Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jak vznikají soli.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jak vznikají soli."— Transkript prezentace:

1 Jak vznikají soli

2 Přímé slučování kovu a nekovu
1 3 Úkol 1: a/ Napiš pomocí chemických značek reaktanty a pomocí vzorce produkt chemické reakce: b/ Napiš rovnici reakce: 2 1/ Směs síry a zinku 2/ Reakce síry a zinku videoklip 3/ Sulfid zinečnatý

3 Kontrola úkolu 1 a/ Reaktanty: S, Zn Produkt: ZnS b/ Zn + S → ZnS

4 Reakce kovu s kyselinou
4 5 Reakce zinku s kyselinou chlorovodíkovou Odpařením vzniklého roztoku získáme chlorid zinečnatý Úkol 2: a/ Napiš vzorec chloridu zinečnatého: b/ Napiš rovnici reakce:

5 Kontrola úkolu 2: a/ ZnCl2 b/ Zn + 2 HCl → H2 + ZnCl2

6 Neutralizace Obrázek 6: Roztok KOH s několika kapkami indikátoru
Obrázek 5: Tentýž roztok po přidání HCl (poslední kapka HCl odbarvila indikátor) Úkol 3: a/ Napiš název indikátoru: b/ Napiš rovnici neutralizace: 6 7

7 Kontrola úkolu 3 a/ fenolftalein b/ KOH + HCl → KCl + H2O

8 Reakce oxidu nekovu s hydroxidem
8 Úkol 4: a/ Napiš vzorce obou reaktantů a uhličitanu vápenatého: b/ Napiš rovnici reakce: 9 7 Obr. 8: Roztok vápenné vody Videoklip 9: Vznik bílého zákalu uhličitanu vápenatého /videoklip)

9 Kontrola úkolu 4 a/ Reaktanty: Ca(OH)2, CO2 Uhličitan vápenatý: CaCO3
b/ Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + 2 H2O

10 Reakce oxidu kovu s kyselinou
Oxid vápenatý a kyselina dusičná Videoklip: Reakce oxidu vápenatého a kyseliny dusičné 10 11 Odparek vzniklého dusičnanu vápenatého 12 Úkol 5: a/ Napiš vzorce reaktantů a dusičnanu vápenatého: b/ Napiš rovnici reakce:

11 Kontrola úkolu 5 a/ CaO, HNO3, Ca(NO3)2
b/ CaO + 2 HNO3 → Ca(NO3)2 + H2O

12 Srážecí reakce Smícháním roztoků dvou solí,
Roztoky dusičnanu stříbrného a chloridu sodného Smícháním roztoků dvou solí, jejichž ionty vytvářejí látku ve vodě nerozpustnou, vzniká sraženina solí. Tyto reakce používáme k důkazu iontů v roztoku. Úkol 6: a/ Napiš vzorce reaktantů: b/ Napiš rovnici reakce: 13 Vznik sraženiny chloridu stříbrného smícháním obou roztoků 14

13 Kontrola úkolu 6 a/ Ag(NO)3, NaCl b/ Ag(NO)3 + NaCl → AgCl + NaNO3

14 Úkol 7: Shrnutí učiva Doplň text:
Soli můžeme v laboratoři připravit několika způsoby: přímým slučováním …. a ……, reakcí kovu s ………, …………, reakcí oxidu …… s hydroxidem, reakcí oxidu …. s kyselinou a ……… reakcemi, při kterých vznikají nerozpustné ……… a používáme je k …… iontů.

15 Kontrola úkolu 7 Soli můžeme v laboratoři připravit několika
způsoby: Přímým slučováním kovu a nekovu, reakcí kovu s kyselinou, neutralizací, reakcí oxidu nekovu s hydroxidem, reakcí oxidu kovu s kyselinou a srážecími reakcemi, při kterých vznikají nerozpustné sraženiny a používáme je k důkazu iontů.

16 Veškerá fotodokumentace a videoklipy pochází z vlastních zdrojů.
Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Jak vznikají soli."

Podobné prezentace


Reklamy Google