Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"— Transkript prezentace:

1 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207 bacuvcik@fmk.utb.cz www.bacuvcik.com

2 Náplň kurzu 1. Ekonomie jako věda, základní ekonomické pojmy, hospodářský proces 2. Fiskální politika - státní rozpočet a daňová soustava 3. Podnik a podnikání 4. Hodnocení výkonnosti národního hospodářství - domácí produkt, obchodní bilance, inflace, nezaměstnanost 5. Hospodářský cyklus 6. Trh a tržní mechanismus 7. Organizace hospodářského života - tržní a příkazová ekonomika 8. Centrální banka a bankovní systém 9. Majetková a kapitálová výstavba podniku 10. Náklady, výnosy a hospodářský výsledek 11. Účetnictví a nástroje vnitropodnikového řízení

3 Podmínky k ukončení kurzu - Je potřeba nasbírat 12 bodů - Všechny níže uvedené možnosti jsou volitelné=nepovinné Odborné: a) Test: max. 12 bodů (24 otázek, 60 % správně) b) Odborná esej (cca 10 stran): max. 12 bodů c) Seminární prezentace: 4 body d) Docházka: 2 povolené absence, za každou další: - 3 body Neodborné (max. 12 bodů): a) Účast v průzkumu b) Analýza reklam c) Možná ještě něco dalšího... (aktivity po 3 bodech)

4 Hodnotící stupnice: A: 24 bodů B: 21 – 23 bodů C: 18 – 20 bodů D: 15 – 17 bodů E: 12 – 14 bodů FX: 0 – 11 bodů

5 Test - 12 bodů (24 otázek) – je třeba 14 správných odpovědí Základní literatura k testu: ŠVARCOVÁ, J. Ekonomie: stručný přehled 2014/2015 HOLMAN, R. Základy ekonomie : pro studenty vyšších odborných škol a neekonomických fakult VŠ. Praha : C. H. Beck, 2008. Doporučená: Ekonom, Euro, Hospodářské noviny

6 Odborná esej  Biopaliva - energie budoucnosti?  Blíží se „ropný zlom“? Budou se ceny ropných produktů snižovat, nebo naopak dramaticky růst? Jak to ovlivní světovou ekonomiku?  Cenová regulace - brzda ekonomiky nebo zmírnění sociálních nerovností?  Co Česká (Slovenská) republika ekonomicky získala a co ztratila vstupem do Evropské unie?  Česká a moravská vína - perspektivní artikl pro vývoz na zahraniční trhy? Jak jsou na tom tuzemská vína ve srovnání s konkurencí vín z ostatních zemí?  České pivo na domácích a světových trzích - vlajková loď českého průmyslu?  Čínský hospodářský zázrak - hrozba pro ekonomiky západních zemí?  Dokáže český stát ochránit investice zahraničních investorů?  Drobní zemědělci v Česku - perspektivní budoucnost nebo skomírání v konkurenci velkovýrobců (ve srovnání se situací v dalších zemích EU)?  Ekonomická pomoc vyspělých zemí vládám zemí třetího světa - pomáháme chudým, nebo jen mrháme penězi?  Ekonomická transformace v jednotlivých zemích „východního bloku“ po roce 1989. Jak se lišily přístupy jednotlivých států a jaký to mělo vliv na jejich hospodářský vývoj?  Ekonomické části volebních programů českých politických stran - existují rozdíly v proklamacích a reálné hospodářské politice jednotlivých vlád?  Ekonomické výsledky ve stavebnictví v Česku/na Slovensku - spolehlivý zdroj informací o současné a budoucí situaci národní ekonomiky?  Ekonomický liberalismus vs. sociální stát - existuje vhodný model pro českou ekonomiku?

7 Odborná esej  Hospodářská politika jednotlivých vlád v Česku (na Slovensku). Jaké byly proklamace ohledně hospodářské politiky v předvolebních programech, jaká byla reálná politika, jak se lišila politika jednotlivých vlád a jaké to mělo hospodářské důsledky?  Imigrace z východních zemí - příležitost nebo hrozba pro evropské ekonomiky (situace v Česku/na Slovensku a v zemích západní Evropy)?  Investiční pobídky v Česku (na Slovensku). V kterých projektech se stát angažoval na podporu příchodu zahraničních investorů a jak tyto projekty dopadly?  Kartelové dohody v ČR - dokáže jim stát účinně zabránit?  Omezení pro pohyb kamionů na silnicích v Česku a Evropě - odůvodnitelný zásah do svobody podnikání aneb co tím stát získává a co ztrácí?  Otevírací doba obchodů v Česku a německy mluvících zemích - jsou namístě státní regulace, nebo je to pouze problém trhu?  Placení mýtného na dálnicích a silnicích I. třídy v Česku - dobrý způsob, jak získat prostředky na investice do infrastruktury, nebo ukázka nevhodného řešení s nevýhodnými smlouvami?  Porevoluční vývoj knižního trhu v ČR - jaké jsou budoucí perspektivy českých nakladatelů v prostředí elektronických dokumentů a malého jazykově homogenního trhu?  Posunutí hranice odchodu do penze (v kontextu situace v jiných zemích) - spása ekonomiky nebo past na podniky, které budou muset zaměstnávat osoby za zenitem své produktivity?  Průměrná výše platů v různých hospodářských odvětvích vs. platy ve veřejném sektoru - směřuje hospodářská a fiskální politika státu ke stírání rozdílů, nebo k jejich prohlubování?

8 Odborná esej  Příčiny ekonomického úspěchu farmaceutických firem - je cílem člověka „vyléčit“ nebo dlouhodobě udržovat „mírně nemocného“?  Rozvoj automobilového průmyslu investicemi zahraničních automobilek v Česku a na Slovensku - příležitost pro ekonomiku nebo zárodek budoucích problémů?  Situace v českém a slovenském lázeňství - má tuzemský kapitál ještě šanci aneb mohou si zahraniční investoři dovolit (téměř) vše?  Stáří vozového parku v ČR a ceny nových automobilů - výzva pro automobilky nebo dovozce ojetin?  Trh s byty v ČR - brání stále ochranářský přístup státu jeho rozvoji?  Trh s nealkoholickými nápoji – jak se proměňují a jak je ovlivňují případné zásady státu?  Trvání dovolené, délka pracovní doby a další sociální vymoženosti - jak je na tom Česko ve srovnání se světem a co pozitivního a negativního z toho plyne pro jeho ekonomiku?  Vlastníci médií a mediální skupiny v ČR - boj zájmů českého čtenáře/diváka/posluchače a zahraničního kapitálu?  Vstup čínských automobilek na evropské trhy - budeme jezdit v čínských automobilech?  Výroba obuvi v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence?  Výroba oděvů v ČR - zaniknou poslední zástupci kdysi slavného odvětví pod tlakem asijské konkurence?  Vyvlastňování soukromého vlastnictví jako nástroj podpory zahraničních investic v ČR - znárodňování nebo veřejný zájem?  Vývoj minimální mzdy a životního minima (případně sociálních dávek) v Česku/na Slovensku - jak jsme na tom ve srovnání se světem?

9 Odborná esej Zapisování přes Google Docs (www.bacuvcik.com)www.bacuvcik.com Forma seminární práce: Argumentativní esej. Rozsah cca 10 stran (včetně úvodu a závěru při standardní úpravě). Základní fakta, názory a pohledy na danou otázku, významné místo by měl mít vlastní pohled, ovšem podepřený zdroji Formální náležitosti - viz šablony na školní práce Termín odevzdání: 21. 3. 2016 (pouze v elektronické formě). Název souboru: Příjmení_Jméno_Název(zkrácený).pdf Hodnocení seminární práce: max. 12 bodů (pokud práce nebude splňovat minimální náležitosti, bude vrácena) Hodnotí se: práce musí splňovat formální náležitosti, musí být obsahově správná, vycházet z relevantních zdrojů a z vlastního pohledu odpovídat na otázku ze zadání

10 Prezentace ve výuce – varianta A 1.Jak naše firma získala dotace z veřejných zdrojů (zapojila se do dotovaného projektu) 2.Jak naše firma udělala z ekonomické recese příležitost 3.Jak v naší firmě optimalizujeme daně:-) 4.Jak v naší firmě pracujeme s ekonomickými a finančními ukazateli (likvidita, rentabilita, obrat, aktivita, zadluženost, finanční struktura... které používáme, jak často je zpracováváme, k čemu a jak konkrétně je využíváme) 5.Jak v naší firmě využíváme financování krátkodobými a dlouhodobými pasivy (na co konkrétně, jaký to má efekt, příp. problémy) 6.Jak jsme v naší firmě provedli outsourcing nebo insourcing účetních a ekonomických činností (jaké byly důvody, způsob provedení, efekt) 7.Jak v naší firmě (ne)využíváme švarc-systém 8.Jak jsme v naší firmě přesunuli výrobu (její část) „na východ“ - proč, jak probíhalo hledání dodavatelů, jaký to mělo efekt 9.Jaký měly proměny legislativy efekt na podnikání naší firmy - konkrétní příklady

11 Prezentace ve výuce – varianta B 1.Dojíždění a ochota stěhovat se za prací - chovají se Češi/Slováci ve srovnání s Evropou a se světem jinak a jaké to má příčiny a důsledky? 2.Je Česká/Slovenská republika rájem korupce? 3.Jaké konkrétní kroky udělala vláda ČR/SR, aby zmírnila důsledky ekonomické recese (2008 – 2014) a udělala to správně? 4.Kolik nás stojí imigranti mířící do Evropy? Představují pro nás jenom náklady, nebo i (možné, potenciální, budoucí) výnosy? Liší se z tohoto pohledu situace jednotlivých zemí (např. zejména Německo, Francie, Švédsko, Itálie, Řecko vs. Česko, Slovensko)? 5.Odluka státu a církve - zvolil stát vhodnou formu církevních restitucí? 6.Kouření ve firmách, restauracích a veřejných prostorech - ochrana nekuřáků nebo nepřiměřený zásah do svobodného podnikání? 7.Přijetí Eura v Česku a na Slovensku - jaké jsou dopady přijetí evropské měny na Slovenku a jaké poučení z toho plyne pro Česko? 8.Rovné odměňování mužů a žen - nutnost nebo chiméra? 9.Spořit, utrácet, žít na dluh - co je dobré pro občana a co pro ekonomiku?

12 Prezentace ve výuce Zapisování na GoogleDocs (www.bacuvcik.com) Forma: Prezentace na cca 5 minut (6 snímků) A: čistě prakticky přestavíte danou záležitost (jak jste do tomu dospěli, jak to funguje, jaké to má problémy atd.) B: představíte základní fakta, pohledy a připravíte téma k diskusi (otázky do pléna a podobně) Požadavky: Je potřeba den před prezentací poslat prezentaci v PowerPointu na bacuvcik@fmk.utb.cz; prezentace typu A mohou být využity jako případové studie pro prezenční studentybacuvcik@fmk.utb.cz Hodnocení: 4 body

13 Účast v průzkumu Postoj obyvatel České a Slovenské republiky ve věku 12 - 80 let ke kulturním akcím v církevním prostředí - v dotazníku je 9 věkových kategorií; pro získání 3 bodů je třeba přinést tyto počty dotazníků z jednotlivých kategorií: - 15 let- 3 dotazníky 15 - 19 let- 3 dotazníky 20 - 24 let- 3 dotazníky 25 - 29 let- 3 dotazníky 30 - 39 let- 4 dotazníky 40 - 49 let- 4 dotazníky 50 - 59 let- 4 dotazníky 60 - 69 let- 3 dotazníky + 70 let- 3 dotazníky Celkem: - 30 dotazníků

14 - elektronický dotazník https://akce2017.vyplnto.cz/ - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 28. 3. 2016 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Účast v průzkumu

15 - elektronický dotazník https://nosice2016.vyplnto.cz/ - v poslední otázce je třeba uvést Příjmení a Jméno studenta FMK (tedy Vaše), na jehož konto dotazník jde - je možné využít také dotazníků tištěných (ke stažení na www.bacuvcik.com); dotazníky se odevzdávají pouze elektronicky, tzn. jako tazatelé musíte případné papírové dotazníky přepsat (přímo do systému vyplnto.cz) - je potřeba odevzdat vytištěné a podepsané „Čestné prohlášení“ tazatele Termín odevzdání: 28. 3. 2016 (pouze v elektronické formě!) - na www.bacuvcik.com bude pravidelně zveřejňován přehled odevzdaných dotazníkůwww.bacuvcik.com Druhý průzkum - za 2 body

16 Bodový systém: Odborné aktivity: 1. Test - max. 12 bodů 2. Odborná esej – max. 12 bodů: - je možno odevzdat libovolný počet esejí - odevzdání po termínu = 1 bod 3. Seminární prezentace – 4 body (jeden člověk si může vzít i víc témat) 4. Docházka – tady lze pouze ztratit:-) neúčast je možno kompenzovat čímkoliv jiným Neodborné aktivity: 1.Dotazníky - omezeny na 2 „sady“ (max. 60+60ks) 2.Další analýzy, pokud budou - z neodborných aktivit je možno získat max. 12 bodů

17 Ústní zkouška: -je samozřejmě opět dobrovolná -k ústní zkoušce můžete jít, pokud získáte alespoň 12 bodů -pokud u ústní zkoušky neuspějete, zůstává výsledek „na body“ Hodnotící stupnice: A: 24 bodů B: 21 – 23 bodů C: 18 – 20 bodů D: 15 – 17 bodů E: 12 – 14 bodů FX: 0 – 11 bodů


Stáhnout ppt "EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ Ing. Mgr. Radim Bačuvčík, Ph.D. U44-207"

Podobné prezentace


Reklamy Google