Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Protolytické reakce. Jsou děje uskutečňující se mezi kyselinami a zásadami. Podle Brönstedovy teorie kyselin a zásad je: kyselina je látka, která ve vodných.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Protolytické reakce. Jsou děje uskutečňující se mezi kyselinami a zásadami. Podle Brönstedovy teorie kyselin a zásad je: kyselina je látka, která ve vodných."— Transkript prezentace:

1 Protolytické reakce

2 Jsou děje uskutečňující se mezi kyselinami a zásadami. Podle Brönstedovy teorie kyselin a zásad je: kyselina je látka, která ve vodných roztocích odštěpuje proton (vodíkový kation H + ). CH 3 COOH ---- H + + CH 3 COO - kyselina zásada zásada je látky, která je schopna vázat proton (musí mít volný elektronový pár, který jí umožní vázat vodíkový kation) NH 3 + H + ---- NH 4 + zásada kyselina

3 Nejběžnější kyseliny jsou: H 2 SO 4,HSO 4 -,H 2 CO 3,HCO 3 -,HCl,H 2 O,H 3 O +, NH 3, NH 4 + Nejběžnější zásady jsou: HSO 4 -,SO 4 2-,HCO 3 -,CO 3 2-,Cl -,H 2 O,OH -, NH 3 Některé částice mohou reagovat jako kyseliny i jako zásady – mají amfoterní (obojaký) charakter: HSO 4 -, HCO 3 -, H 2 O, NH 3

4 Cvičení Rozhodněte, ve kterých z CHR se voda chová jako kyselina a ve kterých jako zásada: HI + H 2 O  H 3 O + + I - ( zásada – váže H + ) NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH - (kyselina – odštěpuje H + ) H 2 S + H 2 O  H 3 O + + HS - (zásada – váže H + )

5 Významné protolytické reakce a) Ionizace kyselin a zásad ve vodě: je reakce mezi částicemi kyseliny (zásady) a molekulami vody za vzniku iontů. Např.: HBr + H 2 O  H 3 O + + Br – Např.: NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH -

6 b) Autoprotolýza je protolytická reakce, při níž reagují dvě molekuly téže látky amfoterního charakteru, za vzniku nové kyseliny a zásady. Autoprotolýza vody: H 2 O + H 2 O  H 3 O + + OH -

7 c) Neutralizace - je zpětná reakce k autoprotolýze. H 3 O + + OH -  H 2 O + H 2 O Za neutralizaci můžeme tedy označit reakci mezi kyselinou a hydroxidem za vzniku příslušné soli a vody. HNO 3 + NaOH  H 2 O + NaNO 3

8 Shrnutí kyseliny, hydroxidy a soli jsou v roztoku vody ionizovány: KCl  K + + Cl – HNO 3 + H 2 O  H 3 O + + NO 3 - Ca(OH) 2  Ca 2+ + 2OH -

9 Cvičení Napište ionizaci kyseliny HCl, H 2 SO 4 a zásady HN 3 ve vodě

10 Cvičení Zapište protolytické reakce a vyznačte tzv. konjugované páry: (konjugovaný pár je dvojice částic protolytické reakce, které se liší o H+) HCl + NH 3  NH 4 + + Cl - HNO 3 + H 2 O  H 3 O + + NO 3 - CH 3 COOH + NH 3  NH 4 + + CH 3 COO - K1K2Z2Z1 K1Z1 K2Z2 K1Z1K2Z2

11 Kyselé, zásadité a neutrální roztoky Přesná měření ukázala, že i velice čistá voda, tzn. destilovaná voda, vykazuje nepatrnou elektrickou vodivost. To znamená, že i voda je v nepatrné míře disociována: Autoprotolýzou 1 litru destilované vody při teplotě 25 o C byla zjištěna přítomnost 10 -7 molů iontů H 3 O + a 10 -7 molů iontů OH - H 2 O + H 2 O  H 3 O + + OH - c[H 3 O + ] = c[OH - ] = 10 -7 mol.l -1

12 Iontový součin vody Součin látkových koncentrací obou iontů ve vodných roztocích je konstantní: c[H 3 O + ].c[OH - ] = 10 -7.10 -7 = 10 -14 mol 2.l -2. Zvýší-li se tedy koncentrace kationtů H 3 O +, musí úměrně klesnout koncentrace aniontů OH -. Hodnota 10 -14 mol 2.l -2 je označována jako iontový součin vody.

13 Látkové koncentrace iontů H 3 O +, OH - lze ovlivňovat rozpouštěním látek ve vodě. (rozpouštěním kyselin ve vodě vzrůstá koncentrace iontů H 3 O +, protože kyseliny odštěpují H +, naopak zásady zvyšují ve vodě koncentraci iontů OH -, protože přijímají H + ). Podle koncentrace iontů H 3 O +, OH - rozdělujeme roztoky na: neutrální c[H 3 O + ] = c[OH - ] = 10 -7 mol.l -1 kyselé c[H 3 O + ] > c[OH - ] zásaditéc[H 3 O + ] < c[OH - ]

14 Protože počítání se zápornými exponenty mocnin je nevýhodné, zavedl Sörens (1909) vodíkový exponent pH takto: pH = -log c[H 3 O + ] pH nabývá hodnot od 0 do 14 a platí: neutrální roztok: c[H 3 O + ] = 10 -7 mol.l -1 tj. pH = 7 kyselý roztok: c[H 3 O + ] > 10 - 7 mol.l -1 tj. pH < 7 zásaditý roztok: c[H 3 O + ] 7

15 Kyselost či zásaditost roztoků zjišťujeme pomocí acidobazických indikátorů, které mění své zabarvení v závislosti na pH (tj. koncentraci H 3 O + ) – fenolftalein, methyloranž. Kyseliny = acidum Zásady = báze

16 HCl, moč

17

18 pH - metr K přesnému zjištění pH lze použít speciální měřící přístroje pH-metry.


Stáhnout ppt "Protolytické reakce. Jsou děje uskutečňující se mezi kyselinami a zásadami. Podle Brönstedovy teorie kyselin a zásad je: kyselina je látka, která ve vodných."

Podobné prezentace


Reklamy Google