Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozlišování látek podle vlastností. A/ Vlastnosti, které zjistíme svými smysly.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozlišování látek podle vlastností. A/ Vlastnosti, které zjistíme svými smysly."— Transkript prezentace:

1 Rozlišování látek podle vlastností

2 A/ Vlastnosti, které zjistíme svými smysly

3 Úkol 1: Které vlastnosti skalice modré zjistíte zrakem a čichem? Vyberte z těchto možností: rozpustnost, vůně, skupenství, hustota, barva, teplota tání, vzhled, teplota varu, kyselost, zásaditost, rozpustnost

4 Řešení úkolu 1 zrak: barva, skupenství, vzhled čich: vůně (zápach) chuť, hmat: v laboratoři chemické látky neochutnáváme a nebereme do rukou!

5 B/ Vlastnosti,které zjistíme měřením nebo jednoduchými pokusy

6 Úkol 2: zjištění hustoty Na základě znalostí učiva fyziky napište: a/ značku hustoty b/ jednotku hustoty c/ vzorec pro výpočet hustoty

7 Řešení úkolu 2 a/ ρ b/ g/cm 3 nebo kg/m 3 c/ ρ = m/V

8 Úkol 3: Zjistěte hustotu tělesa a určete z tabulek, z čeho je vyrobeno: Zapište hmotnost tělesa v gramech

9 Zapište objem tělesa v cm 3

10 Řešení úkolu 3 m = 82g, V = 10,5cm 3, ρ = ? ρ = m/V ρ = 82g /10,5cm 3 ρ = 7,81 g/cm 3 Těleso je vyrobeno z oceli.

11 Kyselost a zásaditost - přečtěte si následující text V chemii rozlišujeme látky kyselé, neutrální a zásadité. I chemik začátečník pozná látku kyselou nebo zásaditou pomocí indikátorů. Nejznámějšími jsou fenolftalein a lakmus. Jsou to látky, které vlivem kyselosti nebo zásaditosti mění svou barvu. K důkazu zásaditých roztoků (hydroxidů) používáme bezbarvý fenolftalein, který se v nich barví červenofialově. Kyseliny zase dokážeme modrofialovým roztokem lakmusu, jenž v nich zčervená.

12 Zbarvení lakmusu v kyselině

13 Zbarvení fenolftaleinu v hydroxidu

14 Úkol 4: Který roztok obsahuje kyselinu a který hydroxid? A B

15 Řešení úkolu 4 A/ Kyselina B/ Hydroxid

16 Pozorně přečtěte text K rozlišení několika látek obvykle nestačí uvést jen jednu vlastnost, protože mohou mít některé vlastnosti stejné nebo podobné (barva, skupenství). Voda, ethanol (líh), aceton jsou bezbarvé kapalné látky, které zrakem nerozlišíme. Liší se však teplotou tání a varu. Zjišťování vlastností látek a jejich přeměn je jeden z hlavních úkolů chemie.

17 Úkol 5: Doplňte údaje podle tabulek: Látka t t ( 0 C)t v ( 0 C) Voda0,0100,0 Ethanol (líh)-114,278,3 Aceton-95,056,5

18 Řešení úkolu 5 Látka t t ( 0 C)t v ( 0 C) Voda0,0100,0 Ethanol (líh)-114,278,3 Aceton-95,056,5

19 Rozpustnost - pozorně si přečtěte text Rozpustnost látky nám udává, kolik g látky je rozpuštěno při určité teplotě ve 100g rozpouštědla. Nejběžnějším rozpouštědlem je voda. V nenasyceném roztoku se může při určité teplotě rozpustit ještě další množství látky. V nasyceném roztoku se již další množství látky nerozpustí. Nejméně rozpuštěné látky obsahuje roztok zředěný, nejvíce roztok nasycený (koncentrovaný).

20 Úkol 6: podle tabulek doplňte chybějící údaje Látka00C00C20 0 C100 0 C Sůl kuchyňská 35,636,039,8 Cukr (sacharosa) 179,0204,0487,0 Skalice modrá 24,336,6205,3

21 Řešení úkolu 6 Látka00C00C20 0 C100 0 C Sůl kuchyňská 35,636,039,8 Cukr (sacharosa) 179,0204,0487,0 Skalice modrá 24,336,6205,3

22 Úkol 7: Podle tabulky odpovězte na otázky: 1. Která látka má největší rozpustnost? 2. U které látky rozpustnost nejvýrazněji závisí na teplotě? 3. Kolik g skalice modré je rozpuštěno v 200g vody při t = 100 0 C?

23 Řešení úkolu 7 1. cukr 2. cukr 3. 410,6g

24 Odkazy na tabulky jsou v učebnici Chemie pro 8. ročník základní školy, vydalo SPN, akciová společnost, Praha 1998 nebo jsou uvedeny v jakýchkoliv chemických tabulkách. Veškerá použitá fotodokumentace je použita z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor prezentace


Stáhnout ppt "Rozlišování látek podle vlastností. A/ Vlastnosti, které zjistíme svými smysly."

Podobné prezentace


Reklamy Google