Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VLASTNOSTI ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VLASTNOSTI ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ"— Transkript prezentace:

1 VLASTNOSTI ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ
Lukáš Pánek, Jaroslav Solfronk 2014 Příroda II

2 OTÁZKA NA ÚVOD otázky: Jakou společnou vlastnost mají potraviny na obrázcích? Co tuto vlastnost způsobuje? 2014 Příroda II

3 KYSELOST A ZÁSADITOST společnou vlastností všech potravin na obrázcích je kyselost, kterou způsobuje přítomnost kyselin opakem kyselosti je zásaditost, kterou způsobuje přítomnost zásad 2014 Příroda II 3

4 ÚKOL 1 Jedním z předpokladů pro zvládnutí dnešní hodiny je dobrá znalost názvosloví kyselin a hydroxidů. Ověř své znalosti a doplň správné vzorce / názvy následujících kyselin a hydroxidů: 2014 Příroda II 4

5 ÚKOL 1 Jedním z předpokladů pro zvládnutí dnešní hodiny je dobrá znalost názvosloví kyselin a hydroxidů. Ověř své znalosti a doplň správné vzorce / názvy následujících kyselin a hydroxidů: 2014 Příroda II 5

6 CO ZPŮSOBUJE KYSELOST kyseliny se ve vodném roztoku štěpí (disociují) na kationty vodíku H+ a anionty kyseliny: kation vodíku není ve vodném roztoku stabilní, reaguje s molekulou vody za vzniku oxoniového kationtu: 2014 Příroda II 6

7 CO ZPŮSOBUJE KYSELOST příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství oxoniových kationtů H3O+ 2014 Příroda II 7

8 ÚKOL 2 Napiš rovnici disociace kyseliny dusičné ve vodě. Příroda II
2014 Příroda II 8

9 CO ZPŮSOBUJE ZÁSADITOST
hydroxidy se ve vodném roztoku štěpí na kationty kovu a hydroxidové anionty OH-: příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH- 2014 Příroda II 9

10 ÚKOL 3 Napiš rovnici disociace hydroxidu draselného. Příroda II 2014
10

11 ACIDOBAZICKÉ INDIKÁTORY
kyselost a zásaditost zjišťujeme acidobazickými indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus zbarvení lakmusu v kyselém a zásaditém roztoku zbarvení fenolftaleinu v kyselém a zásaditém roztoku. 2014 Příroda II 11

12 STUPNICE pH orientační určení míry kyselosti/zásaditosti vodných roztoků se provádí podle zavedené stupnice pH pomocí univerzálních indikátorových papírků stupnice pH může nabývat hodnot 0 – 14 2014 Příroda II 12

13 NEUTRÁLNÍ ROZTOK dělítkem stupnice je hodnota pH = 7, která označuje neutrální roztok (se stejnou koncentrací H3O+ i OH-) 2014 Příroda II 13

14 STUPNICE pH příklady pH různých roztoků: 2014 Příroda II 14

15 ÚKOL 4 Podle obrázků urči pH roztoku amoniaku (1. obrázek) a kyseliny chlorovodíkové (2. obrázek). 2014 Příroda II 15

16 ÚKOL 5 Doplň následující text:
Příčinou ……………………….. vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H3O+. Příčinou ……………………….. roztoků hydroxidů je zvýšené množství ……………………….. aniontů OH-. Kyselost a zásaditost zjišťujeme ……………………….., které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění ……………………….. Nejběžnější jsou ……………………….. a ……………………….. 2014 Příroda II 16

17 ÚKOL 5 Doplň následující text:
Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice ……………………….. pomocí ……………………….. indikátorových papírků. Stupnice může nabývat hodnot od ……………………….. do ……………………….. Kyselé roztoky mají pH < …………………., roztoky ……… mají pH = 7, ……………………….. roztoky mají pH > 7. 2014 Příroda II 17

18 SHRNUTÍ Příčinou kyselosti vodných roztoků kyselin je zvýšené množství kationtů H3O+. Příčinou zásaditosti roztoků hydroxidů je zvýšené množství hydroxidových aniontů OH-. Kyselost a zásaditost zjišťujeme indikátory, které v kyselých nebo zásaditých roztocích mění barvu. Nejběžnější jsou fenolftalein a lakmus. 2014 Příroda II 18

19 SHRNUTÍ Určení míry kyselosti nebo zásaditosti se provádí podle zavedené stupnice pH pomocí univerzálních indikátorových papírků. Stupnice může nabývat hodnot od 0 do 14. Kyselé roztoky mají pH < 7, roztoky neutrální mají pH = 7, zásadité roztoky mají pH > 7. 2014 Příroda II 19

20 POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ
VANĚK, Vlastimil. Kyselost a zásaditost vodných roztoků. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 17. 06. 2010, [cit.  ]. Dostupný z WWW: <http://dum.rvp.cz/materialy/kyselost-a-zasaditost-vodnych-roztoku.html>. ISSN 2014 Příroda II 20

21 POUŽITÉ OBRÁZKY veškeré použité zdroje obrázků [cit ]. dostupné pod licencí Creative Commons na www: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lemon.jpg> <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ocet_spirytusowy.jpg> <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kefir.jpg> <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kiszona_kapusta.JPG> <http://www.ireceptar.cz/zdravi/viry-nemaji-rady-kysele/> 2014 Příroda II 21

22 DĚKUJI ZA POZORNOST A PŘEJI VŠEM HEZKÝ DEN 2014 Příroda II


Stáhnout ppt "VLASTNOSTI ACIDOBAZICKÝCH INDIKÁTORŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google