Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyslíkaté kyseliny Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyslíkaté kyseliny Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem."— Transkript prezentace:

1 Kyslíkaté kyseliny Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Úkol 1: Zopakuj si názvosloví kyselin: kyselina trihydrogenfosforečná HBrO kyselina monohydrogenchloritá H 2 SiO 3 kyselina monohydrogendusičná HIO 4

3 Řešení úkolu 1 H 3 PO 4 Kyselina monohydrogenbromná HClO 2 Kyselina dihydrogenkřemičitá HNO 3 Kyselina monohydrogenjodistá

4 Kyselina sírová Úkol 2: Podle obrázků a videoklipu doplň text: Kyselina sírová má vzorec ….… Je to ….…. kapalina. Její 96% roztok – oleum – je silná …… Při ředění kyseliny dochází ke ……… teploty směsi a musíme lít vždy …….. do ……, nikdy naopak! Koncentrovaná odnímá organickým látkám vodu a ty ……... voda kyselin a Ředění kyseliny http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sulfu ric-acid-3D-vdW.png

5 Řešení úkolu 2 H 2 SO 4, bezbarvá, žíravina, zvýšení, kyselinu, vody, uhelnatí.

6 Užití kyseliny sírové Kyselina sírová je nejdůležitější kyselinou se širokým použitím. Její výroba je jedním z kritérií vyspělosti chemického průmyslu. Úkol 3: Prohlédni si obrázky a napiš, k čemu se kyselina sírová používá: http://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Substral,_finnish_supe rmarket_fertilizer_NPK_6-1- 5.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:D ynamite-3.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Watering_can.JPG http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Photo- CarBattery.jpg

7 Řešení úkolu 3 Výroba umělých hnojiv, výbušnin, plastů, barviv, autobaterií.

8 Kyselina dusičná Kyselina dusičná se vyrábí jako 68% roztok. Na světle se rozkládá na oxid dusičitý, který ji zabarvuje žlutě až hnědočerveně. Úkol 4: Doplň podle obrázků chybějící slova v textu: Kyselina dusičná je …….. kapalina, která má vzorec ….. Je ………, citlivá na ………, a proto se dodává v lahvích z ……. skla. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nitric- acid-3D-vdW.png Kyselina dusičná

9 Řešení úkolu 4 Bezbarvá, HNO 3, žíravina, světlo, tmavého.

10 Reakce kyseliny dusičné Kyselina dusičná reaguje s většinou kovů. Proto ji alchymisté nazývali lučavkou. Smícháním s HCl v poměru 1:3 získáme lučavku královskou, která dokonce reaguje se zlatem a platinou. Ve vodném roztoku se kyselina dusičná štěpí na vodíkový kationt a dusičnanový aniont: HNO 3 → H + + NO 3 - Úkol 5: Vzniká reakcí HNO 3 s kovy vodík? Reakce mědi s kyselinou dusičnou

11 Řešení úkolu 5 Ne, vzniká NO a z něj na vzduchu červenohnědý jedovatý NO 2.

12 Užití kyseliny dusičné Úkol 6: Podle obrázků napiš, k čemu se kyselina dusičná používá: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor: Dynamite-3.svg http://commons.wikimedia.org/wiki/Fil e:Watering_can.JPG

13 Řešení úkolu 6 Umělá hnojiva, plasty, barviva, výbušniny, léčiva.

14 Kyselina uhličitá Je velmi slabá kyselina, která vzniká reakcí oxidu uhličitého s vodou a teplem se snadno zase rozkládá. Je součástí sycených nápojů. Po otevření z nich unikají bublinky plynu. Úkol 7: Napiš podle modelu na obrázku vzorec kyseliny uhličité a chemickou rovnici jejího vzniku: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Nucleation_finger.jpghttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Soft_drink_shelf.JPGhttp://en.wikipedia.org/wiki/File:Carbonic-acid-3D- vdW.png

15 Řešení úkolu 7 H 2 CO 3, H 2 O + CO 2 → H 2 CO 3

16 Kyselina siřičitá I tato kyselina je velmi slabá. Vzniká reakcí oxidu siřičitého s vodou a modrý lakmus v ní zčervená. Je součástí tzv. kyselých dešťů, viz prezentace Vzduch. Úkol 8: Napiš vzorec kyseliny siřičité a její vznik z oxidu siřičitého a vody: Reakce SO 2 s vodou Hoření síry http://en.wikipedia.org/wiki/File:Sulfurous-acid-3D-balls.png

17 Řešení úkolu 8 H 2 SO 3 SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3

18 Kyselina chlorná Vzniká zaváděním chloru do vody. Je to slabá kyselina a snadno se rozkládá. Má bělicí účinky, proto je součástí čistících prostředků užívaných v domácnosti.

19 Úkol 9: Shrnutí učiva Kyseliny, doplň text: Kyseliny jsou dvouprvkové nebo tříprvkové sloučeniny H, …… a kyslíku. Většina kyselin jsou ……, proto při práci s nimi musíme používat ……. pomůcky. Při jejich ředění lijeme vždy …….. do …. Reagují s ……….. za vzniku …....... Ve vodných roztocích ………, štěpí se na ionty ……… a zbytku ………. Vodíkové ……… způsobují …….... Roztoky kyselin vedou ………. proud. Mezi silné kyseliny patří kyselina …………., …….. a …….., mezi slabé …….., ….….. a ……...

20 Řešení úkolu 9 Nekovu, žíraviny, ochranné, kyselinu, vody, kovy, vodíku, ionizují, vodíku, kyseliny, kationty, kyselost, elektrický, chlorovodíková, sírová dusičná, uhličitá, siřičitá, chlorná.

21 Veškerá použitá zdroje [cit. 2009-27-01]. Dostupné pod licencí Creative Commons – na http://www.wikipedia.org/ nebo z vlastních zdrojů, Autor © Mgr. Vaněk VlastimilCreative Commons http://www.wikipedia.org/


Stáhnout ppt "Kyslíkaté kyseliny Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem."

Podobné prezentace


Reklamy Google