Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II cvičení

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II cvičení"— Transkript prezentace:

1 POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II cvičení

2 Plochá střecha do 5o odpady uvnitř
úžlabí hřeben vpusť atika poklop atika

3 Odvodnění – minimálně dvěmi vpustěmi uvnitř půdorysu.
úžlabí hřeben vpusť atika atika

4 Odvedení dešťové vody Počet vpustí min 2 (jedna se může ucpat)
Poloha vpustí nemusí být uprostřed Nedoporučuje se umístit vpusť těsně vedle atiky obvodového pláště. (problematické řešení zateplení)

5 Jednotná výška střešní konstrukce u atiky minimalizuje náklady na její oplechování.
Spády ploch je vhodné uvádět v procentech 1o – 1,75 % 1:57 2o – 3,49 % 1:27 3o – 5,24 % 1:19 4o – 6,99 % 1:14 5o – max spád pro ploché střechy 8,75 % 1:11 (10o – 17,36 %)

6 Plochá střecha do 5o Skladba: Izolace proti vodě
Izolace tepelná polystyrén Spádová vrstva Konstrukce stropu Doporučení: Zjednodušit dělení střechy na prosté obdélníky s jednotnou výškou u atiky. Atika by měla přečnívat nejvyšší úroveň střešní skladby aspoň o 300mm (vhodné pro následné dokonalejší zateplení střešního pláště).

7 Plochá střecha podle užívání
Nepochůzí. Pochůzí. Terasa – skryté vyspádování, zábradlí. Zelená podle velikosti porostu Udržovaná zeleň Neudržovaná zeleň

8 Pro určení spádů ploché střechy volte %
Všechny charakteristické řezy seřaďte podle velikosti. Nejmenší vzdálenost od atiky je určující, bude mít největší spád (max 50=8%). Výška skladby u atiky bude vždy stejná (y=8%.x1) Spád z= y.100/x2 8% y x1 z% y x2

9 Plochá střecha do 5o odpady po fasádě místo atiky římsa s žlabem
T02 B T03 B Nadřímsový žlab okolo celého objektu Skladba vrstev stejná jako u vpustí uvnitř obj.

10 Plochá střecha do 5o odpady po fasádě místo atiky římsa s žlabem
Spádové vrstvy začínají okapem na obvodě střechy a končí uprostřed střechy hřebenem

11 Střechy dvouplášťové 5o - 20o
Duplicitní konstrukce stropní z trapézů, panelů betonových, nebo dřevěných. Pro vynášení střešní roviny se často používají dřevěné nebo ocelové vazníky. Ideální pro větrané konstrukce. Odvedení srážek uprostřed žlabem, nebo přes atiku.

12 Šikmá střecha 20-45o Sedlová, valbová, pultová

13 Šikmá střecha 20-45o DOPORUČENÍ: Zjednodušovací podmínky:
A) Stejné spády střešních rovin (stejné vzdálenosti latí). B) Jedna úroveň okapů. C) Komíny uprostřed půdorysu D) Přesah římsy volit tak aby došlo ke zjednodušení střešní vazby.

14 Model šikmé střechy Sklopení střešních rovin

15 Šikmá střecha 20-45o Nejlépe vyhovuje pro střešní krytinu
Taškovou z pálených a betonových prvků kladených na latě. Šablonovou z kovových a plastových prvků Drážkovanou z plechových pásů spojovaných na drážku.

16 Výpis materiálu pro taškovou střechu Bramac musí obsahovat:
Skutečnou plochu pro pokrytí taškami zmenšenou o: Sněhové zábrany Okenní otvory a výlezy na střechu Velikost komínů a komínové lávky Délku hřebene Délku nároží Délku úžlabí Délku okapu Velikost komína a komínové lávky

17 Výpis střešních tašek Pomocí modelu byla určena skutečná plocha střešních ploch. Plochy rozdělíme vodorovnými lištami na stejné pruhy ve vzdálenosti podle tabulek dodavatele krytiny. Do rozpisu prvků přidáme na skutečnou délku nároží hřebenáče a odpovídající množství řezaných tašek. U některých dodavatelů stačí předat velikost jednotlivých ploch.

18 Laťování pultových střech
Vzhledem k tomu, že je jiná závěsná délka u základních tašek a u pultových tašek, je nezbytné tuto skutečnost vzít v úvahu při rozměřování pultových střech. Výchozí údaje (hodnoty v mm) kde L je délka krokve, n je počet řad v ploše a VL je vzdálenost latí v ploše.

19 Dodavatel tašek uvádí:
F10 F7,5 závěsná délka základních tašek (zdt) závěsná délka pultových tašek (zdp) vzdálenost latí v okapní hraně vzdálenost latí v ploše (VL) Výpočet vzdálenost latí v pultové hraně VL-28 VL-88

20 Pro výpočet vzdálenost latí v ploše pultové střechy platí základní vztah:
Příklad pro tašky F7,5 Dána délka krokve L=900cm a sklon střechy 35°. Pro daný sklon je min. délkové překrytí 7,5cm, tj. max.VL=40,5cm. Dosadit do výše uvedeného vztahu (1): 9000=302+n.405 a vypočítat počet řad: n=8698/405=21,48, zaokrouhlit na nejbližší vyšší celé číslo, tj. n=22 řad. Dosadit zpět do (1): 9000= VL a vypočítat skutečnou vzdálenost latí VL: VL=8698/22=395,36mm, zaokrouhleno na 395mm. Vzdálenost latí v pultové hraně VLp=VL-88=395-88=307mm.

21 Zkouška Dosadit do (1): 9000=302+22.395=8992.
Pro výpočet vzdálenost latí v ploše pultové střechy platí základní vztah: Zkouška Dosadit do (1): 9000= =8992. Rozdíl 8mm je způsoben zaokrouhlením skutečné VL na 395mm. Proto je třeba zvětšit VL u posledních osmi latí o 1mm.

22 Pro výpočet vzdálenost latí v ploše pultové střechy platí základní vztah:
Příklad pro tašky F10 Dána délka krokve L=900cm a sklon střechy 35°. Pro daný sklon je min. délkové překrytí 8cm, tj. max.VL=34cm. Dosadit do (1): 9000=302+n.34 a vypočítat počet řad: n=8698/340=25,58, zaokrouhlit na nejbližší vyšší celé číslo, tj. n=26 řad. Dosadit zpět do (1): 9000= VL a vypočítat skutečnou vzdálenost latí VL: VL=8698/26=334,53mm, zaokrouhleno na 335mm. Vzdálenost latí v pultové hraně VLp=VL-28=335-28=307mm. Zkouška Dosadit do (1): 9000= =9012. Rozdíl 12mm je způsoben zaokrouhlením skutečné VL na 335mm. Proto je třeba zmenšit VL u posledních dvanácti latí o 1mm.

23 Zadání cvičení Vyřešte střešní konstrukci na zadaném půdorysu střechy – půdorys = střešní okap Spád krytiny volte 300 Každou střešní plochu označte a doplňte o m2 a rozdělení plochy střešními lištami.

24 Šikmá střecha 20-45o Nosnou konstrukci obvykle tvoří dřevěný, tesařsky vázaný krov. Pro obytná podkrovní se s úspěchem používá HAMBÁLKOVÁ soustava. Pro technická podkroví je vhodná VAZNICOVÁ soustava.

25 Vaznicová soustava Na dříve uvedený půdorys navrhněte krov uvedené soustavy.

26 Hambálková soustava Na dříve uvedený půdorys navrhněte krov uvedené soustavy.

27 Severní pohled 1:100

28 Východní pohled měř. 1:100


Stáhnout ppt "POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II cvičení"

Podobné prezentace


Reklamy Google