Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti CZ.1.07/2.2.00/15.0111 Kvantitativní a ekonomická gramotnost.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti CZ.1.07/2.2.00/15.0111 Kvantitativní a ekonomická gramotnost."— Transkript prezentace:

1 Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti CZ.1.07/2.2.00/15.0111 Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti Prezentace výsledků projektu září 2010 – listopad 2011

2 Příjemce podpory VŠB – Technická univerzita Ostrava prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová děkanka fakulty ekonomické hlavní řešitelka projektu

3 Management projektu Ing. Václav Friedrich, Ph.D. vědecký tajemník katedry matematických metod koordinátor a vedoucí kanceláře projektu Ing. Alena Adámková ekonomická referentka fakulty finanční manažerka projektu RNDr. Jana Hrubá, Ph.D. tajemník Institutu inovace vzdělávání metodik projektu

4 Management projektu doc. RNDr. Dana Šalounová, Ph.D. vedoucí katedry matematických metod v ekonomice věcný manažer – kvantitativní gramotnost prof. Dr. Ing. Zdeněk Zmeškal proděkan pro strategii, vědu a výzkum věcný manažer – ekonomická gramotnost RNDr. Petr Bulava, Ph.D. správce webových serverů Moodle ICT technik

5 Partneři projektu Západočeská univerzita v Plzni role partnera: nové cesty výuky ekonomie na VŠ hlavní garant tematického okruhu Ekonomická gramotnost Gymnázium Cheb role partnera: kvantitativní gramotnost na SŠ a VŠ přípravné kurzy na VŠ v oboru matematiky Obchodní akademie Ostrava – Mar. Hory role partnera: ekonomická gramotnost na SŠ a VŠ přípravné kurzy na VŠ v oboru ekonomie

6 Partneři projektu Profess Consulting, s.r.o. role partnera: ekonomická gramotnost pro všechny příprava kurzů ekonomické gramotnosti pro veřejnost „METODIK.CZ“, obč. sdružení role partnera: síťování a disseminace výsledků projektu využití komunitního portálu METODIK.CZ

7 Cíle projektu hlavní cíl: inovace stávající výuky na ekonomických fakultách, odpovídající současným požadavkům na konkurenceschopnost ve znalostní společnosti posílení kvantitativní a ekonomické gramotnosti sblížení obou okruhů a vzájemná spolupráce

8 Cíle projektu vedlejší cíle: nabídka vzdělávacích modulů z oblasti kvantitativní a ekonomické gramotnosti formování nových pedagogických návyků a transfer zkušeností mezi partnery budování vztahů mezi středním a vysokým školstvím publicita zkušeností získaných v rámci projektu

9 Cílové skupiny studenti vysokých škol (cca 1400 studentů VŠB-TU Ostrava a ZČU v Plzni) zájemci o studium na vysokých školách (cca 120 studentů OA Ostrava a Gymnázium Cheb) akademičtí pracovníci vysokých škol (cca 50 pedagogů VŠB-TU Ostrava a ZČU v Plzni) pedagogičtí pracovníci středních škol (cca 30 učitelů OA Ostrava a Gymnázium Cheb)

10 Klíčové aktivity – A01 Tvorba a inovace vzdělávacích modulů pro výuku na vysokých školách vytvoření vzdělávacích modulů pro inovaci výuky na VŠ pilotní běh kurzů v rámci výuky na VŠ výstup aktivity: 30 inovovaných studijních opor 1000 dotčených studentů VŠ

11 Klíčové aktivity – A02 Tvorba vzdělávacích modulů pro přípravné a vyrovnávací kurzy na vysokých školách vytvoření vzdělávacích modulů pro přípravné a vyrovnávací kurzy na VŠ pilotní běh kurzů v rámci výuky na VŠ výstup aktivity: 9 nových studijních opor 200 dotčených studentů VŠ a SŠ

12 Klíčové aktivity – A03 Zvyšování odborných kompetencí pracovníků vysokých škol vytvoření vzdělávacích modulů pro zvyšování odborných kompetencí pracovníků VŠ pilotní běh kurzů v rámci školení pracovníků VŠ výstup aktivity: 20 inovovaných studijních opor 100 dotčených pedagogů VŠ

13 Klíčové aktivity – A04 Podpora týmové spolupráce pedagogů z různých oblastí vytvoření vzdělávacích modulů pro zvyšování odborných kompetencí pracovníků VŠ pilotní běh kurzů v rámci školení pracovníků VŠ výstup aktivity: funkční portál projektu pravidelné setkávání formou konference

14 Základní vymezení terminologie v metodologickém pojetí ekonomická gramotnost finanční gramotnost kvantitativní gramotnost

15 Vymezení gramotnosti Ekonomická gramotnost zahrnuje kromě finanční gramotnosti také schopnost zajistit si příjem, zvažovat důsledky osobních rozhodnutí, orientovat se na trhu pracovních sil, apod. Jedná se o komplexní části ekonomické vědní disciplíny – mikroekonomii, mezzoekonomii a makroekonomii. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb (trh peněžní, kapitálový a komoditní); je specializovanou součástí ekonomické gramotnosti a zahrnuje tyto tři složky: gramotnost peněžní, cenovou a rozpočtovou.

16 První rok projektu - 2010 září 2010 zahájení činnosti projektu prosinec 2010 vytvoření zázemí projektu, lokálních kanceláří na jednotlivých pracovištích zavedení předepsané administrativy

17 První rok projektu - 2011 březen 2011 výběrová řízení na nákupy volba systémů a vhodného HW a SW červen 2011 návrh témat vzdělávacích modulů pro zvyšování odborných kompetencí pracovníků VŠ vytipování autorů / lektorů, uzavření smluv, zahájení tvorby

18 Druhý rok projektu - 2011 září 2011 ukončení nákupů HW a SW návrh témat vzdělávacích modulů pro inovaci výuky na VŠ vytipování autorů / lektorů, uzavření smluv, zahájení tvorby setkání řešitelů a partnerů „Kulatý stůl“ v Praze, zhodnocení 1. roku projektu, plán na další období

19 Druhý rok projektu - 2011 říjen 2011 zahájení pilotního běhu inovovaných kurzů pro zvyšování odborných kompetencí pedagogů na VŠ příprava portálu projektu k jeho zprovoznění do konce roku 2011

20 Stávající výstupy projektu běží první běh 8 kurzů pro zvyšování odborných kompetencí pedagogů na VŠ u 2 kurzů vznikly doprovodné publikace, které vyjdou tiskem prezentace a výstupy všech kurzů jsou umístěny na portálu projektu http://www.ekf.vsb.cz/projekty/cs/okruhy/weby/esf -0111/

21 Vzdělávací kurzy pro učitele VŠ Psaní odborných textů pomocí systému LATEX Volně dostupné programy ve výuce matematiky Využití programů CAS ve výuce i v praxi Nové možnosti Moodle 2.1 ve výuce PDF a multimédia – jak oživit studijní texty Mahara – portfolia pro učitele i studenty MathType – psaní vzorců pro každého Android a mobilní technologie ve výuce

22 E-learningové kurzy za partnera projektu: OA a VOŠS Ostrava-Mariánské Hory Základy ekonomie Ekonomické výpočty a projekty Základní znalosti jednotlivých právních odvětví Společenskovědní přehled

23 Publikace 65 stran 56 stran

24 Připravuje se (2012) cca 150 stran dalších 5 tištěných publikací 10 e-learningových opor 3 počítačové programy sborník ze školení pedagogů sborník z konference

25 Spolupracující projekty ESF CZ.1.07/2.2.00/07.0327 Systém dalšího odborného a pedagogického vzdělávání pracovníků VŠB-TUO CZ.1.07/2.2.00/15.0115 Inovace průřezových předmětů bakalářských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava zahrnující zpracování anglických verzí CZ.1.07/2.2.00/28.0065 Inovace magisterských studijních programů na EkF VŠB-TU Ostrava včetně zkvalitnění profilových předmětů CZ.1.07/2.3.00/09.0194 Digitální portfolio jako princip vytváření sítí a pracovních týmů v oblasti výzkumu a vývoje

26 Co nás čeká v roce 2012 vytvoření vzdělávacích modulů pro přípravné a vyrovnávací kurzy studentů na VŠ vytvoření vzdělávacích modulů pro inovaci výuky na VŠ pilotní běh inovovaných kurzů v rámci výuky na VŠ (letní semestr 11/12 a zimní 12/13) realizace konference KONVERGENCE 2012 na ZČU v Plzni

27 DĚKUJEME ZA POZORNOST Ing. Alena Adámková, VŠB-TU Ostrava (řešitel) Ing. Jan Nevima, Ph.D., OAO Ostrava (partner)


Stáhnout ppt "Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta ke konkurenceschopnosti ve znalostní společnosti CZ.1.07/2.2.00/15.0111 Kvantitativní a ekonomická gramotnost."

Podobné prezentace


Reklamy Google