Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„ Co je třeba udělat….!“ Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„ Co je třeba udělat….!“ Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie."— Transkript prezentace:

1 „ Co je třeba udělat….!“ Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie a telekomunikace Svatoslav Novák Praha 2/2015

2 Fakta Digitální agendy  Za každá dvě ztracená „offline“ pracovní místa vytváří internetová ekonomika pět nových pracovních míst.  Digitální ekonomika EU roste ročně o 12% a je nyní větší než národní hospodářství Belgie.  V Evropské unii je více mobilních telefonů než lidí.  Do odvětví informačních a telekomunikačních technologií spadá v Unii 7 milionů pracovních míst.  Odhaduje se, že polovina růstu produktivity plyne z investic do informačních a komunikačních technologií.

3 Vysokorychlostní přístup k internetu FTTx- 2013

4 Digitální Česko v. 2.0 Cesta k digitální ekonomice Vláda dne 20. března 2013 svým usnesením č. 203 schválila materiál aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích - Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice včetně úkolů. 1.Posílení digitální ekonomiky. 2.Podpora rozvoje vysokorychlostních přístupových sítí k internetu + usnadnění výstavby. Vláda podporuje v souladu s cíli Digitální agendy rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňující přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností. Usnesení Vlády ČR č.203 z Opatření č. 3: Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost vypracuje návrh dalších opatření pro podporu výstavby NGA sítí, která se zaměří na využití veřejných zdrojů, zjednodušení administrativy spojené s výstavbou a na snížení poplatků spojených s věcnými břemeny.Tento návrh po veřejné konzultaci předloží vládě ke schválení do

5 Podpora rozvoje vysokorychlostního přístupu k internetu USNADNĚNÍ VÝSTAVBY PODPORA VÝSTAVBY Politika EU a členských zemí pro splnění cílů strategie EVROPA 2020 by měla především snížit náklady na zavádění širokopásmového připojení v celém na celém území EU, zajistit řádné plánování a koordinaci a snížení administrativní zátěže! Odpovědnost: MPO, MMR, Pro investice do sítí v řídce osídlených regionech bude nutná spoluúčast státu, což by mělo zároveň pozitivně motivovat soukromé investice. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – PRIORITNÍ OSA 4: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu a informačních a komunikačních technologií. 14 mld. Kč z evropských fondů + spoluúčast investorů. Odpovědnost: MPO, CzechInvest

6 Státní podpora budování NGA Evropská komise EVROPA 2020 Digitální Agenda MPO Digitální Česko v.2.0 (3/2013) MPO Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020 MPO /dotace Program podpory MPO /Digi.ekonomika Národní plán rozvoje sítí nové generace CzechInvest VÝZVY Standardy, procesy, technologie, ČTÚ Mapování relevantní infrastruktury

7 Rizika projektu NGA Převod, zrušení/snížení nebo vracení objemu finančních prostředků ze zdrojů EU z důvodů:  Nepřipravenost a neschválení klíčových dokumentů Vládou ČR a EC a tím významný časový skluz  Špatně definované procesy a parametry přidělování dotací, nepřipravenost standardů, norem a plánování po odborné stránce  Nesplnění zadaných cílových parametrů projektu NGA Evropskou komisí  Nefunkční řízení projektu ze strany státu  Nemožnost vysoutěžení realizátorů dílčích výzev (ZoVZ)  Zásadní nenávratnost soukromých investic a neudržitelnost projektů  Ne-transponování dotčených směrnic EU do českého právního řádu  Nemožnost stavět levněji a blokace projektů ze strany stavebních úřadů  Zásadní neshoda a blokace přípravy projektu ze strany průmyslu  Ztráta podpory projektu na vládní či politické úrovni  Převedení finančních zdrojů do jiných odvětví

8 Co je třeba udělat aby se neztratilo 14mld.Kč a splnily se cíle Digitálního Česka… 1.Co nejdříve transponovat Směrnici EC o usnadnění výstavby NGA do české legislativy tj. Zákon o podpoře rozvoje sítí vysokorychlostního internetu a reálně usnadnit výstavbu telekomunikační infrastruktury. 2.Co nejdříve dokončit Národní plán rozvoje NGA a Program podpory /dotace. 3.Co nejdříve zajistit systém pro korektní a aktuální měření parametrů nejen „bílých míst“ v souvislosti s dotacemi do NGA. 4.Co nejdříve navrhnout standardy dotovaných sítí a procesy pro přidělování dotací žadatelům, kteří budou mít zájem budovat NGA. 5.Co nejdříve dořešit definici NGA v souvislosti s technologickou neutralitou a unijními pravidly pro přidělování dotací. 6.Co nejdříve vyřešit nediskriminaci malých provozovatelů bezdrátových i kabelových sítí v souvislosti s pravidly pro přidělování dotací v „bílých místech“. 7.Co nejdříve zahájit výstavbu sítí NGA v ČR, v souvislosti s vyhlašováním výzev CzechInvestem a zejména se zákonem o veřejných zakázkách. 8.Co nejdříve zajistit podporu plnění vládních cílů Digitálního Česka v regionech. 9.Ze strany státu brát vážně a profesionálně závazky Digitální agendy EU a zajišťovat reálnou podporu digitální ekonomiky v ČR.

9 „Pokud nebude prioritou vlády informační společnost, tak se nám to všem, jednou opravdu nevyplatí…“ Svatoslav Novák prezident ICT Unie


Stáhnout ppt "„ Co je třeba udělat….!“ Rozvoj a usnadnění výstavby sítí nové generace v ČR Digitální cesta k ekonomickému růstu ICT Unie Spolek pro informační technologie."

Podobné prezentace


Reklamy Google