Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ekonomie, makro a mikroekonomie Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ekonomie, makro a mikroekonomie Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou."— Transkript prezentace:

1

2 Ekonomie, makro a mikroekonomie

3 Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Je to společenská věda. Je to společenská věda. Chceme-li, aby sloužila reálnému životu, nelze oddělovat ekonomickou teorii - ekonomii a ekonomickou praxi ekonomiku. Chceme-li, aby sloužila reálnému životu, nelze oddělovat ekonomickou teorii - ekonomii a ekonomickou praxi ekonomiku.

4 Ekonomická věda není jednotná a existuje řada teoretických směrů (např. keynesiánci, Ekonomická věda není jednotná a existuje řada teoretických směrů (např. keynesiánci, monetaristé apod.), monetaristé apod.), které dávají odlišná které dávají odlišná doporučení pro doporučení pro hospodářské politiky hospodářské politiky konkrétních vlád. konkrétních vlád.

5

6 Makroekonomie a mikroekonomie Makroekonomie i mikroekonomie řadíme společně do tzv. obecné ekonomie. Na rozdíl od aplikovaných ekonomických věd, které zkoumají například podnikové finance, účetnictví, logistiku, marketing a podobně, obecná ekonomie zkoumá a vyvozuje základní ekonomické vztahy platící v ekonomice. Makroekonomie i mikroekonomie řadíme společně do tzv. obecné ekonomie. Na rozdíl od aplikovaných ekonomických věd, které zkoumají například podnikové finance, účetnictví, logistiku, marketing a podobně, obecná ekonomie zkoumá a vyvozuje základní ekonomické vztahy platící v ekonomice. Tyto vztahy zkoumá pro dílčí trhy (např. trh automobilů) = mikroekonomie Tyto vztahy zkoumá pro dílčí trhy (např. trh automobilů) = mikroekonomie nebo pro celou národní ekonomiku (trh všech výrobků a služeb) = makroekonomie. nebo pro celou národní ekonomiku (trh všech výrobků a služeb) = makroekonomie.

7 Makroekonomie Makroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku. Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako například hrubý domácí produkt, nabídka, poptávka, inflace, nezaměstnanost. Popisuje, jakými mechanismy se tyto veličiny utvářejí, jaké faktory je ovlivňují a jakým způsobem je dosahováno ekonomické rovnováhy. Makroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním ekonomického systému jako celku. Sleduje vztahy mezi agregátními veličinami jako například hrubý domácí produkt, nabídka, poptávka, inflace, nezaměstnanost. Popisuje, jakými mechanismy se tyto veličiny utvářejí, jaké faktory je ovlivňují a jakým způsobem je dosahováno ekonomické rovnováhy. Makroekonomie poskytuje základ pro provádění hospodářské politiky státu, a to jak fiskální politiky, tak monetární politiky nebo zahraničněobchodní politiky. Makroekonomie poskytuje základ pro provádění hospodářské politiky státu, a to jak fiskální politiky, tak monetární politiky nebo zahraničněobchodní politiky.

8 Mikroekonomie Mikroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním jednotlivých tržních subjektů - jednotlivců (domácností), firem, a státu. Mikroekonomie je obor ekonomické teorie, který se zabývá zkoumáním jednotlivých tržních subjektů - jednotlivců (domácností), firem, a státu. Jednotlivci (domácnosti) poptávají vytvořený produkt ekonomiky na trhu statků a nabízejí služby výrobních faktorů (práce a kapitál) na trhu výrobních faktorů. Jednotlivci (domácnosti) poptávají vytvořený produkt ekonomiky na trhu statků a nabízejí služby výrobních faktorů (práce a kapitál) na trhu výrobních faktorů. Firmy naopak na základě poptávky jednotlivců vytvářejí produkt, pro jehož výrobu získávají služby výrobních faktorů. Firmy naopak na základě poptávky jednotlivců vytvářejí produkt, pro jehož výrobu získávají služby výrobních faktorů. Stát vytváří normy („pravidla hry“) pro fungování ekonomického systému. Stát vytváří normy („pravidla hry“) pro fungování ekonomického systému.

9 Vztah ekonomie k jiným vědám Ekonomie patří mezi společenské vědy. Společností se zabývá celá řada dalších společenských věd (psychologie, sociologie, demografie, politologie, historie, hospodářský zeměpis, právo, etika a řada dalších) - každá ze svého zorného úhlu. Ekonomie využívá poznatků těchto věd. Ekonomie patří mezi společenské vědy. Společností se zabývá celá řada dalších společenských věd (psychologie, sociologie, demografie, politologie, historie, hospodářský zeměpis, právo, etika a řada dalších) - každá ze svého zorného úhlu. Ekonomie využívá poznatků těchto věd. Ekonomie používá řadu nástrojů přírodních věd, například matematika a statistika. Ekonomie používá řadu nástrojů přírodních věd, například matematika a statistika. Ekonomie vychází také z poznatků filozofie. Ekonomie vychází také z poznatků filozofie.

10

11 Základní ekonomické systémy Lidé potřebují nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly směrem k dosažení svých cílů a efektivně využívat dostupné zdroje. Hovoříme o ekonomickém systému. Lidé potřebují nalézt systém, který umožňuje spojovat jejich síly směrem k dosažení svých cílů a efektivně využívat dostupné zdroje. Hovoříme o ekonomickém systému. Dosud poznané systémy: zvykový systém příkazový systém tržní systém Dosud poznané systémy: zvykový systém příkazový systém tržní systém smíšený systém smíšený systém Uvedené ekonomické systémy se liší tím, jak odpovídají na základní tři ekonomické otázky. Uvedené ekonomické systémy se liší tím, jak odpovídají na základní tři ekonomické otázky.

12 Základní ekonomické otázky 1. co a kolik se bude vyrábět každá společnost má jen omezené zdroje a musí se rozhodnout, co a kolik vyrobí, aby zajistila své přežití a případně další rozvoj každá společnost má jen omezené zdroje a musí se rozhodnout, co a kolik vyrobí, aby zajistila své přežití a případně další rozvoj

13 2. jak a s jakým rozdělením zdrojů se bude vyrábět se bude vyrábět každá společnost má volbu technologií každá společnost má volbu technologií záleží na zvážení, záleží na zvážení, jaké výrobní faktory jaké výrobní faktory má společnost k má společnost k dispozici a co dispozici a co považuje za považuje za nejefektivnější. nejefektivnější.

14 3. pro koho se bude vyrábět jak se členové společnosti o výsledný produkt rozdělí jak se členové společnosti o výsledný produkt rozdělí každý ze členů společnosti chce získat svůj podíl na vyrobených statcích, aby přežil, aby si zvýšil životní úroveň atd. Zde hodně záleží na vlastnických vztazích výrobních faktorů. každý ze členů společnosti chce získat svůj podíl na vyrobených statcích, aby přežil, aby si zvýšil životní úroveň atd. Zde hodně záleží na vlastnických vztazích výrobních faktorů.

15 Zvykový systém nejstarší ekonomické uspořádání založené na kmenových vztazích nejstarší ekonomické uspořádání založené na kmenových vztazích ekonomická otázka se řeší na základě zvyku a tradic ekonomická otázka se řeší na základě zvyku a tradic vyrobí se tolik, kolik se spotřebuje vyrobí se tolik, kolik se spotřebuje vyskytuje se v současnosti v Africe, Jižní Americe, Austrálii vyskytuje se v současnosti v Africe, Jižní Americe, Austrálii

16 Příkazový systém je založený na rozhodování úzké skupiny lidí (př. politická strana, církev) je založený na rozhodování úzké skupiny lidí (př. politická strana, církev) řešení ekonomické otázky řešení ekonomické otázky má formu dlouhodobého má formu dlouhodobého plánu plánu výhodou je rychlé rozhodnutí výhodou je rychlé rozhodnutí v případě války, převratu, v případě války, převratu, přírodní katastrofy přírodní katastrofy vyskytuje se např. na Kubě vyskytuje se např. na Kubě

17 Tržní systém základní ekonomická otázka se řeší na trhu a je regulována tržními zákony (nabídka, poptávka) základní ekonomická otázka se řeší na trhu a je regulována tržními zákony (nabídka, poptávka) tento systém v čisté podobě neexistuje, protože není schopný řešit procesy přerozdělovací (děti,důchodci, nemocní…) tento systém v čisté podobě neexistuje, protože není schopný řešit procesy přerozdělovací (děti,důchodci, nemocní…)

18 Smíšený systém Kombinuje výše popsané ekonomické systémy s tím, že prvky některého z nich převažují. Kombinuje výše popsané ekonomické systémy s tím, že prvky některého z nich převažují. Z tohoto pohledu byl například socialistický ekonomický systém uplatňovaný v ČR do roku 1989 příkazovým systémem s určitými prvky tržního hospodářství (existovaly peníze a směna). Z tohoto pohledu byl například socialistický ekonomický systém uplatňovaný v ČR do roku 1989 příkazovým systémem s určitými prvky tržního hospodářství (existovaly peníze a směna). Současný ekonomický systém v ČR označujeme za tržní systém, ovšem s řízenými zásahy státu tam, kde tržní mechanismus selhává. Současný ekonomický systém v ČR označujeme za tržní systém, ovšem s řízenými zásahy státu tam, kde tržní mechanismus selhává.

19 Zdroje:http://www.adela-janikova.cz/pics/ilustrace/ekonomie.jpghttp://www.phdcomics.com/comics/archive/phd100108s.gif http://social.ukmedia.cz/wp-content/img/uvod-do- ekonomie.png www.root.cz/clanky/komiks-ekonomicka-uspora-casuwww.volny.cz/.../ekmet/teorie/ekonometrie.htmwww.tyden.cz/obrazek/pokladnicka-600399-49469...http://www.vsem.cz/data/images/img-hp/deti_afrika.jpg http://www.nettravel.cz/data/Foto/1777155/1024/Kuba- Havana-10451.jpg http://www.azfinservis.cz/data/texts/strojirenstvi.jpghttp://www.ceed.cz/ekonomie/http://cs.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Ekonomie Jena Švarcová a kolektiv, Ekonomie, stručný přehled


Stáhnout ppt "Ekonomie, makro a mikroekonomie Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika. Ekonomie je věda, která se zabývá společenskou."

Podobné prezentace


Reklamy Google