Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH I Teorie kyselin a zásad, neutralizace, disociační konstanty kyselin a zásad, konjugovaný pár VY_32_INOVACE_05-18.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH I Teorie kyselin a zásad, neutralizace, disociační konstanty kyselin a zásad, konjugovaný pár VY_32_INOVACE_05-18."— Transkript prezentace:

1 CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH I Teorie kyselin a zásad, neutralizace, disociační konstanty kyselin a zásad, konjugovaný pár VY_32_INOVACE_05-18

2 A CIDOBAZICKÉ ZVRATNÉ REAKCE o v dnešní době je známo několik teorií, které přesněji popisují zvratnou chemickou reakci kyseliny a zásady neboli acidobazickou reakci

3 A RRHENIOVA TEORIE o kyseliny jsou látky schopné ve vodných roztocích odštěpit vodíkový kationt o rovnice:HA+ H 2 O  H 3 0 + + A – o př)HNO 3  H + + NO 3 _ o H + není schopen samost. existence ve vod. prostředí (hydratuje se na H 3 O + ), což Arrhenius nevěděl o zásady jsou látky schopné ve vodných roztocích odštěpovat hydroxidové anionty o rovnice:BOH  B + + OH _ o př) Ca(OH) 2  Ca 2+ + 2(OH) _

4 N EUTRALIZACE o vzájemná reakce kyseliny a hydroxidu se nazývá neutralizace, vzniká sůl a voda o podle Arrheniovy teorie se ve vodném roztoku kyseliny vyskytuje kationt vodíku a aniont kyseliny a ve vodném roztoku hydroxidu, hydroxidový aniont a kationt kovu o rovnice: H + + Cl - + Na + + OH -  H 2 O + NaCl o př) o kys. sírová a hydroxid měďnatý o kys. uhličitá a hyroxid vápenatý

5 BRO ̈ NSTEDOVA TEORIE, BRO ̈ NSTED – DÁNSKÝ FYZIKÁLNÍ CHEMIK o obecnější teorie – umožňuje rozdělit látky na kyseliny a zásady i v případě, že nereagují s vodou o kyselina je schopna v přítomnosti zásady odštěpit vodíkový kationt a předat ho zásadě o rovnováhu v této zvratné reakci charakterizuje disociační konstanta kyseliny – konstanta acidity K HA o zásada je schopna v přítomnosti kyseliny přijmout vodíkový kationt od kyseliny o rovnováhu v této zvratné reakci charakterizuje disociační konstanta zásady – konstanta bazicity K B

6 AUTOPROTOLÝZA = reakce mezi dvěma molekulami rozpouštědla, které je schopno odštěpit vodíkový kationt ( protické rozpouštědlo ) rozpouštědlo se chová jako kyselina i zásada zároveň = má amfoterní charakter (amfolyt) př) H 2 O + H 2 O  H 3 O + + OH _ NH 3 + NH 3  NH 4 + + OH _

7 S.ARRHENIUS (1859 – 1957), ŠVÉDSKÝ FYZIK A CHEMIK, NOSITEL NOBELOVY CENY ZA CHEMII, FORMULOVAL TEORII KYSELIN A ZÁSAD název: File:Arrhenius2.jpg, zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Arrheni us2.jpg

8 J.BRO ̈ NSTED (1879 – 1947), DÁNSKÝ FYZIKÁLNÍ CHEMIK, FORMULOVAL TEORII KYSELIN A ZÁSAD název: File:Johannes Brønsted.jpg, autor: Peter Elfelt, zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Joha nnes_Br%C3%B8nsted.jpg

9 K ONJUGOVANÉ PÁRY o acidobazické zvratné reakce se účastní 2 konjugované = spřažené páry kyselina a zásada o uvažujme reakci: o HA+ H 2 O  H 3 0 + +A – o HA, A - konjugovaná K 1 a Z 1 o H2O, H 3 0 + - konjugovaná K 2 a Z 2

10 PŘÍKLADY KONJUGOVANÝCH PÁRŮ Zakresli konjugované páry schématicky: H 2 SO 4 + H 2 O ↔ H 3 O + + HSO 4 _ NH 3 + H 2 O  NH 4 + + OH _ HClO 4 + H 2 SO 4  H 3 SO 4 + + ClO 4 _

11 Z ÁVĚR Látka je kyselinou pokud snáze odštěpuje vodíkový kationt než ho přijímá, látka je zásadou pokud snáze váže vodíkový kationt než ho odštěpuje.

12 D ĚKUJI ZA POZORNOST. Autor DUM: Mgr. Kateřina Kleslová


Stáhnout ppt "CHEMICKÁ ROVNOVÁHA V ACIDOBAZICKÝCH ZVRATNÝCH REAKCÍCH I Teorie kyselin a zásad, neutralizace, disociační konstanty kyselin a zásad, konjugovaný pár VY_32_INOVACE_05-18."

Podobné prezentace


Reklamy Google