Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446
RISK Chemie 8 Chemické látky Mgr. Ivana Blažíčková Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446

2 Anotace Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie
Ročník: Tematický okruh: Anorganické a organické látky kolem nás Vytvořeno: říjen 2012 Žáci si zábavnou formou opakují základní znalosti o látkách, směsích a dělení směsí EU-ICT-8-1

3 Vlastnosti látek Nebezpečné látky Směsi Dělení směsí 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 Hrací pole

4 Kterou vlastností se od sebe liší cukr a sůl?
Vlastnosti látek 1000 Kterou vlastností se od sebe liší cukr a sůl? a) barvou b) hustotou c) skupenstvím d) rozpustností ve vodě Hrací pole Hrací pole

5 Přeměna skupenství pevného na plynné se nazývá:
Vlastnosti látek 2000 Přeměna skupenství pevného na plynné se nazývá: a) desublimace b) vypařování c) sublimace d) var Hrací pole

6 Vlastnosti látek 3000 Teplota tuhnutí látky je -0,5 °C, teplota varu je 85 °C. Látka se za laboratorní teploty nachází ve skupenství: a) plynném b) nelze určit c) pevném d) kapalném Hrací pole

7 Z daných látek má nejnižší teplotu tání:
Vlastnosti látek 4000 Z daných látek má nejnižší teplotu tání: a) kyslík b) voda c) olej d) železo Hrací pole

8 Těleso má hmotnost 0,2 kg a objem 0,2 l. Jaká je hustota této látky?
Vlastnosti látek 5000 Těleso má hmotnost 0,2 kg a objem 0,2 l. Jaká je hustota této látky? a) 10 g/cm3 b) 1 g/cm3 c) 100 g/cm3 d) 1 kg/m3 Hrací pole

9 Ethanol, methanol, vodík, benzín, nafta patří mezi látky
Nebezpečné látky 1000 Ethanol, methanol, vodík, benzín, nafta patří mezi látky a) žíravé b) hořlavé c) toxické d) oxidující Hrací pole

10 Kyseliny jsou označeny symbolem nebezpečnosti:
Nebezpečné látky 2000 Kyseliny jsou označeny symbolem nebezpečnosti: a) Hořlaviny b) Výbušniny c) Látky toxické d) Žíraviny Hrací pole

11 Nejpoužívanějšími nebezpečnými látkami
Nebezpečné látky 3000 Nejpoužívanějšími nebezpečnými látkami a) Fosgen, methanol, sirovodík a benzín b) Čpavek, chlor, LPG, benzín a nafta c) Kyselina sírová, kyanovodík, fosgen d) Methanol, kyselina sírová, benzín a líh Hrací pole

12 Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA
Nebezpečné látky 4000 Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a) Nekolísá a trvá 180 s b) Kolísá a trvá 60 s c) Kolísá a trvá 140 s d) Nekolísá a trvá 60 s Hrací pole

13 Nejprudší jed, který se vyskytuje např. v oměji šalamounku se jmenuje:
Nebezpečné látky 5000 Nejprudší jed, který se vyskytuje např. v oměji šalamounku se jmenuje: a) nikotin b) akonitin c) cyankáli d) atropin Hrací pole

14 Směsi 1000 Roztoky mohou být: a) Pouze kapalné b) Kapalné nebo plynné
c) Kapalné nebo pevné d) Pevné, kapalné a plynné Hrací pole

15 Směsi 2000 Emulze je směs: a) Nerozpuštěné kapaliny v kapalině
b) Nerozpuštěné pevné látky v kapalině c) Rozpuštěné kapaliny v kapalině d) Nerozpuštěné kapaliny v plynu Hrací pole

16 Pěna vznikne rozptýlením
Směsi 3000 Pěna vznikne rozptýlením a) Pevné látky v kapalině b) Plynu v kapalině c) Kapaliny v plynu d) Pevné látky v kapalině Hrací pole

17 Aerosol vznikne rozptýlením:
Směsi 4000 Aerosol vznikne rozptýlením: a) Plynu v kapalině b) Plynu v pevné látce c) Plynné látky v jiné plynné látce d) Kapaliny nebo pevné látky v plynu Hrací pole

18 Směsi 5000 Bronz, ocel a mosaz jsou a) Různorodé směsi b) Roztoky
c) Chemicky čisté látky d) Koloidní směsi Hrací pole

19 Dělení směsí 1000 Sůl z vody získáme: a) destilací b) filtrací
c) krystalizací d) chromatografií Hrací pole

20 Kterým postupem můžete oddělit ethanol ze zkvašené ovocné šťávy?
Dělení směsí 2000 Kterým postupem můžete oddělit ethanol ze zkvašené ovocné šťávy? a) filtrací směsi přes husté plátno b) filtrací směsi přes filtrační papír c) destilací směsi v destilačním přístroji d) usazováním ve velké nádobě Hrací pole

21 Destilací oddělíme látky, které se liší:
Dělení směsí 3000 Destilací oddělíme látky, které se liší: a) Velikostí částic b) Barvou c) Skupenstvím d) Teplotou varu Hrací pole

22 Odlišná hustota látek se využívá při oddělování metodou:
Dělení směsí 4000 Odlišná hustota látek se využívá při oddělování metodou: a) filtrace b) usazování c) destilace d) chromatografie Hrací pole

23 Při zjišťování obsahu jedovatých plynů v ovzduší se používá:
Dělení směsí 5000 Při zjišťování obsahu jedovatých plynů v ovzduší se používá: a) destilace b) chromatografie c) filtrace d) krystalizace Hrací pole

24 Zdroje: Škoda, J.; Doulík, P. Chemie 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1st ed.; Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2006 Bílek, M; Rychtera, J. Chemie krok za krokem, 1st ed.; Nakladatelství MOBY DICK, 1999 Vlastní texty


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446"

Podobné prezentace


Reklamy Google