Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Soli nad zlato.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Soli nad zlato."— Transkript prezentace:

1 Soli nad zlato

2 „Solné rekordy“ Úkol 1a: Na obrázku 1 jsou zobrazeny nejdůležitější
soli. Napiš vzorce kyselin, od nichž se tyto soli odvozují. Úkol 1b: Do kterých skupin patří sůl kamenná, vápenec, skalice modrá? 1 1/ Jsou nejrozšířenější sloučeniny v zemské kůře. 2/ Jsou pro rostliny nejdůležitější zdroj minerálních látek.

3 Kontrola úkolu 1 1a 1b Druhy solí Vzorec kyseliny Dusičnany HNO3
Křemičitany H2SiO3 Sírany H2SO4 Fosforečnany H3PO4 Chloridy HCl Sulfidy H2S Uhličitany H2CO3 Sůl kamenná – chloridy Vápenec – uhličitany Skalice modrá - sírany

4 Výskyt některých solí 2 3 Chloridy Uhličitany Sírany Chloridy (NaCl) jsou obsaženy v mořské vodě (průměrně 35g, Mrtvé moře 300g v 1000g vody), uhličitany (CaCO3) ve vápenci, mramoru, křídě nebo travertinu, sírany v sádrovci aj. Úkol 2: a/ Vypočítej procentové složení CaCO3. b/ Kolik % soli obsahuje mořská voda a voda v Mrtvém moři?

5 Kontrola úkolu 2: a/ 40% vápníku, 12% uhlíku, 48% kyslíku
b/ Mořská voda 3,5% Mrtvé moře 30%

6 Vlastnosti solí Úkol 3: Pozoruj pod lupou soli, sleduj
4 6 7 Chlorid draselný Chlorid amonný → Dusičnan sodný Uhličitan sodný 5 Úkol 3: Pozoruj pod lupou soli, sleduj obrázky, tabulku a pak napiš: Barva solí: Struktura solí: Teplota tání solí: Název soli Teplota tání 0C Chlorid sodný 770,3 Chlorid amonný 340 Dusičnan sodný 307 Uhličitan sodný 851

7 Kontrola úkolu 3 Barva solí: většinou bílá Struktura solí: krystalická
Teplota tání solí: vysoká

8 Jak vedou soli elektrický proud
Anoda + - Katoda Děje na anodě: 2Cl- – 2e → Cl2 Děje na katodě: Cu2+ + 2e- → Cu Cl- Cu2+ Cl- Zavádění el. proudu do CuCl2 (s) Zavádění el. proudu do CuCl2 (aq) Úkol 4: Doplň věty slovy nevedou, měď, kationty, rozpouštějí, chlór, kyseliny, vedou: Mnohé soli se ve vodě ……….. a štěpí na …….. kovu a anionty zbytku ……. . Soli v pevném stavu ……. elektrický proud, ale ….. ho v roztoku (tavenině). Elektrolýzou roztoku CuCl2 vzniká na katodě …, na anodě …. .

9 Kontrola úkolu 4 Mnohé soli se ve vodě rozpouštějí a štěpí na
kationty kovu a anionty zbytku kyselin. Soli v pevném stavu nevedou elektrický proud, ale vedou ho v roztoku (tavenině). Elektrolýzou roztoku CuCl2 vzniká na katodě měď, na anodě chlór.

10 K čemu jsou soli užitečné
Úkol 5: Podle obrázků doplň tabulku v pracovním listě:

11 Kontrola úkolu 5 Název soli Vzorec soli Použití Síran měďnatý CuSO4
Úprava vody v bazénu Chlorid sodný NaCl Solení silnic Chlorid amonný NH4Cl Náplň monočlánků Uhličitan vápenatý CaCO3 Výroba železa, stavebnictví Křemičitany Keramika, porcelán Dusičnan draselný KNO3 Výbušniny Fosforečnan vápenatý Ca3(PO4)2 Průmyslová hnojiva Uhličitan sodný Na2CO3 Výroba mýdla, výroba skla

12 Úkol 6: Shrnutí učiva Soli jsou …………… sloučeniny v zemské kůře. Chloridy jsou obsaženy v …… vodě, uhličitany ve ……. nebo mramoru, sírany v…….. . Většina solí má ….. barvu, ………… strukturu, ve vodném roztoku nebo tavenině se štěpí na ….. a vedou ………. proud. Soli mají široké použití. Chlorid sodný se užívá ke konzervaci potravin, …… silnic, uhličitan vápenatý při výrobě …… a ve …………, křemičitany jako součást hlín a jílů při výrobě keramiky a ……… .

13 Kontrola úkolu 6 Soli jsou nejrozšířenější sloučeniny v zemské kůře.
Chloridy jsou obsaženy v mořské vodě, uhličitany ve vápenci nebo mramoru, sírany v sádrovci. Většina solí má bílou barvu, krystalickou strukturu, ve vodném roztoku nebo tavenině se štěpí na ionty a vedou elektrický proud. Soli mají široké použití. Chlorid sodný se užívá ke konzervaci potravin, solení silnic, uhličitan vápenatý při výrobě železa a ve stavebnictví, křemičitany jako součást hlín a jílů při výrobě keramiky a porcelánu.

14 Ostatní použité obrázky pocházejí z vlastních zdrojů.
Obrázek 1: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 2: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 3: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Obrázek 4: Dostupný pod licencí public domain na www: Chlorid_draseln%C3%BD.JPG Obrázek 5: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 6: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázek 7: Dostupný pod licencí public domain na www: Obrázky na snímku 10: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Dostupný pod licencí public domain na www: Dostupný pod licencí public domain na www: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution 2.0 Generic na www: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Dostupný pod licencí Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported na www: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: Ostatní použité obrázky pocházejí z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Soli nad zlato."

Podobné prezentace


Reklamy Google