Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyselost a zásaditost vodných roztoků. Úkol 1: a/ Jakou společnou vlastnost mají tyto potraviny? b/ Co tuto vlastnost způsobuje?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyselost a zásaditost vodných roztoků. Úkol 1: a/ Jakou společnou vlastnost mají tyto potraviny? b/ Co tuto vlastnost způsobuje?"— Transkript prezentace:

1 Kyselost a zásaditost vodných roztoků

2 Úkol 1: a/ Jakou společnou vlastnost mají tyto potraviny? b/ Co tuto vlastnost způsobuje?

3 Kontrola úkolu 1 a/ Společná vlastnost všech potravin je kyselost. b/ Kyselost způsobuje přítomnost kyselin.

4 Co způsobuje kyselost? Kyseliny se ve vodném roztoku štěpí (ionizují) na kationty vodíku H + a anionty zbytku kyseliny: HCl → H + + Cl - H 2 SO 4 → 2 H + + SO 4 -II Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H +. U silných kyselin jsou ionizovány téměř všechny molekuly. Úkol 2: Napiš rovnici ionizace kyseliny dusičné HNO 3.

5 Kontrola úkolu 2 HNO 3 → H + + NO 3 -

6 Co způsobuje zásaditost? Hydroxidy se ve vodném roztoku štěpí na kationty kovu a hydroxidové anionty OH - : NaOH → Na + + OH - Ca(OH) 2 → Ca + + 2 OH - Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH -. Úkol 3: Napiš rovnici ionizace hydroxidu draselného KOH.

7 Kontrola úkolu 3 KOH → K + + OH -

8 Jak zjistíme kyselost nebo zásaditost? Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. 5A/ Zbarvení lakmusu v kyselém a zásaditém roztoku 5B/ Zbarvení fenolftaleinu v kyselém a zásaditém roztoku

9 Žákovský pokus – skupinová práce Zkoumaná látkaBarva lakmusuBarva fenolftaleinuReakce roztoku Roztok sody Citrónová šťáva Pracovní postup: Do dvou zkumavek s roztokem citrónové šťávy a do dvou zkumavek s roztokem sody postupně přidávejte několik kapek lakmusu a fenolftaleinu. Sledujte zabarvení indikátorů v jednotlivých zkumavkách. Úkol 4: Do tabulky zakreslete zbarvení obou indikátorů v roztocích sody a citrónové šťávy a rozhodněte, zda-li mají kyselou nebo zásaditou reakci.

10 Kontrola úkolu 4 Zkoumaná látkaBarva lakmusuBarva fenolftaleinuReakce roztoku Roztok sodyzásaditá Citrónová šťávakyselá

11 Jak se porovnává a měří kyselost a zásaditost vodných roztoků? Vodné roztoky nejsou stejně kyselé nebo zásadité. Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice pH (čti pé – há) pomocí univerzálních indikátorových papírků (UIP). Stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14. Dělítkem stupnice je hodnota pH 7. Označuje neutrální roztok. Hodnota pHroztok 0 ≤ pH < 7kyselý pH = 7neutrální 7 < pH ≤ 14zásaditý 6

12 Úkol 5: Podle obrázků 7A a 7B urči pH roztoku amoniaku a kyseliny chlorovodíkové 7A7B Zkoumaná látkaZjištěné pHReakce roztoku Roztok amoniaku Roztok kyseliny chlorovodíkové

13 Kontrola úkolu 5 Zkoumaná látkaZjištěné pHReakce roztoku Roztok amoniaku 12zásaditá Roztok kyseliny chlorovodíkové 0 - 1kyselá

14 Žákovský pokus – skupinová práce Pracovní postup: V pěti zkumavkách jsou tyto látky: roztok mýdla, ocet, destilovaná voda, jablečná šťáva a hašené vápno. Pomocí UIP zjistěte pH a reakci jednotlivých roztoků. Úkol 6: Svá zjištění zapište do tabulky. Zkoumaná látka Zjištěné pHReakce roztoku Roztok mýdla Ocet Destilovaná voda Jablečná šťáva Hašené vápno

15 LátkapHroztok Kyselina v bateriích<1,0Kyselý Žaludeční šťávy2,0Kyselý Citronová šťáva2,4Kyselý Coca-cola2,5Kyselý Ocet2,9Kyselý Šťáva z pomeranče nebo jablka3,5Kyselý Pivo4,5Kyselý Káva5,0Kyselý Čaj5,5Kyselý Kyselý déšť< 5,6Kyselý Mléko6,5kyselý Čistá voda7,0neutrální Sliny zdravého člověka6,5-7,4neutrální Krev7,34 - 7,45zásaditý Mořská voda8,0Zásaditý Mýdlo9,0 - 10,0Zásaditý Čpavek pro domácí použití11,5Zásaditý Hašené vápno12,5Zásaditý Louh sodný pro domácí použití13,5zásaditý Kontrola úkolu 6 Výsledky pokusů si zkontrolujte podle tabulky.

16 Úkol 7: Shrnutí učiva Doplň následující text: Příčinou ………vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H +. Příčinou ……….. roztoků hydroxidů je zvýšené množství ………… aniontů OH -. Kyselost a zásaditost zjišťujeme ………., které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění …... Nejběžnější jsou …………a ……. Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice.. pomocí ………… indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot. –... Kyselé roztoky mají pH <., roztoky ……… mají pH = 7, …….. roztoky mají pH > 7.

17 Kontrola úkolu 7 Doplň následující text: Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H +. Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH -. Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice pH pomocí univerzálních indikátorových papírků. Stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14. Kyselé roztoky mají pH < 7, roztoky neutrální mají pH = 7, zásadité roztoky mají pH > 7.

18 Použité obrázky: Obrázek 1: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon.jpg Obrázek 2: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License, na www http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocet_spirytusowy.jpg Obrázek 3: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic na www http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kefir.jpg Obrázek 4: Dostupný pod licencí na www: Free Documentation License http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiszona_kapusta.JPG Obrázek 6: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PH_indicator_paper_roll.jpg Ostatní obrázky pocházejí z vlastních zdrojů Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Kyselost a zásaditost vodných roztoků. Úkol 1: a/ Jakou společnou vlastnost mají tyto potraviny? b/ Co tuto vlastnost způsobuje?"

Podobné prezentace


Reklamy Google