Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Ivana Blažíčková Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Ivana Blažíčková Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Ivana Blažíčková Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446

2  Vzdělávací oblast: Člověk a příroda  Předmět: Chemie  Ročník: 8. - 9.  Tematický okruh: Anorganické a organické látky kolem nás  Vytvořeno: říjen 2012  Žáci si zábavnou formou opakují základní znalosti o látkách, směsích a dělení směsí EU-ICT-8-1

3 1000 2000 3000 4000 5000 Hrací pole Vlastnosti látek Nebezpečné látky SměsiDělení směsí

4 Hrací pole Vlastnosti látek 1000 Kterou vlastností se od sebe liší cukr a sůl? a) barvou b) hustotou c) skupenstvím d) rozpustností ve vodě

5 Hrací pole Vlastnosti látek 2000 Přeměna skupenství pevného na plynné se nazývá: a) desublimace b) vypařování c) sublimace d) var

6 Hrací pole Vlastnosti látek 3000 Teplota tuhnutí látky je -0,5 °C, teplota varu je 85 °C. Látka se za laboratorní teploty nachází ve skupenství: a) plynném b) nelze určit c) pevném d) kapalném

7 Hrací pole Vlastnosti látek 4000 Z daných látek má nejnižší teplotu tání: a) kyslík b) voda c) olej d) železo

8 Hrací pole Vlastnosti látek 5000 Těleso má hmotnost 0,2 kg a objem 0,2 l. Jaká je hustota této látky? a) 10 g/cm 3 b) 1 g/cm 3 c) 100 g/cm 3 d) 1 kg/m 3

9 Hrací pole Nebezpečné látky 1000 Ethanol, methanol, vodík, benzín, nafta patří mezi látky a) žíravé b) hořlavé c) toxické d) oxidující

10 Hrací pole Nebezpečné látky 2000 Kyseliny jsou označeny symbolem nebezpečnosti: a) Hořlaviny b) Výbušniny c) Látky toxické d) Žíraviny

11 Hrací pole Nebezpečné látky 3000 Nejpoužívanějšími nebezpečnými látkami a) Fosgen, methanol, sirovodík a benzín b) Čpavek, chlor, LPG, benzín a nafta c) Kyselina sírová, kyanovodík, fosgen d) Methanol, kyselina sírová, benzín a líh

12 Hrací pole Nebezpečné látky 4000 Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a) Nekolísá a trvá 180 s b) Kolísá a trvá 60 s c) Kolísá a trvá 140 s d) Nekolísá a trvá 60 s

13 Hrací pole Nebezpečné látky 5000 Nejprudší jed, který se vyskytuje např. v oměji šalamounku se jmenuje: a) nikotin b) akonitin c) cyankáli d) atropin

14 Hrací pole Směsi 1000 Roztoky mohou být: a) Pouze kapalné b) Kapalné nebo plynné c) Kapalné nebo pevné d) Pevné, kapalné a plynné

15 Hrací pole Směsi 2000 Emulze je směs: a) Nerozpuštěné kapaliny v kapalině b) Nerozpuštěné pevné látky v kapalině c) Rozpuštěné kapaliny v kapalině d) Nerozpuštěné kapaliny v plynu

16 Hrací pole Směsi 3000 Pěna vznikne rozptýlením a) Pevné látky v kapalině b) Plynu v kapalině c) Kapaliny v plynu d) Pevné látky v kapalině

17 Hrací pole Směsi 4000 Aerosol vznikne rozptýlením: a) Plynu v kapalině b) Plynu v pevné látce c) Plynné látky v jiné plynné látce d) Kapaliny nebo pevné látky v plynu

18 Hrací pole Směsi 5000 Bronz, ocel a mosaz jsou a) Různorodé směsi b) Roztoky c) Chemicky čisté látky d) Koloidní směsi

19 Hrací pole Dělení směsí 1000 Sůl z vody získáme: a) destilací b) filtrací c) krystalizací d) chromatografií

20 Hrací pole Dělení směsí 2000 Kterým postupem můžete oddělit ethanol ze zkvašené ovocné šťávy? a) filtrací směsi přes husté plátno b) filtrací směsi přes filtrační papír c) destilací směsi v destilačním přístroji d) usazováním ve velké nádobě

21 Hrací pole Dělení směsí 3000 Destilací oddělíme látky, které se liší: a) Velikostí částic b) Barvou c) Skupenstvím d) Teplotou varu

22 Hrací pole Dělení směsí 4000 Odlišná hustota látek se využívá při oddělování metodou: a) filtrace b) usazování c) destilace d) chromatografie

23 Hrací pole Dělení směsí 5000 Při zjišťování obsahu jedovatých plynů v ovzduší se používá: a) destilace b) chromatografie c) filtrace d) krystalizace

24  Škoda, J.; Doulík, P. Chemie 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1st ed.; Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2006  Bílek, M; Rychtera, J. Chemie krok za krokem, 1st ed.; Nakladatelství MOBY DICK, 1999  Vlastní texty


Stáhnout ppt "Mgr. Ivana Blažíčková Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446."

Podobné prezentace


Reklamy Google