobné prezentace


Reklamy Google