Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozlišování látek podle vlastností

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozlišování látek podle vlastností"— Transkript prezentace:

1 Rozlišování látek podle vlastností

2 A/ Vlastnosti, které zjistíme svými smysly

3 Úkol 1: Které vlastnosti skalice modré zjistíte zrakem a čichem?
Vyberte z těchto možností: rozpustnost, vůně, skupenství, hustota, barva, teplota tání, vzhled, teplota varu, kyselost, zásaditost, rozpustnost

4 Řešení úkolu 1 zrak: barva, skupenství, vzhled čich: vůně (zápach)
chuť, hmat: v laboratoři chemické látky neochutnáváme a nebereme do rukou!

5 B/ Vlastnosti,které zjistíme měřením nebo jednoduchými pokusy

6 Úkol 2: zjištění hustoty
Na základě znalostí učiva fyziky napište: a/ značku hustoty b/ jednotku hustoty c/ vzorec pro výpočet hustoty

7 Řešení úkolu 2 a/ ρ b/ g/cm3 nebo kg/m3 c/ ρ = m/V

8 Zapište hmotnost tělesa v gramech
Úkol 3: Zjistěte hustotu tělesa a určete z tabulek, z čeho je vyrobeno: Zapište hmotnost tělesa v gramech

9 Zapište objem tělesa v cm3

10 Řešení úkolu 3 m = 82g, V = 10,5cm3, ρ = ? ρ = m/V ρ = 82g /10,5cm3
Těleso je vyrobeno z oceli.

11 Kyselost a zásaditost - přečtěte si následující text
V chemii rozlišujeme látky kyselé, neutrální a zásadité. I chemik začátečník pozná látku kyselou nebo zásaditou pomocí indikátorů. Nejznámějšími jsou fenolftalein a lakmus. Jsou to látky, které vlivem kyselosti nebo zásaditosti mění svou barvu. K důkazu zásaditých roztoků (hydroxidů) používáme bezbarvý fenolftalein, který se v nich barví červenofialově. Kyseliny zase dokážeme modrofialovým roztokem lakmusu, jenž v nich zčervená.

12 Zbarvení lakmusu v kyselině

13 Zbarvení fenolftaleinu v hydroxidu

14 Úkol 4: Který roztok obsahuje kyselinu a který hydroxid?

15 Řešení úkolu 4 A/ Kyselina B/ Hydroxid

16 Pozorně přečtěte text K rozlišení několika látek obvykle nestačí uvést jen jednu vlastnost, protože mohou mít některé vlastnosti stejné nebo podobné (barva, skupenství). Voda, ethanol (líh), aceton jsou bezbarvé kapalné látky, které zrakem nerozlišíme. Liší se však teplotou tání a varu. Zjišťování vlastností látek a jejich přeměn je jeden z hlavních úkolů chemie.

17 Úkol 5: Doplňte údaje podle tabulek:
Látka tt (0C) tv (0C) Voda 0,0 100,0 Ethanol (líh) -114,2 78,3 Aceton -95,0 56,5

18 Řešení úkolu 5 tt (0C) tv (0C) Voda 0,0 100,0 Ethanol (líh) -114,2
Látka tt (0C) tv (0C) Voda 0,0 100,0 Ethanol (líh) -114,2 78,3 Aceton -95,0 56,5

19 Rozpustnost - pozorně si přečtěte text
Rozpustnost látky nám udává, kolik g látky je rozpuštěno při určité teplotě ve 100g rozpouštědla. Nejběžnějším rozpouštědlem je voda. V nenasyceném roztoku se může při určité teplotě rozpustit ještě další množství látky. V nasyceném roztoku se již další množství látky nerozpustí. Nejméně rozpuštěné látky obsahuje roztok zředěný, nejvíce roztok nasycený (koncentrovaný).

20 Úkol 6: podle tabulek doplňte chybějící údaje
Látka 00C 200C 1000C Sůl kuchyňská 35,6 36,0 39,8 Cukr (sacharosa) 179,0 204,0 487,0 Skalice modrá 24,3 36,6 205,3

21 Řešení úkolu 6 Látka 00C 200C 1000C Sůl kuchyňská 35,6 36,0 39,8 Cukr (sacharosa) 179,0 204,0 487,0 Skalice modrá 24,3 36,6 205,3

22 Úkol 7: Podle tabulky odpovězte na otázky:
1. Která látka má největší rozpustnost? 2. U které látky rozpustnost nejvýrazněji závisí na teplotě? 3. Kolik g skalice modré je rozpuštěno v 200g vody při t = 1000C?

23 Řešení úkolu 7 1. cukr 2. cukr 3. 410,6g

24 Odkazy na tabulky jsou v učebnici Chemie pro 8. ročník
základní školy, vydalo SPN, akciová společnost, Praha 1998 nebo jsou uvedeny v jakýchkoliv chemických tabulkách. Veškerá použitá fotodokumentace je použita z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor prezentace


Stáhnout ppt "Rozlišování látek podle vlastností"

Podobné prezentace


Reklamy Google