Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyslíkaté kyseliny.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyslíkaté kyseliny."— Transkript prezentace:

1 Kyslíkaté kyseliny

2 Úkol 1: Zopakuj si názvosloví kyselin:
kyselina trihydrogenfosforečná HBrO kyselina monohydrogenchloritá H2SiO3 kyselina monohydrogendusičná HIO4

3 Řešení úkolu 1 H3PO4 Kyselina monohydrogenbromná HClO2
Kyselina dihydrogenkřemičitá HNO3 Kyselina monohydrogenjodistá

4 Kyselina sírová Úkol 2: Podle obrázků a videoklipu doplň text:
Ředění kyseliny kyselina voda Úkol 2: Podle obrázků a videoklipu doplň text: Kyselina sírová má vzorec ….. . Je to …….. kapalina. Její 96% roztok, oleum, je silná ……. . Při ředění kyseliny dochází ke ……… teploty směsi a musíme lít vždy …….. do …. nikdy naopak! Koncentrovaná odnímá organickým látkám vodu a ty …….. .

5 Řešení úkolu 1 H2SO4, bezbarvá, žíravina, zvýšení,
kyselinu, vody, uhelnatí

6 Užití kyseliny sírové Kyselina sírová je nejdůležitější kyselinou se širokým použitím. Její výroba je jedním z kritérií vyspělosti chemického průmyslu. Úkol 3: Prohlédni si obrázky a napiš, k čemu se kyselina sírová používá:

7 Řešení úkolu 2 Výroba umělých hnojiv, výbušnin, plastů,
barviv, autobaterií.

8 Kyselina dusičná Kyselina dusičná se vyrábí jako 68% roztok. Na světle
Kyselina dusičná se vyrábí jako 68% roztok. Na světle se rozkládá na oxid dusičitý, který ji zabarvuje žlutě až hnědočerveně Úkol 4: Doplň podle obrázků chybějící slova v textu: Kyselina dusičná je …….. kapalina, která má vzorec …. . Je …….., citlivá na ……, a proto se dodává v lahvích z ……. skla.

9 Řešení úkolu 3 Bezbarvá, HNO3, žíravina, světlo, tmavého.

10 Reakce kyseliny dusičné
Kyselina dusičná reaguje s většinou kovů. Proto ji alchymisté nazývali lučavkou. Smícháním s HCl v poměru 1 : 3 získáme lučavku královskou, která dokonce reaguje se zlatem a platinou. Ve vodném roztoku se kyselina dusičná štěpí na vodíkový kationt a dusičnanový aniont: HNO3 → H+ + NO3- Úkol 5: Vzniká reakcí HNO3 s kovy vodík? Reakce mědi s kyselinou dusičnou

11 Řešení úkolu 4 Ne, vzniká NO a z něj na vzduchu
červenohnědý, jedovatý NO2.

12 Užití kyseliny dusičné
Úkol 6: Podle obrázků napiš, k čemu se kyselina dusičná používá:

13 Řešení úkolu 5 Umělá hnojiva, plasty, barviva, výbušniny, léčiva.

14 Kyselina uhličitá Je velmi slabá kyselina, která vzniká reakcí oxidu uhličitého s vodou a teplem se snadno zase rozkládá. Je součástí sycených nápojů. Po otevření z nich unikají bublinky plynu. Úkol 7: Napiš podle modelu na obrázku vzorec kyseliny uhličité a chemickou rovnici jejího vzniku:

15 Řešení úkolu 6 H2CO3, H2O + CO2 → H2CO3

16 Kyselina siřičitá Hoření síry Reakce SO2 s vodou I tato kyselina je velmi slabá. Vzniká reakcí oxidu siřičitého s vodou a modrý lakmus v ní zčervená. Je součástí tzv. kyselých dešťů, viz prezentace Vzduch. Úkol 8: Napiš vzorec kyseliny siřičité a její vznik z oxidu siřičitého a vody:

17 Řešení úkolu 7 H2SO3 SO2 + H2O → H2SO3

18 Kyselina chlorná Vzniká zaváděním chlóru do vody. Je to
slabá kyselina a snadno se rozkládá. Má bělicí účinky, proto je součástí čistících prostředků užívaných v domácnosti.

19 Úkol 9: Shrnutí učiva Kyseliny, doplň text:
Kyseliny jsou dvouprvkové nebo tříprvkové sloučeniny H, …… a kyslíku. Většina kyselin jsou ……, proto při práci s nimi musíme používat ……. pomůcky. Při jejich ředění lijeme vždy …….. do …. Reagují s …. za vzniku …… . Ve vodných roztocích …….., štěpí se na ionty …… a zbytku …….. . Vodíkové ……… způsobují …….. . Roztoky kyselin vedou ………. proud. Mezi silné kyseliny patří kyselina …………., …… a ……. , mezi slabé …….., …….. a …… .

20 Řešení úkolu 8 Nekovu, žíraviny, ochranné, kyselinu, vody,
kovy, vodíku, ionizují, vodíku, kyseliny, kationty, kyselost, elektrický, chlorovodíková, sírová dusičná, uhličitá, siřičitá, chlorná.

21 Veškerá použitá fotodokumentace pochází z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů.
Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Kyslíkaté kyseliny."

Podobné prezentace


Reklamy Google