Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CHEMIE ROZTOKY.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CHEMIE ROZTOKY."— Transkript prezentace:

1 CHEMIE ROZTOKY

2 CHARAKTERISTIKA ROZTOKU
Roztok je homogenní (stejnorodá) směs dvou a více látek. Částice, které tvoří roztok, jsou dokonale rozptýleny a vzájemně nereagují. Roztoky podle skupenství dělíme na: plynné (čistý vzduch) kapalné (slaná voda) pevné (slitiny)

3 SLOŽENÍ ROZTOKU Roztok se skládá: - z rozpouštědla - z rozpuštěné látky Typ roztoku: Rozpouštědlo: - vodné roztoky voda - organická rozpouštědla líh, benzín, toluen, aceton,… - ostatní roztoky látka, která je v nadbytku

4 VZNIK ROZTOKU + rozpouštěná látka roztok rozpouštědlo
manganistan draselný KMnO4 roztok vodný roztok manganistanu draselného rozpouštědlo H2O

5 Rozpustnost látky v rozpOuštědle
Rozpustnost látky závisí na: vlastnostech látky teplotě rozpouštědla Tabulka rozpustnosti Je to množství látky v gramech, které se při dané teplotě rozpustí ve 100 g rozpouštědla. Sloučenina Rozpustnost látky v g/100 g vody Název Vzorec Při 20 °C Při 100 °C Chlorid sodný NaCl 36 39 Dusičnan stříbrný AgNO3 219 1024 Síran barnatý BaSO4 0,00024 0,00039 Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 0,16 0,08

6 DĚLENÍ LÁTEK PODLE ROZPUSTNOSTI
Sloučenina Rozpustnost látky v g/100 g vody Název Vzorec Při 20 °C Při 100 °C Chlorid sodný NaCl 36 39 Dusičnan stříbrný AgNO3 219 1024 Síran barnatý BaSO4 0,00024 0,00039 Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 0,16 0,08 Maximální množství rozpuštěné látky v g ve 100g rozpouštědla Příklad látky Látky nerozpustné méně než 0,1 g BaSO4 Látky málo rozpustné 0, g Ca(OH)2 Látky rozpustné více jak 1 g NaCl, AgNO3

7 TYPY ROZTOKŮ Nasycený roztok: Nenasycený roztok: Přesycený roztok:
Je to roztok, který obsahuje maximální hmotnost rozpuštěné látky. Nenasycený roztok: Obsahuje menší hmotnost rozpuštěné látky, než odpovídá její rozpustnosti při dané teplotě. Přesycený roztok: Obsahuje více rozpuštěné látky než odpovídá rozpustnosti.

8 KŘIVKY ROZPUSTNOSTI

9 CVIČENÍ V kádince je rozpuštěno ve 100 g vody při teplotě 20 °C 25 g kuchyňské soli NaCl Určete: Rozpouštědlo: voda Rozpuštěná látka: NaCl Roztok je: a) nasycený ne b) nenasycený ano Sloučenina Rozpustnost látky v g/100 g vody Název Vzorec Při 20 °C Při 100 °C Chlorid sodný NaCl 36 39 Dusičnan stříbrný AgNO3 219 1024 Síran barnatý BaSO4 0,00024 0,00039 Hydroxid vápenatý Ca(OH)2 0,16 0,08

10 SLOŽENÍ ROZTOKU (KONCENTRACE)
Udává vzájemný poměr rozpuštěné látky a rozpouštědla v roztoku. Jednou z možností, jak určit složení roztoku, je použití hmotnostního zlomku.

11 VÝPOČTY koncentrace roztoků
Kolikaprocentní roztok získáte smícháním 20 g soli a 80 g vody? VÝPOČTY koncentrace roztoků

12 HMOTNOSTNÍ ZLOMEK Určuje, kolik procent rozpuštěné látky roztok obsahuje. Značí se w

13 1. PŘÍKLAD Kolikaprocentní roztok získáte smícháním 20 g soli a 80 g vody? m (rozpuštěné látky = soli) = 20 g m (rozpouštědla = vody) = 80 g m (roztoku) = (rozpuštěné látky) + (rozpouštědla) = = 100 g Hmotnostní zlomek soli v roztoku je 0,2. Roztok je 20%.

14 Musíme smíchat 50 g soli a 950 g vody.
2. PŘÍKLAD Kolik vody a kolik soli musíte smíchat, abyste získali g 5% roztoku? w (soli) = 0,05 m (roztoku) = 1000 g Musíme smíchat 50 g soli a 950 g vody.

15 Rozpuštěním 20g K2SO4 získáme 133.33g 15% roztoku.
3. PŘÍKLAD Vypočítejte hmotnost 15% roztoku síranu draselného, který připravíme rozpuštěním 20 g K2SO4. w (K2SO4) = 0,15 m (K2SO4) = 20 g Rozpuštěním 20g K2SO4 získáme g 15% roztoku.

16

17 CVIČENÍ Kolik gramů NaOH musíme navážit pro přípravu 350 g 10% vodného roztok NaOH? Jaké procentuální složení má roztok, který vznikl z 25 g HCl a 150 g vody? Vypočítejte hmotnost soli potřebné k přípravě 500 g 4% roztoku. Jakou hmotnost soli můžete získat dokonalým odpařením vody ze 130 g 2% roztoku? Jaká je koncentrace roztoku, k jehož přípravě jste užili 8 g soli a 192 g vody? Vypočítejte hmotnost 10% roztoku soli, který jste připravili rozpuštěním 120 g soli. Jaký objem vody bude třeba, aby z 16 g manganistanu draselného byl připraven 2% roztok této soli? Kolik g NaCl obsahuje 120 g roztoku této soli, je-li hmotnostní zlomek vody v roztoku 0,90?

18 CVIČENÍ (1. příklad) Kolik gramů NaOH musíme navážit pro přípravu 350 g 10% vodného roztok NaOH? w (soli) = 0,10 m (roztoku) = 350 g Musíme navážit 35 g NaOH.

19 Roztok obsahuje 14,2 % HCl a 85,8 % vody.
CVIČENÍ (2. příklad) Jaké procentuální složení má roztok, který vznikl z 25 g HCl a 150 g vody? m (HCl) = 25 g m (H2O) = 150 g m (roztoku) = = 175 g Roztok obsahuje 14,2 % HCl a 85,8 % vody.

20 K přípravě roztoku potřebujeme 20 g soli.
CVIČENÍ (3. příklad) Vypočítejte hmotnost soli potřebné k přípravě 500 g 4% roztoku. w (soli) = 0,04 m (roztoku) = 500 g K přípravě roztoku potřebujeme 20 g soli.

21 CVIČENÍ (4. příklad) Jakou hmotnost soli můžete získat dokonalým odpařením vody ze 130 g 2% roztoku? w (soli) = 0,02 m (roztoku) = 130 g Můžeme získat 2,6 g soli.

22 CVIČENÍ (5. příklad) Jaká je koncentrace roztoku, k jehož přípravě jste užili 8 g soli a 192 g vody? m (soli) = 8 g m (roztoku) = = 200 g Roztok je 4%.

23 Rozpuštěním 120g soli získáme 1200 g 10% roztoku.
CVIČENÍ (6. příklad) Vypočítejte hmotnost 10% roztoku soli, který jste připravili rozpuštěním 120 g soli. w (soli) = 0,10 m (soli) = 120 g Rozpuštěním 120g soli získáme 1200 g 10% roztoku.

24 CVIČENÍ (7. příklad) Jaký objem vody bude třeba, aby z 16 g manganistanu draselného byl připraven 2% roztok této soli? m (soli) = 16 g w (soli) = 0,02 m (vody) = m (roztoku) - m (soli) = = 784 g Bude třeba 784 g vody.

25 CVIČENÍ (8. příklad) Kolik g NaCl obsahuje 120 g roztoku této soli, je-li hmotnostní zlomek vody v roztoku 0,90? m (roztoku) = 120 g w (vody) = 0,90 W (soli) = 0,10 Roztok obsahuje 12 g soli.

26 Zdroje Obrázky: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: AUTOR NEZNÁMÝ. [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:

27 SKUPINA A Kolik gramů NaCl musíme navážit pro přípravu 420 g 8% vodného roztok NaCl? Jaká je koncentrace roztoku, k jehož přípravě jste použili 8 g soli a 192 g vody? Vypočítejte hmotnost soli potřebné k přípravě 500 g 4% roztoku. Při přípravě 360 g vodného roztoku jste použili 20 g soli. Jakou koncentraci má roztok? SKUPINA B


Stáhnout ppt "CHEMIE ROZTOKY."

Podobné prezentace


Reklamy Google