Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Oxidy Autor: Mgr. Vlasta Hrušová CaO-hašené vápno skleníkový jev fotosyntéza.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Oxidy Autor: Mgr. Vlasta Hrušová CaO-hašené vápno skleníkový jev fotosyntéza."— Transkript prezentace:

1 Oxidy Autor: Mgr. Vlasta Hrušová CaO-hašené vápno skleníkový jev fotosyntéza

2 jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku s jiným prvkem Oxidy oxidační číslo kyslíku v oxidech je vždy -II součet všech hodnot oxidačních čísel v molekule je roven 0 Al 2 III O 3 -II 2. III + 3. (-II) = 0 AlO -O -II

3 Název oxidu tvoří podstatné jméno- slovo oxid přídavné jméno-název druhého prvku s příponou, která odpovídá příslušnému oxidačnímu číslu nejprve píšeme značku prvku s kladným oxidačním číslem pak značku kyslíku Vzorec oxidu Al 2 O 3 oxid hlinitý

4 Tvorba vzorců oxidů 1. Podle názvu napíšeme značky prvků v oxidu 2. Doplníme oxidační čísla 3. Pro určení počtu vázaných atomů použijeme křížové pravidlo 4.Vykrátíme počty vázaných atomů, aby byl jejich počet co nejmenší oxid uhličitý CO C IV O -II C 2 IV O 4 -II CO 2

5 Oxidy dělíme na: kyselinotvorné -jejich reakcí s vodou vznikají kyseliny, jsou to převážně oxidy nekovů zásadotvorné -jejich reakcí s vodou vznikají hydroxidy, (zásady), jsou to převážně oxidy kovů SO 2 + H 2 O → H 2 SO 3 oxid siřičitý + voda → kyselina siřičitá CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 oxid vápenatý + voda → hydroxid vápenatý

6 Významné oxidy Oxid uhličitý CO 2 vzniká při spalování fosilních paliv podílí se na skleníkovém efektu využívá se v hasících přístrojích rostliny ho spotřebovávají při fotosyntéze většinu pohlcují oceány jako E 290 se přidává do sycených nápojů kouřové zplodiny skleníkový efekt CO 2 v hasících přístrojích

7 Oxid siřičitý SO 2 je toxický žíravý plyn vzniká v tepelných elektrárnách při spalování uhlí (z kouřových zplodin se odstraňuje odsiřováním, z SO 2 a vápence vzniká energosádra, ta se používá ve stavebnictví) je příčinou vzniku kyselých dešťů jako E 220 se používá jako konzervační látka vlivem SO 2 listy žloutnou a pak opadají kouřové zplodiny

8 Oxid vápenatý CaO je bílá pevná žíravá látka vyrábí se zahříváním vápence ve vápenkách (při teplotě 950 o C) CaCO 3 → CaO + CO 2 reakcí s vodou vzniká hydroxid vápenatý (hašené vápno) CaO + H 2 O → Ca(OH) 2 reakcí hašeného vápna se vzdušným oxidem uhličitým dochází k tvrdnutí malty, vzniká pevný uhličitan vápenatý Ca(OH) 2 + CO 2 → CaCO 3 + H 2 O

9 CaO má široké použití ve stavebnictví k výrobě malty a cementu pod označením E 529 k ošetření mouky (jako regulátor kyselosti) při výrobě skla k vápnění kyselých půd při výrobě samoohřívacích obalů konzerv E 529 vápno samoohřívací konzervy

10 Oxid titaničitý TiO 2 je jemný bílý prášek není jedovatý, je zdraví neškodný používá se jako pigment ( titanová běloba), nerozpouští se ve vodě ani v jiných rozpouštědlech, má vysokou krycí schopnost jako E 171 se používá jako barvivo v lécích a potravinách pigmenty E 171

11 Zdroje (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=sklen%C3%ADk&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=5shET4XrHc GaOpXJjJwC&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=cement&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=KtdET_-vA4ic-wbU69 CJAg&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=tov%C3%A1rna&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=LjBHT6z8K qjT0QWgspGmDg&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=sklen%C3%ADkov%C3%BD+efekt&tbs=sur:fmc&biw=792&bih= 465&sei=mjBHT7LMKKnS0QX1kcGRDg&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=has%C3%ADc%C3%AD+p%C5%99%C3%ADstroj&tbs=sur:fmc &biw=792&bih=465&sei=2jBHT7CJBuev0QXv3bCwDg&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=pigment&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=8jNHT-_jBarM0QW Ttp2PDg&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=cement&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=QVhHT8zEBYXNh AfzmvivDg&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=konzervy&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=L1lHT_CfCYW2 hQfEucWXDg&tbm=isch

12 (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=mouka&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=1FpHT6ThFJGJhQ fwjfWTDg&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=ekologie&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=MFtHT_mLH5C3 hAfA-6CUDg&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=+l%C3%A9ky&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=QVxHT6e6 IoLhggf7kejzDQ&tbm=isch (2012-02-24) http://images.google.com/search?as_q=+listy&tbs=sur:fmc&biw=792&bih=465&sei=rl1HT4v0HZTogQea 5LT0DQ&tbm=isch Chemie 8 : Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň : Fraus, 2006. 136 s. Dostupné z WWW:. ISBN 80-7238-442-2 Zdroje


Stáhnout ppt "Oxidy Autor: Mgr. Vlasta Hrušová CaO-hašené vápno skleníkový jev fotosyntéza."

Podobné prezentace


Reklamy Google