Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oxidy Názvosloví oxidů Některé významné oxidy Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oxidy Názvosloví oxidů Některé významné oxidy Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."— Transkript prezentace:

1 Oxidy Názvosloví oxidů Některé významné oxidy Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

2 Co jsou oxidy? Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. Kyslík má v oxidech oxidační číslo –II a je vždy na druhém místě ve vzorci.

3 Názvosloví oxidů Název oxidů se skládá z podstatného jména (oxid) a přídavného jména odvozeného z názvu prvku, k němuž se připojí zakončení podle oxidačního čísla prvku na prvním místě ve vzorci. Součet oxidačních čísel atomů v molekule se rovná nule.

4 Tvorba vzorce podstatné jménopřídavné jméno oxid název prvku + koncovka podle ox. čísla Např. oxid hlinitý Al III O -II upravíme, aby součet oxidačních čísel byl roven nule Al III O -II vzorec: Al 2 O 3 2 3

5 Koncovky oxidačních čísel

6 Konkrétní oxidy – např. Plynné: oxidy uhlíku oxidy síry oxidy dusíku Pevné oxidy: oxid vápenatý oxid hlinitý oxid křemičitý

7 Oxidy uhlíku Uhlík s kyslíkem vytváří 2 oxidy: Oxid uhličitý CO 2 Vzniká spalováním látek obsahujících uhlík. C + O 2 CO 2 Je to plyn, těžší než vzduch, nedýchatelný. Použití: v chladících zařízeních, hašení plamene. Oxid uhelnatý CO Vzniká při hoření při nedostatku kyslíku. 2C + O 2 2CO Je to bezbarvý plyn, prudce jedovatý.

8 Oxidy síry Síra s kyslíkem vytváří 2 oxidy: Oxid siřičitý SO 2 Vzniká spalováním síry. S + O 2 SO 2 Je to plyn štiplavého zápachu, těžší než vzduch, způsobuje kyselé deště. Oxid sírový SO 3 V přírodě nevzniká, připravíme ho: 2SO 2 + O 2 2SO 3 Plyn, používá se pro výrobu kyseliny sírové.

9 Oxidy dusíku (N I, N II, N III, N IV, N V ) Oxid dusnatý N I O -II Bezbarvý plyn, uniká do ovzduší při některých výrobách a při činnosti spalovacích motorů. Oxid dusičitý N IV O 2 -II Hnědočervený plyn Vzniká 2NO + O 2 2NO 2 Oba působí škodlivě na organismy - způsobují kyselé deště.

10 Oxid vápenatý CaO Bílá práškovitá látka. Vyrábí se tepelným rozkladem vápence. CaCO 3 CaO + CO 2 Použití: ve stavebnictví pod názvem pálené vápno, v zemědělství k vápnění půdy, při výrobě skla a některých kovů.

11 Oxid hlinitý Al 2 O 3 Bílá práškovitá látka. V přírodě – minerál korund (odrůdy korundu jsou smirek a drahé kameny – červený rubín a modrý safír). Surovinou pro výrobu oxidu hlinitého je minerál bauxit. Použití: výroba porcelánu, hliníku, zubních cementů…

12 Oxid křemičitý SiO 2 Pevná, chemicky odolná látka. Výskyt: v přírodě např. minerál křemen. Použití: ve stavebnictví (říční písek do malty a betonu), ve sklářství (křemenný písek pro výrobu skla), v hutnictví (výroba žáruvzdorných materiálů).

13 Zamyslete se… Čím může být nebezpečný vstup člověka do nevětraných podzemních jeskyní, šachet či hlubokých studní? Proč je životu nebezpečné sedět v nastartovaném autě v uzavřené garáži? Čemu říkáme skleníkový efekt? Který plyn ho způsobuje?

14 Odpovědi Při krasových jevech vzniká oxid uhličitý, je těžší než vzduch, drží se při zemi, je nedýchatelný. Při nedokonalém spalování vzniká místo oxidu uhličitého jedovatý oxid uhelnatý, ten se pevně váže na červené krevní barvivo, které ztrácí schopnost přenášet kyslík.

15 Skleníkový efekt způsobuje oxid uhličitý, jehož přítomnost v atmosféře částečně zabraňuje unikání tepelného záření zpět do vesmíru.

16 Zdroje: BENEŠ, P. - PUMPR, V. - BANÝR, J.: Základy chemie 1. díl pro 2. stupeň základní školy, nižší ročníky víceletých gymnázií a střední školy. 2. vydání. Nakladatelství učebnice Fortuna, 1996. ISBN 80-7168-234-8. http:// www.wikipedia.cz Obrázek Al 2 O 3 (snímek 11) dostupný z http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Several _corundum_crystals.jpg http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9a/Several _corundum_crystals.jpg Obrázek SiO 2 (snímek 12) dostupný z http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bergkristall.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bergkristall.jpg Obrázek Schéma skleníkového efektu dostupný z: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Schem a_sklenikovy_efekt.gif


Stáhnout ppt "Oxidy Názvosloví oxidů Některé významné oxidy Dostupné z Metodického portálu ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno."

Podobné prezentace


Reklamy Google