Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Dřevěné konstrukce a stavby Klempířské výrobky na střeše (STA4) Ing. Milena Bryolová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Dřevěné konstrukce a stavby Klempířské výrobky na střeše (STA4) Ing. Milena Bryolová."— Transkript prezentace:

1 UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Dřevěné konstrukce a stavby Klempířské výrobky na střeše (STA4) Ing. Milena Bryolová STAVEBNICTVÍ

2 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE

3 »Význam klempířských prací na střeše »Materiál na klempířské výrobky »Spojování klempířských výrobků »Ohyby, skoby a příponky »Klempířské práce související se zastřešením »Žlaby, materiál, stanovení velikosti průřezu žlabu, sklon žlabů, spojování, dilatace »Rozdělení žlabů, části, výroba a montáž »Příslušenství žlabů

4 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Význam klempířských prací na střeše »patří mezi důležité řemeslné práce ve stavebnictví »zahrnují výrobu a montáž »ochrana materiálů a konstrukcí stavby »zvýšení životnosti časti stavby »odvod srážkové vody – vzájemná návaznost klempířských prvků »Pro stavební klempířské práce platí norma ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební

5 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Materiál na klempířské výrobky »plechy (ocelový pozinkovaný, zinkový, hliníkový, titanzinek, měděný, olověný) »pásová, plochá, tyčová a drobná tvarová ocel »ocelový, pozinkovaný, měděný drát »hřebíky, vruty, šrouby »nýty »skoby a spony »měkká pájka a elektrody »taviva »sklo »barvy, ředidla, tmel y

6 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Spojování klempířských prvků »pájení – provádí se tam, kde je potřeba vodotěsný spoj; pájky se používají podle druhu plechu a musí mít nižší teplotu tavení, než je bod tavení spojovaných částí »nýtování – při jednořadém nýtování musí plechy navzájem přesahovat o 25–30 mm; vzdálenost nýtů od sebe je 25–30 mm; při dvouřadém nýtování je předepsaná šířka spoje 35–40 mm; vzdálenost nýtu od okraje plechů činí 9–12 mm »drážkování – nejde o vodotěsné spojení, ale umožňuje dilatační pohyb; druhy drážek: »jednoduchá stojatá »dvojitá stojatá »jednoduchá ležatá »dvojitá ležatá

7 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Nýtování »1 – jednořadé »2 – dvouřadé 1 2 UvP_STAVO_STA4001_NYTOVANI1.JPG UvP_STAVO_STA4002_NYTOVANI2.JPG

8 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Druhy drážek »1 – jednoduchá ležatá »2a – dvojitá ležatá (provedená strojně) »2b – dvojitá ležatá (provedená ručně) »3 – jednoduchá stojatá »4 – dvojitá stojatá 12 3 4

9 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Ohyby »účelem koncových ohybů je ukončení a vyztužení okrajů plechu »mezilehlé ohyby slouží k dilataci plechů změnou teploty »Skoby »40–80 mm dlouhé »plechové skoby jsou ručně stočené, část určená k zaražení do spáry zdiva je zúžená

10 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Druhy příponek »ležaté – jsou 40 mm široké, s ohybem na zasunutí do vodní drážky, upevňují se dvěma hřebíky »stojaté – jsou široké 50 mm, ohnuté v úhlu 90˚, ve svislé části mají výřez, upevňují se dvěma hřebíky

11 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Dilatace »při montáži klempířských výrobků musí být umožněn dilatační pohyb »nesmí být porušena nepropustnost konstrukce »oplechovací a lemovací klempířské prvky, které se připevňují ke zdivu, připevňujeme dilatačními lištami

12 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Klempířské stavební práce, které souvisejí se zastřešením, budovy zahrnují »žlaby (žlabové rohy, lomené žlaby, žlabové oblouky, žlabové masky, žlabová hrdla, žlabové ochranné plechy, žlabové háky) »žlabové kotlíky »oplechování okapů »oplechování úžlabí »zachytávače sněhu »lemování střešních průniků »střešní okna a poklopy »lemování zdí a nadezdívek »plechové krytiny UvP_STAVO_STA4003_KLEMPIRSKEPRACE3.JPG

13 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Žlaby »slouží k odvádění dešťové vody a vody, která stéká z tajícího sněhu, do odpadních trub a těmito troubami do kanalizace nebo okolního terénu »Materiály používané na výrobu žlabů »ocelový pozinkovaný plech »zinkový plech »hliníkový plech »titanzinek »měděný plech »plast »vláknocement »dřevo

14 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Velikost průřezu žlabu závisí na »klimatických podmínkách »sklonu a velikosti plochy střechy »druhu krytiny »sběrné délce žlabu a počtu odpadních trub »Sklon žlabů »žlab musí mít správný sklon, aby zachycená voda mohla odtékat »sklon žlabu musí směřovat k odpadní troubě »v praxi je nejběžnější sklon 1 : 150 (tj. na 1,5 m délky žlabu výškový rozdíl 1 cm) »nejmenší sklon je 1 : 200, největší 1 : 100

15 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Podmínky pro správně provedené žlaby »žlaby musí mít dostatečný průřez a sklon »spoje musí být nepropustné a pevné – nýtované a spojené měkkou pájkou »konstrukce žlabu musí umožňovat dilatační pohyb, aby nedošlo k deformaci »žlaby musí být dostatečně přístupné – čištění, opravy »žlaby musí mít dostatečný průřez a sklon – zajištění bezpečného odvedení vody do odpadních trub

16 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Dilatace žlabů »1 – dilatace v rozvodí »2 – volně vložený žlab »3 – samostatnými žlabovými hrdly »4 – žlabovými čely 1 3 2 4

17 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Rozdělení žlabů podle tvaru »půlkruhové »čtyřhranné »lichoběžníkové »jiných tvarů »Rozdělení žlabů podle umístění »podokapní »nástřešní »nadřímsové »mezistřešní »zaatikové »zvláštní »Rozdělení žlabů podle uložení »v hácích »v lůžku UvP_STAVO_STA4004_KLEMPIRSKEPRACE4.JPG

18 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Základní druhy žlabů »1 – podokapní žlab »2 – nadřímsový žlab »3 – nástřešní žlab »4 – zaatikový žlab »5 – mezistřešní žlab UvP_STAVO_STA4005_PODOKAPNIZLAB5.JPG

19 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Technologický postup výroby žlabu »nastříhání plechu podle rozvinuté šířky »vyznačení ohybů důlčíkem »ohnutí návalek »ohnutí plechu do tvaru profilu žlabu (u hranatých žlabů), stočení (u půlkruhových žlabů) »Montáž žlabů se provádí podle tvaru žlabu a konstrukce střechy

20 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Příslušenství žlabů »žlabové rohy »lomené žlaby (odskoky) »žlabové oblouky »žlabové masky »žlabová hrdla »žlabový ochranný plech »žlabové kotlíky

21 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Žlabové rohy »používají se na spojování žlabů, které se stýkají v rozích a koutech »průřezy žlabu a žlabového rohu musí být shodné, aby bylo možné žlab se žlabovým rohem vodotěsně spojit UvP_STAVO_STA4006_ZLABOVYROH6.JPG UvP_STAVO_STA4007_ZLABOVYROH7.JPG

22 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Žlabové oblouky »jedná se o zakřivené žlaby »montují se podél okapů, které jsou zakřivené (stavby válcového tvaru, přístavky, pavilony) »mohou mít půlkruhový nebo čtyřhranný průřez »skládají se z kratších dílů – segmentů

23 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Lomené žlaby (odskoky) »spojují žlaby se zalomenou římsou »tvar lomeného žlabu se musí shodovat s průřezem spojovaných žlabů

24 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Žlabové masky »jedná se o důležitý architektonický prvek, který ukončuje fasádu »tvoří oplechování římsy »zakrývají sklon nadřímsového žlabu

25 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Žlabová hrdla »používají se ke spojení žlabu s odpadní troubou »Druhy »žlabová hrdla rovná (kruhový a čtvercový průřez) »žlabová hrdla nadřímsových žlabů UvP_STAVO_STA4008_ZLABOVEHRDLO8.JPG UvP_STAVO_STA4009_ZLABOVEHRDLO9.JPG UvP_STAVO_STA4010_ZLABOVEHRDLO10.JPG

26 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Žlabové kotlíky »používají se k zachycení nadměrného množství vody ze střešních ploch a ke spojení žlabu s odpadní troubou »Druhy »1 – kuželové kotlíky »2 – čtyřhranné kotlíky »kotlíky pro ploché střechy UvP_STAVO_STA4011_ZLABOVYKOTLIK11.JPG UvP_STAVO_STA4012_ZLABOVYKOTLIK12.JPG UvP_STAVO_STA4013_ZLABOVYKOTLIK13.JPG 1 2

27 KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY NA STŘEŠE »Žlabové háky »používají se k upevňování žlabů ke stavbě »Druhy »pro podokapní žlaby »pro nástřešní žlaby »pro nadřímsové žlaby »pro mezistřešní žlaby »pro žlaby na plochých střechách

28 1.ČSN 73 3610 Klempířské práce stavební. Vydavatelství úřadu pro normalizaci a měření Praha. 2.Ing. MĚŠŤAN, Igor. Klempířské práce na stavbách. Praha: SNTL, 1989. 3.SEDLÁR, Tibor. Klempířské konstrukce pro 3. ročník středních odborných učilišť, Praha: Informatorium, 1994. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY


Stáhnout ppt "UČÍME V PROSTORU Název předmětu: Název a ID tématu: Zpracoval(a): Dřevěné konstrukce a stavby Klempířské výrobky na střeše (STA4) Ing. Milena Bryolová."

Podobné prezentace


Reklamy Google