Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 3. Pokrývačské práce Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 3. Pokrývačské práce Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět:"— Transkript prezentace:

1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 3. Pokrývačské práce Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět: Pozemní stavitelství (PS) Ročník studia: III.

2 3. Pokrývačské práce  Obsah: 3.1 Krytina z pálených tašek 2.2 Krytina z betonových tašek 2.3 Břidlicová krytina 3.4 Krytina z plechových šablon 3.5 Povlakové krytiny šikmých střech 3.6 Krytina z asfaltových šindelů 3.7 Bezpečnost při práci na střeše

3 3. Pokrývačské práce → zahrnují práce s kladením střešních krytin na střechách:  plochých (sklon 0° - 10°)  šikmých (sklon 10° - 45°)  strmých (sklon > 45°) Střešní krytiny tvoří vrchní vodotěsnou část střešního pláště → chrání objekty proti dešti, sněhu, prachu …

4 3. Pokrývačské práce Krytiny musí vyhovovat těmto požadavkům: pevnost úměrná pořizovací cena a náklady na údržbu trvanlivost nepropustnost lehkost hladkost povrchu odolnost proti ohni estetický vzhled

5 3. Pokrývačské práce Dle použitých hmot se krytiny dělí na:  z tašek pálených, cementových nebo skleněných  z organických hmot (dřevěné krytiny šindelové, doškové…)  z břidlic  z plastů  ze živičných hmot  plechové Při navrhování zastřešení sledujeme tyto údaje:  nadmořská výška  klimatické podmínky  čistota ovzduší  místní zkušenosti  konstrukční podrobnosti zastřešení  architektonické požadavky

6

7

8

9 3.1 Krytina z pálených tašek Výhody:  působí esteticky  trvanlivost  jednoduchá montáž  vodotěsnost  požární odolnost  domácí surovina → ekonomičnost Nevýhody:  velká spotřeba dřeva na laťování  velká hmotnost  vysoká pracnost

10 3.1 Krytina z pálených tašek Druhy pálených tašek:  obyčejné hladké (bobrovka)  drážkové tašky  korýtka (prejzy)  hřebenáče Provádění: Zavěšování tašek ozuby na laťování (min. rozměr latě 30 x 50 mm). Tašky se kladou nasucho, zcela do malty se kladou u okapu, hřebene, štítu, nároží a úbočí → tvorba okrajového rámu Známý výrobce TONDACH !!! (www.tondach.cz)

11 3.1 Krytina z pálených tašek Typy krytin z pálených tašek 1. Jednoduchá tašková krytina z obyčejných tašek Tašky se začínají klást u okapu, lať u okapu se přibíjí nastojato, ostatní latě také nastojato. Přesah tašek 120 mm, vzdálenost latí 260 mm. Dnes se tato krytina již nepoužívá. 2. Dvojitá tašková krytina na řídké laťování – korunová Na každou lať se zavěšují dvě řady tašek, vzdálenost latí 300 mm (sklon střechy 35° - 45°, při větších sklonech střechy je vzdálenost latí 310 mm. Přesah tašek 80 – 100 mm. Krytina se začíná klást u okapu, zavěšování tašek tak, aby vrchní řada tašek překrývala styčné spáry tašek spodních. Lať u okapu je přibíjí nastojato, poslední leť je 50 mm od hřebene. Možnost kladení nasucho s okrajovým rámem, částečně do malty, zcela do malty. Nejčastěji používaná tašková krytina.

12 1.1.Základy typologie

13 3.1 Krytina z pálených tašek

14 3. Dvojitá tašková krytina na husté laťování - šupinová Na každou lať se zavěšuje jedna řada tašek, vzdálenost latí 150 mm. Každá taška přesahuje přes dvě laťová pole. Krytina se začíná klást u okapu tak, aby vrchní řada kryla styčné spáry spodních tašek. Hřebenáče se kladou zcela do malty s přesahem 50 mm tak, aby jejich hlava byla odvrácena od strany převládajících větrů a dešťů. Spára mezi hřebenáči a taškami se zatře maltou. Možnost kladení nasucho s okrajovým rámem nebo částečně do malty. Dvojnásobná spotřeba latí, ale lepší estetický vzhled.

15 1.1.Základy typologie

16

17

18 3.1 Krytina z pálených tašek

19 1.1.Základy typologie

20

21 3.1 Krytina z pálených tašek 4. Krytina z drážkových tašek - tažených Klade se na laťování, vzdálenost latí je řízena přesahem krytiny a délkou tašek (obvykle 300 – 320 mm). Přesah tašek ve směru spádu 80 mm. Tašky se kladou nasucho, z půdy se ložné spáry zatírají vápennou maltou (styčné ne!). Po obvodu střešní plochy kladou zcela do malty. U střech se sklonem > 45°a staveb vystaveným prudkým větrům se tašky přivazují vázacím pozinkovaným drátem. 5. Krytina z drážkových tašek - ražených Klade se na laťování, vzdálenost latí je řízena skutečným rozměrem tašek (běžná vzdálenost 344 mm). Kladení viz předchozí. Krytina vhodná pro střechy se sklonem alespoň 35° a do 400 mm n.m. Lehká krytina, dobře těsní.

22 1.1.Základy typologie

23 3.1 Krytina z pálených tašek 5. Krytina prejzová Složení ze dvou prvků (korýtek – háků a kůrek – prejzů). Krytina se klade na laťování. Latě s min. rozměrem 60 x 40 mm, vzdálenost latí taková, aby se řady korýtek překrývaly o asi 100 mm. Zavěšení korýtek od okapu vzhůru proti toku vody, na každou řadu dvě těsně vedle sebe. Před pokládáním korýtka vyšší řady je nanášena malta v š. cca 30 mm od hlav korýtek předcházející řady. Do maltového lože jsou korýtka zatlačována a vytlačená malta je odstraněna pokrývačskou lžící. Styk korýtek je překrýván kůrkou opět směrem od okapu vzhůru proti spádu. Kůrky jsou kladeny vždy rozšířeným koncem dolů, v přesazích na sucho. Hřeben je kryt hřebenáči, které jsou kladeny zplna do malty, přesah min. 50 mm. Nároží je pokryto korýtky a překryto kůrkami. Dekorativní krytina, drahá a těžká.

24 3.1 Krytina z pálených tašek

25 1.1.Základy typologie

26 3.2 Krytina z betonových tašek Výhody:  třicetiletá záruka (životnost 100 let)  přírodní materiál, nízká nasákavost  tvarová stálost  široká paleta barev  použitelnost v jakékoliv nadmořské výšce  jednoduchá montáž  estetičnost  kompletní střešní systém s vyřešením všech detailů

27 3.2 Krytina z betonových tašek Nejznámější druhy modelů betonových tašek:  alpská  moravská  římská  bobrovka Pozn: Výroba s hrubým nebo hladkým povrchem. Použití: Pro střechy se sklonem od 22°, ve sklonu nad 45° je nutno každou třetí tašku přichytit sponkou z plechu ke střešní lati, při sklonu nad 60° je nutno takto přichytit každou tašku. Známý výrobce BRAMAC!!! (www.bramac.cz) Obr. č. 60 !!!

28 3.2 Krytina z betonových tašek Osazování betonových tašek: Betonové tašky jsou pokládány na laťování probíhající po celé délce střešní roviny a jejich rozteč závisí na rozměrech tašek a je shodná s krycí délkou tašky. Minimální průřez latí musí být 30x50 mm a kontralatí se stanoví na základě požadavků na větrací průřez, min. však 50x30 mm (lépe 50x50 mm). Tašky se v horizontální spáře stykují přesahem, proti hnanému dešti je u drážkových tašek jednoduchá nebo dvojitá vodní drážka. Ve vertikálním směru se tašky stykují přesahem s jednoduchou nebo dvojitou drážkou, překrytím v nadvýšením (prejz), nebo natupo s položením předchozí vrstvy (bobrovka).

29 3.2 Krytina z betonových tašek

30

31 3.3 Břidlicová krytina Krytinové desky jsou vyráběny z přírodní břidlice s vyvrtanými otvory pro hřebíky (otvory se mohou dělat i přímo na stavbě). Břidlice se přibíjejí na bednění nebo laťování s přesahem 60 – 100 mm, dle sklonu střechy. Každá deska se přibíjí dvěma pozinkovanými hřebíky. Zamezení nadzdvihování větrem – připevnění uprostřed délky háčkem z měděného plechu.

32 3.3 Břidlicová krytina

33

34 3.4 Krytina z plechových šablon Provádění na střechách se min. sklonem 30°. Podkladem krytiny je většinou bednění, na které se přibíjí asfaltový pás s přesahem 100 mm kladený rovnoměrně s okapem. Krytina ze šablon z pozinkovaného plechu Upevňování šablon (s přesahem 100 – 150 mm) k podkladu ve vrcholech pozinkovanými hřebíky se dvěma podložkami, jednou přítlačkou plechovou a druhou těsnící z PVC. Hřeben je překrýván plechovými hřebenáči s přesahem min. 100 mm přibíjenými stejně jako šablony k hřebenovým latím.

35 3.4 Krytina z plechových šablon

36 Krytina z hliníkových šablon (Alukryt) Vhodná pro RD, rekreační objekty. Výhodou je dlouhodobá životnost. Kladení na střechy s min. sklonem 30°. Použití šablon z hliníkového lakovaného plechu s trojúhelníkovými prolisy. Obr. č. 66 !!!

37 3.5 Povlakové krytiny šikmých střech V současnosti se realizují výjimečně (starší horské chalupy, střechy provizorních staveb…) Jednoduchá lepenková krytina položená na bednění Provizorní úprava střešního pláště, malá odolnost proti povětrnostním vlivům. Kladení krytiny bez oplechování, provádí se z asfaltových pásů s posypem, výjimečně z dehtových lepenek. Podél okapu se nejprve položí pruh š. 250 nebo 330 mm a ohne se tak, aby přesahoval spodní líc bednění o 10 mm. Přesah pásů je 100 mm, hřeben je kryt pruhem lepenky š. 400 – 500 mm. Dvojitá lepenková krytina na bednění Pro objekty trvalejšího charakteru. Pokládka viz. Jednoduchá lepenková krytina (dvojitou krytinu tvoří 2 vrstvy). Horní vrstva se k podkladu nepřibíjí, ale pouze nalepuje.

38 3.5 Povlakové krytiny šikmých střech

39 3.6 Krytina z asfaltových šindelů Použití na trvalých objektech (rodinné domy, chalupy, rekreační chaty…). Vysoká estetičnost – výroba v řadě druhů, tvarů a barev. Minimální sklon krytiny 10°

40 3.6 Krytina z asfaltových šindelů

41 1.1.Základy typologie 3.7 Bezpečnost při práci na střeše - sklouznutí pracovníků a nářadí - pád osob a předmětů přes okraj střechy - propadnutí osob a předmětů konstrukcí střechy - prolomení střechy v důsledku přetížení …. Tomuto zamezíme: - používání ochranných pracovních předmětů - používání bezpečnostních pracovních postupů - zřízení ochranných konstrukcí (zábradlí, ohrazení, lešení, ….) - bezpečné zakrytí otvorů, prostupů a světlíků - používání pochozích lávek a ohrazení prostorů pod pracovištěm

42 Výrobci:  www.tondach.czwww.tondach.cz  www.bramac.czwww.bramac.cz  www.kmbeta.cz/www.kmbeta.cz/  www.ruukkistrechy.cz  www.onduline.com

43 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA maturitní obor: STAVEBNICTVÍ zaměření: POZEMNÍ STAVITELSTVÍ 3. Pokrývačské práce Zpracoval: Ing. Josef Svoboda Předmět:"

Podobné prezentace


Reklamy Google