Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Co je třeba udělat….!“ Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Co je třeba udělat….!“ Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie."— Transkript prezentace:

1 „ Co je třeba udělat….!“ Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015

2 Fakta Digitální agendy  Za každá dvě ztracená „offline“ pracovní místa vytváří internetová ekonomika pět nových pracovních míst.  Digitální ekonomika EU roste ročně o 12% a je nyní větší než národní hospodářství Belgie.  V Evropské unii je více mobilních telefonů než lidí.  Do odvětví informačních a telekomunikačních technologií spadá v Unii 7 milionů pracovních míst.  Odhaduje se, že polovina růstu produktivity plyne z investic do informačních a komunikačních technologií.

3 Vysokorychlostní přístup k internetu FTTx- 2013

4 Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Vláda dne 20. března 2013 svým usnesením č. 203 schválila materiál aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice včetně úkolů. 1.Posílení digitální ekonomiky. 2.Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu + usnadnění výstavby. Vláda podporuje v souladu s cíli Digitální agendy rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností. Usnesení Vlády ČR č.203 z 20.3.2013 Opatření č. 3: Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost vypracuje návrh dalších opatření pro podporu výstavby NGA sítí, která se zaměří na využití veřejných zdrojů, zjednodušení administrativy spojené s výstavbou a na snížení poplatků spojených s věcnými břemeny.Tento návrh po veřejné konzultaci předloží vládě ke schválení do 31.12.2013.

5 Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu USNADNĚNÍ VÝSTAVBY PODPORA VÝSTAVBY Politika EU a členských zemí pro splnění cílů strategie EVROPA 2020 by měla především snížit náklady na zavádění širokopásmového připojení v celém na celém území EU, zajistit řádné plánování a koordinaci a snížení administrativní zátěže! Odpovědnost: MPO, MMR, Pro investice do sítí v řídce osídlených regionech bude nutná spoluúčast státu, což by mělo zároveň pozitivně motivovat soukromé investice. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020. PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. 14 mld. Kč z evropských fondů + spoluúčast investorů. Odpovědnost: MPO, CzechInvest

6 Státní podpora budování NGA Evropská komise EVROPA 2020 Digitální Agenda MPO Digitální Česko v.2.0 (3/2013) MPO Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 MPO /dotace Program podpory MPO /Digi.ekonomika Národní plán rozvoje sítí nové generace CzechInvest VÝZVY Standardy, procesy, technologie, ČTÚ Mapování relevantní infrastruktury

7 Rizika projektu NGA Převod, zrušení/snížení nebo vracení objemu finančních prostředků ze zdrojů EU z důvodů:  Nepřipravenost a neschválení klíčových dokumentů Vládou ČR a EC a tím významný časový skluz  Špatně definované procesy a parametry přidělování dotací, nepřipravenost standardů, norem a plánování po odborné stránce  Nesplnění zadaných cílových parametrů projektu NGA Evropskou komisí  Nefunkční řízení projektu ze strany státu  Nemožnost vysoutěžení realizátorů dílčích výzev (ZoVZ)  Zásadní nenávratnost soukromých investic a neudržitelnost projektů  Ne-transponování dotčených směrnic EU do českého právního řádu  Nemožnost stavět levněji a blokace projektů ze strany stavebních úřadů  Zásadní neshoda a blokace přípravy projektu ze strany průmyslu  Ztráta podpory projektu na vládní či politické úrovni  Převedení finančních zdrojů do jiných odvětví

8 Co je třeba udělat aby se neztratilo 14mld.Kč a splnily se cíle Digitálního Česka… 1.Co nejdříve transponovat Směrnici EC o usnadnění výstavby NGA do české legislativy tj. Zákon o podpoře rozvoje sítí vysokorychlostního internetu a reálně usnadnit výstavbu telekomunikační infrastruktury. 2.Co nejdříve dokončit Národní plán rozvoje NGA a Program podpory /dotace. 3.Co nejdříve zajistit systém pro korektní a aktuální měření parametrů nejen „bílých míst“ v souvislosti s dotacemi do NGA. 4.Co nejdříve navrhnout standardy dotovaných sítí a procesy pro přidělování dotací žadatelům, kteří budou mít zájem budovat NGA. 5.Co nejdříve dořešit definici NGA v souvislosti s technologickou neutralitou a unijními pravidly pro přidělování dotací. 6.Co nejdříve vyřešit nediskriminaci malých provozovatelů bezdrátových i kabelových sítí v souvislosti s pravidly pro přidělování dotací v „bílých místech“. 7.Co nejdříve zahájit výstavbu sítí NGA v ČR, v souvislosti s vyhlašováním výzev CzechInvestem a zejména se zákonem o veřejných zakázkách. 8.Co nejdříve zajistit podporu plnění vládních cílů Digitálního Česka v regionech. 9.Ze strany státu brát vážně a profesionálně závazky Digitální agendy EU a zajišťovat reálnou podporu digitální ekonomiky v ČR.

9 „Pokud nebude prioritou vlády informační společnost, tak se nám to všem, jednou opravdu nevyplatí…“ Svatoslav Novák prezident ICT Unie www.ictu.cz www.superurednik.cz www.ictu.cz www.superurednik.cz


Stáhnout ppt "„ Co je třeba udělat….!“ Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google