Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Mechanické vlastnosti plynů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Mechanické vlastnosti plynů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"— Transkript prezentace:

1 Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Mechanické vlastnosti plynů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Šárka Macháňová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Jak postupovat ‒ návod pro použití 1.Hru může hrát (test absolvovat) až osm družstev (hráčů). 2.Kromě výpočtů může sehrát svoji roli i nejvhodněji zvolená strategie družstva. 3.Družstvo (hráč) vybere políčko (otázku) s číslem od 1 do 12 z tabulky otázek. Po kliknutí na vybrané políčko se otevře soutěžní otázka. Po kliknutí na tlačítko „zpět“ se hra vrací na snímek s tabulkou otázek. 4.Hru řídí porotce (učitel), jehož úkolem je přiřazovat do hracího plánu družstva, které danou otázku odpovědělo správně body, a to kliknutím na políčko tabulky v barvě družstva (v pořadí od prvního k dalším). Možná i varianta s odčítáním bodů za nesprávné odpovědi. 5.V případě nesprávné odpovědi může dostat možnost odpovědi další družstvo. 6.Otázky volí družstva střídavě. 7.Ve hře vítězí družstvo, které má po vyčerpání všech otázek nejvyšší počet získaných bodů. Při rovnosti rozhodne „rozstřel“. 8.Hra se může oživit i tím, že družstvo, které první pozná, co je na obrázku pod čísly otázek, získá „bonusové“ body. Tyto však může při nesprávné odpovědi i ztratit. Podrobnější postup v přiloženém souboru „návod“. Autor@Šárka Macháňová

3 Tabulka otázek Soutěžící (družstvo) č. 1: 1234 5678 9101112 4 8 Obrázek 3 7 11 2 6 10 1 5 9 Soutěžící (družstvo) č. 2: 1234 5678 9101112 Soutěžící (družstvo) č. 3: 1234 5678 9101112 Soutěžící (družstvo) č. 4: 1234 5678 9101112 Soutěžící (družstvo) č. 5: 1234 5678 9101112 Soutěžící (družstvo) č. 6: 1234 5678 9101112 Soutěžící (družstvo) č. 7: 1234 5678 9101112 Soutěžící (družstvo) č. 8: 1234 5678 9101112 Rozstřel

4 Otázka číslo 1: V Jasné na stanici lanovky (1200 m n. m.) ukazoval aneroid tlak p 1 =88 kPa. Ve stanici Chopok (2000 m n. m.) ukazoval aneroid tlak p 2 =79 000 Pa. Kde byl tlak menší? Vysvětli, proč byl zjištěn rozdíl tlaků na vrcholu a úpatí hory. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. 79 kPa < 88 kPa (menší tlak byl na vrcholu) Atmosférický tlak se stoupající nadmořskou výškou klesá.

5 Otázka číslo 2: Jak se jmenuje měřicí přístroj, jehož schéma je na obrázku, a k čemu se používá? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Rtuťový barometr (tlakoměr). Měření atmosférického tlaku (tlaku vzduchu). Obrázek č. 1

6 Otázka číslo 3: Jak velkou tlakovou silou působí vzduch zvnějšku na šikmou střechu stanu o obsahu 4 m 2 ? Atmosférický tlak vzduchu v místě střechy je 100 kPa. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. S = 4 m 2 ; p= 100 kPa = 100 000 Pa; F = ? N F = p. S F = 100 000 Pa.4 m 2 = 400 000 N = 400 kN

7 Otázka číslo 4: Je v nádobě N podtlak, nebo přetlak vzhledem k atmosférickému tlaku? Urči velikost této veličiny, je-li h = 25 cm. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Přetlak.  = 1000 kg/m 3 ; h = 25 cm = 0,25 m; g = 10 N/kg; p = ? Pa p = h. . g P = 0,25 m. 1000 kg/m 3.10 N/kg = 2500 Pa = 2,5 kPa N h voda

8 Otázka číslo 5: V uzavřeném válci je vzduch. Píst posuneme z místa A do místa B (viz obrázek). Rozhodni, zda a jak se změní objem a hmotnost plynu ve válci. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Objem plynu ve válci se zmenší, ale hmotnost plynu zůstane stejná. A B

9 Otázka číslo 6: Balón naplněný vodíkem má objem 2 m 3 a hmotnost 600 gramů. Urči velikost výsledné síly působící na volný balón (  vodíku = 0,09 kg/m 3 ;  vzduchu = 1,3 kg/m 3 )? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. F = F VZ - F g m = 600 g = 0,6 kg; g = 10 N/kg; F g = ? N F g = m. g … F g = 0,6 kg. 10 N/kg = 6 N  vzduchu = 1,3 kg/m 3 ; V = 2 m 3 ; g = 10 N/kg; F VZ = ? N F VZ = V. . g … F VZ = 2 m 3. 1,3 kg/m 3. 10 N/kg = 26 N F = 26 N – 6 N = 20 N

10 Otázka číslo 7: Vypočítej atmosférický tlak, je-li svislá vzdálenost hladin rtuti h = 80 cm a hustota rtuti je 13 500 kg/m 3. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Obrázek č. 1  = 13 500 kg/m 3 ; h = 80 cm = 0,8 m; g = 10 N/kg; p = ? Pa p = h. . g p = 0,8 m. 13 500 kg/m 3. 10 N/kg = 108 000 Pa = 108 kPa

11 Otázka číslo 8: Balón naplněný vodíkem má objem 2 m 3 a hmotnost 600 gramů. Jak velkou vztlakovou silou působí na volný balón atmosférický vzduch (  vodíku = 0,09 kg/m 3 ;  vzduchu = 1,3 kg/m 3 )? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka.  vzduchu = 1,3 kg/m 3 ; V = 2 m 3 ; g = 10 N/kg; F VZ = ? N F VZ = V. . g F VZ = 2 m 3. 1,3 kg/m 3. 10 N/kg = 26 N

12 Otázka číslo 9: V uzavřeném válci je vzduch. Píst posuneme z místa A do místa B (viz obrázek). Rozhodni, zda a jak se změní tlak plynu ve válci. Který měřicí přístroj bys mohl použít ke změření tlaku vzduchu ve válci? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Tlak plynu ve válci se zvětší. Manometr. A B

13 Otázka číslo 10: Které síly působí na volný balón naplněný vodíkem? Načrtni je i jejich výslednici. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Aerostatická vztlaková síla a gravitační síla Země. F VZ FgFg F

14 Otázka číslo 11: Na šikmou střechu stanu o obsahu 4 m 2 působí zvnějšku vzduch tlakovou silou. Atmosférický tlak vzduchu v místě střechy je 100 kPa. Vysvětli, proč se stan nezbortí. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Tlaková síla na vnější plochu (stranu) střechy stanu je v rovnováze s tlakovou silou na vnitřní plochu (stranu) střechy stanu.

15 Otázka číslo 12: Na šikmou střechu stanu o obsahu 4 m 2 působí zvnějšku vzduch tlakovou silou. Atmosférický tlak vzduchu v místě střechy je 100 kPa. Je tlaková síla menší, stejná, nebo větší, jako kdyby působila na vodorovnou plochu stejného obsahu? Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. Tlaková síla je stejná. Tlaková síla je v daném místě všemi směry stejná a působí vždy kolmo k ploše.

16 Zpět Manometr (též tlakoměr) je libovolné měřidlo tlaku v plynu nebo v kapalině. Speciální druhy manometrů mohou mít své vlastní názvy, např. barometr, barograf, aneroid. Jako manometr se nejčastěji označuje měřidlo tlaku vzduchu (např.: v pneumatikách aut). Manometry mohou být založeny na různém principu: otevřené kapalinové manometry ‒ porovnávají hydrostatický tlak kapaliny v trubici s tlakem plynu, uzavřené kapalinové manometry ‒ porovnávají hydrostatický tlak kapaliny s atmosférickým tlakem nebo jiným tlakem plynu, kovové manometry ‒ porovnávají deformaci kovu (pružiny, tenkostěnného pásku nebo krabičky) s atmosférickým tlakem nebo jiným tlakem plynu. Poznal jsi, co je na obrázku?

17 Rozstřel: Je v nádobě N podtlak, nebo přetlak vzhledem k atmosférickému tlaku? Urči velikost této veličiny, je-li h = 4 dm. Zpět Správná odpověď: Pro správnou odpověď klikni na smajlíka. N h voda Podtlak.  = 1000 kg/m 3 ; h = 4 dm = 0,4 m; g = 10 N/kg; p =? Pa p = h. . g p = 0,4 m. 1000 kg/m 3. 10 N/kg = 4000 Pa = 4 kPa

18 Tabulka otázek: Správně Špatně 1 2345678910111213 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Správně Špatně 1 2345678910111213 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Správně Špatně 1 2345678910111213 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Správně Špatně 1 2345678910111213 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Obrázek Rozstřel 4 8 12 3 7 11 2 6 10 1 5 9

19 Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-12-29]. Dostupné pod licencí Public domain na WWW: http://www.clker.com/clipart-white-board.html Použité obrázky: Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2010-12-29]. Dostupné pod licencí Creative Commons na WWW: LADAROZAN. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Manometr.jpg?us elang=c> N0RT0N. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rtut_tlakomer.pn g?uselang=cs s


Stáhnout ppt "Hra ke zopakování či procvičení učiva nebo test k ověření znalostí Mechanické vlastnosti plynů Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak,"

Podobné prezentace


Reklamy Google