Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNOSTI ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNOSTI ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1."— Transkript prezentace:

1 VLASTNOSTI ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1

2 OTÁZKA NA ÚVOD  otázky: Jakou společnou vlastnost mají potraviny na obrázcích? Co tuto vlastnost způsobuje? Příroda II 2 2014

3 KYSELOST A ZÁSADITOST  společnou vlastností všech potravin na obrázcích je kyselost, kterou způsobuje přítomnost kyselin  opakem kyselosti je zásaditost, kterou způsobuje přítomnost zásad Příroda II 3 2014

4 ÚKOL 1  Jedním z předpokladů pro zvládnutí dnešní hodiny je dobrá znalost názvosloví kyselin a hydroxidů. Ověř své znalosti a doplň správné vzorce / názvy následujících kyselin a hydroxidů: Příroda II 4 2014

5 ÚKOL 1  Jedním z předpokladů pro zvládnutí dnešní hodiny je dobrá znalost názvosloví kyselin a hydroxidů. Ověř své znalosti a doplň správné vzorce / názvy následujících kyselin a hydroxidů: Příroda II 5 2014

6 CO ZPŮSOBUJE KYSELOST  kyseliny se ve vodném roztoku štěpí (disociují) na kationty vodíku H + a anionty kyseliny:  kation vodíku není ve vodném roztoku stabilní, reaguje s molekulou vody za vzniku oxoniového kationtu: Příroda II 6 2014

7 CO ZPŮSOBUJE KYSELOST  příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství oxoniových kationtů H 3 O + Příroda II 7 2014

8 ÚKOL 2  Napiš rovnici disociace kyseliny dusičné ve vodě. Příroda II 8 2014

9 CO ZPŮSOBUJE ZÁSADITOST  hydroxidy se ve vodném roztoku štěpí na kationty kovu a hydroxidové anionty OH - :  příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH - Příroda II 9 2014

10 ÚKOL 3  Napiš rovnici disociace hydroxidu draselného. Příroda II 10 2014

11 ACIDOBAZICKÉ INDIKÁTORY  kyselost a zásaditost zjišťujeme acidobazickými indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu  nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus Příroda II 11 2014 zbarvení lakmusu v kyselém a zásaditém roztoku zbarvení fenolftaleinu v kyselém a zásaditém roztoku.

12 STUPNICE pH  orientační určení míry kyselosti/zásaditosti vodných roztoků se provádí podle zavedené stupnice pH pomocí univerzálních indikátorových papírků  stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14 Příroda II 12 2014

13 NEUTRÁLNÍ ROZTOK  dělítkem stupnice je hodnota pH = 7, která označuje neutrální roztok (se stejnou koncentrací H3O + i OH - ) Příroda II 13 2014

14 STUPNICE pH  příklady pH různých roztoků: Příroda II 14 2014

15 ÚKOL 4  Podle obrázků urči pH roztoku amoniaku (1. obrázek) a kyseliny chlorovodíkové (2. obrázek). Příroda II 15 2014

16 ÚKOL 5  Doplň následující text:  Příčinou ……………………….. vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H3O +. Příčinou ……………………….. roztoků hydroxidů je zvýšené množství ……………………….. aniontů OH -. Kyselost a zásaditost zjišťujeme ……………………….., které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění ……………………….. Nejběžnější jsou ……………………….. a ……………………….. Příroda II 16 2014

17 ÚKOL 5  Doplň následující text:  Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice ……………………….. pomocí ……………………….. indikátorových papírků. Stupnice může nabývat hodnot od ……………………….. do ……………………….. Kyselé roztoky mají pH 7. Příroda II 17 2014

18 SHRNUTÍ  Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H3O +. Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH -. Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. Příroda II 18 2014

19 SHRNUTÍ  Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice pH pomocí univerzálních indikátorových papírků. Stupnice může nabývat hodnot od 0 do 14. Kyselé roztoky mají pH 7. Příroda II 19 2014

20 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ  VANĚK, Vlastimil. Kyselost a zásaditost vodných roztoků. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 17. 06. 2010, [cit. 2014-08-20]. Dostupný z WWW:. ISSN 1802-4785.http://dum.rvp.cz/materialy/kyselost-a-zasaditost- vodnych-roztoku.html Příroda II 20 2014

21 POUŽITÉ OBRÁZKY  veškeré použité zdroje obrázků [cit. 2014-08-20]. dostupné pod licencí Creative Commons na www:  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocet_spirytuso wy.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kefir.jpg  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiszona_kapust a.JPG  http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PH_indicator_pa per_roll.jpg http://commons.wikimedia.org/wiki/File:PH_indicator_pa per_roll.jpg  http://www.ireceptar.cz/zdravi/viry-nemaji-rady-kysele/ Příroda II 21 2014

22 22 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VŠEM HEZKÝ DEN Příroda II 2014


Stáhnout ppt "VLASTNOSTI ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 201 4 Příroda II 1."

Podobné prezentace


Reklamy Google