Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soli nad zlato. „Solné rekordy“ Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Úkol 1b:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soli nad zlato. „Solné rekordy“ Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Úkol 1b:"— Transkript prezentace:

1 Soli nad zlato

2 „Solné rekordy“ Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Úkol 1b: Do kterých skupin patří sůl kamenná, vápenec, skalice modrá? 1/ Jsou nejrozšířenější sloučeniny v zemské kůře. 2/ Jsou pro rostliny nejdůležitější zdroj minerálních látek. 1

3 Kontrola úkolu 1 Druhy solí Vzorec kyseliny DusičnanyHNO 3 KřemičitanyH 2 SiO 3 SíranyH 2 SO 4 FosforečnanyH 3 PO 4 ChloridyHCl SulfidyH2SH2S UhličitanyH 2 CO 3 1a Sůl kamenná – chloridy Vápenec – uhličitany Skalice modrá - sírany 1b

4 Výskyt některých solí Chloridy (NaCl) jsou obsaženy v mořské vodě (průměrně 35g, Mrtvé moře 300g v 1000g vody), uhličitany (CaCO 3 ) ve vápenci, mramoru, křídě nebo travertinu, sírany v sádrovci aj. Úkol 2: a/ Vypočítej procentové složení CaCO 3. b/ Kolik % soli obsahuje mořská voda a voda v Mrtvém moři? ChloridyUhličitanySírany 23

5 Kontrola úkolu 2: a/ 40% vápníku, 12% uhlíku, 48% kyslíku b/ Mořská voda 3,5% Mrtvé moře 30%

6 Vlastnosti solí Úkol 3: Pozoruj pod lupou soli, sleduj obrázky, tabulku a pak napiš: Barva solí: Struktura solí: Teplota tání solí: Chlorid draselný Chlorid amonný → 4 5 Dusičnan sodný 67 Uhličitan sodný Název soli Teplota tání 0 C Chlorid sodný 770,3 Chlorid amonný 340 Dusičnan sodný 307 Uhličitan sodný 851

7 Kontrola úkolu 3 Barva solí: většinou bílá Struktura solí: krystalická Teplota tání solí: vysoká

8 Jak vedou soli elektrický proud Úkol 4: Doplň věty slovy nevedou, měď, kationty, rozpouštějí, chlór, kyseliny, vedou: Mnohé soli se ve vodě ……….. a štěpí na …….. kovu a anionty zbytku …….. Soli v pevném stavu ……. elektrický proud, ale ….. ho v roztoku (tavenině). Elektrolýzou roztoku CuCl 2 vzniká na katodě …, na anodě ….. Zavádění el. proudu do CuCl 2 (s)Zavádění el. proudu do CuCl 2 (aq) Cl - Cu 2+ Anoda +- Katoda Děje na anodě: 2Cl - – 2e → Cl 2 Děje na katodě: Cu 2+ + 2e - → Cu

9 Kontrola úkolu 4 Mnohé soli se ve vodě rozpouštějí a štěpí na kationty kovu a anionty zbytku kyselin. Soli v pevném stavu nevedou elektrický proud, ale vedou ho v roztoku (tavenině). Elektrolýzou roztoku CuCl 2 vzniká na katodě měď, na anodě chlór.

10 K čemu jsou soli užitečné Úkol 5: Podle obrázků doplň tabulku v pracovním listě:

11 Kontrola úkolu 5 Název soliVzorec soliPoužití Síran měďnatýCuSO 4 Úprava vody v bazénu Chlorid sodnýNaClSolení silnic Chlorid amonnýNH 4 ClNáplň monočlánků Uhličitan vápenatýCaCO 3 Výroba železa, stavebnictví Křemičitany-------Keramika, porcelán Dusičnan draselnýKNO 3 Výbušniny Fosforečnan vápenatýCa 3 (PO 4 ) 2 Průmyslová hnojiva Uhličitan sodnýNa 2 CO 3 Výroba mýdla, výroba skla

12 Úkol 6: Shrnutí učiva Soli jsou …………… sloučeniny v zemské kůře. Chloridy jsou obsaženy v …… vodě, uhličitany ve ……. nebo mramoru, sírany v……... Většina solí má ….. barvu, ………… strukturu, ve vodném roztoku nebo tavenině se štěpí na ….. a vedou ………. proud. Soli mají široké použití. Chlorid sodný se užívá ke konzervaci potravin, …… silnic, uhličitan vápenatý při výrobě …… a ve …………, křemičitany jako součást hlín a jílů při výrobě keramiky a ……….

13 Kontrola úkolu 6 Soli jsou nejrozšířenější sloučeniny v zemské kůře. Chloridy jsou obsaženy v mořské vodě, uhličitany ve vápenci nebo mramoru, sírany v sádrovci. Většina solí má bílou barvu, krystalickou strukturu, ve vodném roztoku nebo tavenině se štěpí na ionty a vedou elektrický proud. Soli mají široké použití. Chlorid sodný se užívá ke konzervaci potravin, solení silnic, uhličitan vápenatý při výrobě železa a ve stavebnictví, křemičitany jako součást hlín a jílů při výrobě keramiky a porcelánu.

14 Použité obrázky: Obrázek 1: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Earth_seen_from_Apollo_17.jpg Obrázek 2: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dead_sea_newspaper.jpg Obrázek 3: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Carrara_Marmorbrueche_2004_It-Toskana_1.jpg Obrázek 4: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File: Chlorid_draseln%C3%BD.JPG Obrázek 5: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ammonium_chloride.jpg Obrázek 6: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dusi%C4%8Dnan_sodn%C3%BD.JPG Obrázek 7: Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uhli%C4%8Ditan_sodn%C3%BD.JPG Obrázky na snímku 10: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schneepflug_Strasse_hinten.jpg Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BaterieR14.jpg Dostupný pod licencí public domain na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_The_U.S._Army_-_High_explosives.jpg Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.0 Generic na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Backyardpool.jpg Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bleikristall_nachtmann_karaffen.jpg Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Clabecq_JPG01.jpg Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Langlochziegerp.jpg Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Potter_in_Rabka_04.JPG Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Baby-Soap-Tindi-Ringuva.jpg Ostatní použité obrázky pocházejí z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Soli nad zlato. „Solné rekordy“ Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Úkol 1b:"

Podobné prezentace


Reklamy Google