Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kyslíkaté kyseliny. Úkol 1: Zopakuj si názvosloví kyselin: kyselina trihydrogenfosforečná HBrO kyselina monohydrogenchloritá H 2 SiO 3 kyselina monohydrogendusičná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kyslíkaté kyseliny. Úkol 1: Zopakuj si názvosloví kyselin: kyselina trihydrogenfosforečná HBrO kyselina monohydrogenchloritá H 2 SiO 3 kyselina monohydrogendusičná."— Transkript prezentace:

1 Kyslíkaté kyseliny

2 Úkol 1: Zopakuj si názvosloví kyselin: kyselina trihydrogenfosforečná HBrO kyselina monohydrogenchloritá H 2 SiO 3 kyselina monohydrogendusičná HIO 4

3 Řešení úkolu 1 H 3 PO 4 Kyselina monohydrogenbromná HClO 2 Kyselina dihydrogenkřemičitá HNO 3 Kyselina monohydrogenjodistá

4 Kyselina sírová Úkol 2: Podle obrázků a videoklipu doplň text: Kyselina sírová má vzorec …... Je to …….. kapalina. Její 96% roztok, oleum, je silná …….. Při ředění kyseliny dochází ke ……… teploty směsi a musíme lít vždy …….. do …. nikdy naopak! Koncentrovaná odnímá organickým látkám vodu a ty ……... voda kyselina Ředění kyseliny http://upload.wikimedia.org/wikipe dia/commons/thumb/2/24/Sulfuric -acid-3D-vdW.png

5 Řešení úkolu 1 H 2 SO 4, bezbarvá, žíravina, zvýšení, kyselinu, vody, uhelnatí

6 Užití kyseliny sírové Kyselina sírová je nejdůležitější kyselinou se širokým použitím. Její výroba je jedním z kritérií vyspělosti chemického průmyslu. Úkol 3: Prohlédni si obrázky a napiš, k čemu se kyselina sírová používá: http://upload.wikimedia.org/wikipe dia/commons/thumb/a/a3/Substral %2C_finnish_supermarket_fertiliz er_NPK_6-1-5.JPG http://upload.wikimedia.org/wik ipedia/commons/thumb/0/0b/D ynamite-4.svg http://upload.wikimedia.org/wiki pedia/commons/2/2d/Vattenkan na.jpg http://upload.wikimedia.org/wikiped ia/commons/thumb/6/63/Ebonita4.j pg

7 Řešení úkolu 2 Výroba umělých hnojiv, výbušnin, plastů, barviv, autobaterií.

8 Kyselina dusičná Kyselina dusičná se vyrábí jako 68% roztok. Na světle se rozkládá na oxid dusičitý, který ji zabarvuje žlutě až hnědočerveně. Úkol 4: Doplň podle obrázků chybějící slova v textu: Kyselina dusičná je …….. kapalina, která má vzorec ….. Je …….., citlivá na ……, a proto se dodává v lahvích z ……. skla. http://upload.wikimedia.org/wikipedi a/commons/thumb/5/5e/Nitric-acid- 3D-vdW.png Kyselina dusičná

9 Řešení úkolu 3 Bezbarvá, HNO 3, žíravina, světlo, tmavého.

10 Reakce kyseliny dusičné Kyselina dusičná reaguje s většinou kovů. Proto ji alchymisté nazývali lučavkou. Smícháním s HCl v poměru 1 : 3 získáme lučavku královskou, která dokonce reaguje se zlatem a platinou. Ve vodném roztoku se kyselina dusičná štěpí na vodíkový kationt a dusičnanový aniont: HNO 3 → H + + NO 3 - Úkol 5: Vzniká reakcí HNO 3 s kovy vodík? Reakce mědi s kyselinou dusičnou

11 Řešení úkolu 4 Ne, vzniká NO a z něj na vzduchu červenohnědý, jedovatý NO 2.

12 Užití kyseliny dusičné Úkol 6: Podle obrázků napiš, k čemu se kyselina dusičná používá: http://upload.wikimedia.org/w ikipedia/commons/thumb/0/0 b/Dynamite-4.svg http://upload.wikimedia.org/wiki pedia/commons/2/2d/Vattenkan na.jpg

13 Řešení úkolu 5 Umělá hnojiva, plasty, barviva, výbušniny, léčiva.

14 Kyselina uhličitá Je velmi slabá kyselina, která vzniká reakcí oxidu uhličitého s vodou a teplem se snadno zase rozkládá. Je součástí sycených nápojů. Po otevření z nich unikají bublinky plynu. Úkol 7: Napiš podle modelu na obrázku vzorec kyseliny uhličité a chemickou rovnici jejího vzniku: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu mb/d/d3/Nucleation_finger.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thu mb/2/2a/Soft_drink_shelf.JPG http://upload.wikimedia.org/wikipedia/com mons/thumb/8/81/Carbonic-acid-3D- vdW.png

15 Řešení úkolu 6 H 2 CO 3, H 2 O + CO 2 → H 2 CO 3

16 Kyselina siřičitá I tato kyselina je velmi slabá. Vzniká reakcí oxidu siřičitého s vodou a modrý lakmus v ní zčervená. Je součástí tzv. kyselých dešťů, viz prezentace Vzduch. Úkol 8: Napiš vzorec kyseliny siřičité a její vznik z oxidu siřičitého a vody: Reakce SO 2 s vodou Hoření síry http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/th umb/7/75/Sulfurous-acid-3D-vdW.png

17 Řešení úkolu 7 H 2 SO 3 SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3

18 Kyselina chlorná Vzniká zaváděním chlóru do vody. Je to slabá kyselina a snadno se rozkládá. Má bělicí účinky, proto je součástí čistících prostředků užívaných v domácnosti.

19 Úkol 9: Shrnutí učiva Kyseliny, doplň text: Kyseliny jsou dvouprvkové nebo tříprvkové sloučeniny H, …… a kyslíku. Většina kyselin jsou ……, proto při práci s nimi musíme používat ……. pomůcky. Při jejich ředění lijeme vždy …….. do …. Reagují s …. za vzniku ……. Ve vodných roztocích …….., štěpí se na ionty …… a zbytku ……... Vodíkové ……… způsobují ……... Roztoky kyselin vedou ………. proud. Mezi silné kyseliny patří kyselina …………., …… a ……., mezi slabé …….., …….. a …….

20 Řešení úkolu 8 Nekovu, žíraviny, ochranné, kyselinu, vody, kovy, vodíku, ionizují, vodíku, kyseliny, kationty, kyselost, elektrický, chlorovodíková, sírová dusičná, uhličitá, siřičitá, chlorná.

21 Veškerá použitá fotodokumentace pochází z wikimedia commons nebo z vlastních zdrojů. Mgr. Vaněk Vlastimil, autor


Stáhnout ppt "Kyslíkaté kyseliny. Úkol 1: Zopakuj si názvosloví kyselin: kyselina trihydrogenfosforečná HBrO kyselina monohydrogenchloritá H 2 SiO 3 kyselina monohydrogendusičná."

Podobné prezentace


Reklamy Google