Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."— Transkript prezentace:

1 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Hra k zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Elektrické vlastnosti látek

2 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Jak postupovat – návod k použití 1. Hru hrají (test absolvují) dva hráči (dvě družstva). 2. O první volbu otázky si hráči střihnou „kámen, nůžky, papír“. 3. Hráč vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 24 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Od jejího přečtení běží časový limit na odpověď. V případě správné odpovědi se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4. Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu hráče, který danou otázku odpověděl, správně body, a to kliknutím na příslušné pole tabulky v barvě hráče. 5. V případě nesprávné odpovědi dostává možnost odpovědět druhý hráč. 6. Otázky volí družstva vždy střídavě, a to tak, že po správné odpovědi jednoho družstva volí otázku družstvo druhé. 7. Ve hře vítězí hráč, který má po vyčerpání všech otázek vyšší počet získaných bodů.

3 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: Soutěžící (družstvo) č. 2: 123456 789101112 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324 123456 789101112 131415161718 192021222324

4 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 1: Při vzájemném tření dvou těles z různých látek mohou některé elektrony atomů povrchových vrstev jednoho tělesa přejít na druhé těleso. Zpět Jak se nazývá uvedený děj? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Elektrování těles

5 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 2: Při vzájemném tření dvou těles z různých látek mohou některé elektrony atomů povrchových vrstev jednoho tělesa přejít na druhé těleso. Zpět Doplň větu: Těleso, které přijalo elektrony, má elektrický náboj ………………………………………………………………. Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Záporný

6 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 3: Při vzájemném tření dvou těles z různých látek mohou některé elektrony atomů povrchových vrstev jednoho tělesa přejít na druhé těleso. Zpět Které částice s elektrickým nábojem převládají na tomto tělese? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Elektrony

7 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 4: Proužek z papíru a proužek z polyetylenu se přitahují podle obrázku. Zpět Jsou proužky zelektrovány souhlasně, nebo nesouhlasně? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Nesouhlasně

8 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 5: Proužek z papíru a proužek z polyetylenu se přitahují podle obrázku. Zpět Které z odpovědí jsou pravdivé? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. c) a) Oba proužky mají kladné náboje. b) Oba proužky mají záporné náboje. c) Jeden proužek má kladný a druhý záporný náboj. d) Oba proužky mají buď kladné, nebo záporné náboje.

9 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 6: Z původně elektricky neutrálního atomu sodíku se jeden elektron přesunul do obalu elektricky neutrálního atomu chloru. Zpět Jak nazýváme vzniklé částice? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Ionty

10 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 7: Z původně elektricky neutrálního atomu sodíku se jeden elektron přesunul do obalu elektricky neutrálního atomu chloru. Zpět Doplň větu: Částice vzniklá z atomu sodíku má elektrický náboj ………………………………………………………………… Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Kladný

11 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 8: Z původně elektricky neutrálního atomu sodíku se jeden elektron přesunul do obalu elektricky neutrálního atomu chloru. Zpět Kolik elektronů má nyní tato částice v atomovém obalu? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 10 Pomůcka: http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm Autor © Radomír Macháň

12 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 9: Na obrázku je kladně zelektrované těleso T. Budeme jej přibližovat ke kuličkám s kladným elektrickým nábojem. Zpět Budou na sebe kulička a těleso působit přitažlivými, nebo odpudivými silami? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Odpudivými T +++ A BC

13 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 10: Na obrázku je kladně zelektrované těleso T. Budeme jej přibližovat ke kuličkám s kladným elektrickým nábojem. Zpět Ve které poloze kuličky (A, B, C) je silové působení tělesa T na kuličku nejmenší? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. C T +++ A BC

14 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 11: Na obrázku je kladně zelektrované těleso T. Budeme jej přibližovat ke kuličkám s kladným elektrickým nábojem. Zpět Čím je vyvoláno silové působení na kuličku? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Elektrickým polem T +++ A BC

15 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 12: Doplň do tabulky. Zpět Do 1. sloupce tabulky napiš částice, z nichž se skládá atom. Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Elektron, proton a neutron

16 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 13: Doplň do tabulky. Zpět Označ v tabulce značkou, zda je částice součástí atomového obalu, nebo atomového jádra. Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Elektron v obalu, proton a neutron v jádře

17 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 14: Doplň do tabulky. Zpět Do 4. sloupce označ, jaký má částice elektrický náboj (pomocí symbolů +, −, 0). Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Elektron −, proton + a neutron 0

18 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 15: Kyslík je prvek na 8. místě v periodické tabulce prvků. Zpět Napište chemickou značku kyslíku. Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. O

19 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 16: Kyslík je prvek na 8. místě v periodické tabulce prvků. Zpět Kolik protonů obsahuje jádro atomu kyslíku? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 8

20 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 17: Kyslík je prvek na 8. místě v periodické tabulce prvků. Zpět Kolik elektronů obsahuje obal atomu kyslíku? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 8

21 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 18: Kyslík je prvek na 8. místě v periodické tabulce prvků. Zpět Jaký je elektrický náboj obalu atomu kyslíku? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Záporný

22 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 19: Kyslík je prvek na 8. místě v periodické tabulce prvků. Zpět Elektrický náboj obalu atomu kyslíku je menší, větší nebo stejně velký jako elektrický náboj jádra kyslíku? Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Stejně velký

23 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 20: Urči název prvku, který má v atomovém jádře 7 protonů. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Dusík Pomůcka: http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm Autor © Radomír Macháň

24 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 21: Kolik elektronů je v atomovém obalu atomu dusíku, je-li elektricky neutrální. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 7 Pomůcka: http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm Autor © Radomír Macháň

25 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 22: Napiš název částice, jejíž model je na obrázku. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Iont Pomůcka: http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm 6 + - - - - - - - Autor © Radomír Macháň

26 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 23: Jaký elektrický náboj má tato částice? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Záporný Pomůcka: http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm 6 + - - - - - - - Autor © Radomír Macháň

27 Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Otázka číslo 24: Urči pomocí tabulky prvek, z jehož atomu tato částice vznikla. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Uhlík Pomůcka: http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm http://periodic.sweb.cz/tabulka.htm 6 + - - - - - - - Autor © Radomír Macháň


Stáhnout ppt "Dostupné z Metodického portálu ISSN: , financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze."

Podobné prezentace


Reklamy Google