Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pohlavní-hormony Kostní minerály/osteoporóza. Estrogeny – G03 Úloha – koncepce, embryonální zrání, vývoj I. a II. pohl. znaků v pubertě. MÚ – specifické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pohlavní-hormony Kostní minerály/osteoporóza. Estrogeny – G03 Úloha – koncepce, embryonální zrání, vývoj I. a II. pohl. znaků v pubertě. MÚ – specifické."— Transkript prezentace:

1 Pohlavní-hormony Kostní minerály/osteoporóza

2 Estrogeny – G03 Úloha – koncepce, embryonální zrání, vývoj I. a II. pohl. znaků v pubertě. MÚ – specifické nukleární receptory – ERa a ERb Regulace – gonadotropin-releasing hormony (GnRH) hypothalamu – následně gonadotropními hormony adenohypofýzy - luteinizačním hormonem (LH) a FSH Primární zdroj: ovária – nadledviny v malých množstvích u mužů a postmenopausálních žen – aromatasa tkáně (např. tuková, játra, skeletální svaly) mohou konvertovat cirkulující androstendiony a testosteron na estrogeny Využití – v substituční terapii, kontracepci, menopauzálních potížích, protinádorová chemoterapie Syntetizovány z cholesterolu – lipofilní - PK – Přirozeně se vyskytující steroidy podléhají first-pass metabolismu, syntetické mají menší first-pass metabolismus.

3 Rang  Dale‘s Pharmacology, 7E

4

5 Estrogeny Estradiol – 17 beta-estradiol - nejúčinnější – Hlavní estrogen před menopauzou – produkce a sekrece v ováriích Estron – cca 1/3 aktivity estradiolu – Hlavní cirkulující estrogen po menopause tvořen zejména konverzí androstendionu v periferních tkáních Estriol – metabolit estradiolu, významně méně účinný – Významně přítomen v těhotenství hlavní estrogen produkovaný placentou Fytoestrogeny – nesteroidní látky rostlinného původu – např. genistein. Syntetické – ethinylestradiol, mestranol – menší first-pass metabolismus než přírodní – lze p.o. menší dávky

6 Estrogeny - MÚ ER  a ER  – aktivace (spíše ER  ) nebo blokáda transkripce (spíše ER  ) – dle tkáně Nongenomické účinky – hypotalamus – interakce s GPCR estrogeny snižují tělesnou teplotu v první fázi ovulačního cyklu – dilatace koronárních arterií – zvýšení NO

7 Estrogeny - účinky hormonální – menstruační cyklus, sekundární pohl. znaky, – mírně anabolicky, uzávěr epifyzárních štěrbin, – proliferace vaginálního epitelu, růst tubulární části mléčné žlázy – hyperplasie endometria nadměrné krvácení, riziko vývoje karcinomu endometria, blok sekrece gonadotropinů metabolické – retence Na a vody – kosti zvýšení absorpce Ca a jeho využití kostmi, pokles resorbce kostí – podporou apoptosy osteoklastů a antagonizováním pro-osteoklastických účinků parathormonu a IL-6 – lipidy ↓ cholesterolu, ↑HDL, ↓ LDL, mírně ↑ TAG, – více cholesterolu do žluči (žlučové kameny) – stimulace syntézy koagulačních faktorů II, VII, IX, X, fibrinogenu a ↓ antitrombinu III - pohotovost ke srážlivosti, tromboembolie

8 Estrogeny - použití Postmenopausální hormonální substituční terapie - HRT – Menopausální syptomy - např. vasomotorická instabilita - „hot flashes“ a atrofie vaginy Pokud nebyla hysterektomie – vždy s progestinem – kombinace ↓ riziko Ca endometria – spojován s vlivem estrogenu, ten není omezen progestinem Pokud hysterektomie – pouze léčba estrogenem – progestiny mohou nepříznivě ovlivnit příznivé účinky estrogenu na lipidové hodnoty – Pokud pouze urogenitální symptomy – preferovat podání vaginální – Dávky vždy významně nižší (cca 1/5) než u kontracepce nižší NÚ, ale stejně užívat co nejnižší dávky po co nejkratší dobu Lze též např. estradiol v náplastech. – Současné postupy nedoporučují rutinní užití !!! Riziko tromboembolie – stoupá s věkem a obezitou, HRT zvyšuje riziko 1,3-3násobně a nejvýrazněji během prvního roku užívání 5leté užívání kombinované HRT mírně zvyšuje riziko karcinomu prsu Kubikova D. Prakt. lékáren. 2014; 10(2): 68–73

9 Estrogeny - použití Substituční terapie – Primární hypogonadismus estrogeny v kombinaci s progestiny v cyklu napodobující fyziologické podmínky pro podporu vývoje II. pohl. znaků při hypogonadismu u děvčat (11-13 let věku). – u premenopausální pacientek s nedostatkem hormonu např. předčasná a chirurgicky navozená menopauza Kontracepce Léčba karcinomu prostaty (antiandrogenní efekt) – dnes méně Osteoporosa – estrogeny účinné, ale jako léky 1. linie nyní ne – Ca prsu

10 Estrogeny - PK absorbovány z GIT, kůží, i.m. a mukos. membránami – BAV orálně podaných nízká - efekt first-pass metabolismu v játrech). Vazba na albuminy či „sex hormone-binding“ globulin Hydroxylovány a dále glukuronidovány či sulfátovány v játrech – Enterohepatální cirkulace – Konečné deriváty – estrogenně inaktivní, exkrece močí – U poškození jater včetně NAFLD - mohou být sérové hladiny estrogenů zvýšeny feminizace u mužů a známky nadprodukce estrogenů u žen ethinylestradiol – pomalu uvolňován z tkání a metabolizován – prodloužený účinek a vyšší BAV podávány též např. transdermálně (náplasti, gel, emulse, spray), intravaginálně (tablety, krém, kroužky), či injekčně

11 Estrogeny - NÚ Nausea a zvracení – nečastější Zvýšení koagulace - TEN Tenze v prsou, hyperpigmentace Častější migrény, hypertenze, edémy – retence sodíku a vody Snížení toku žluči – možnost cholestázy a onemocnění žlučníku Endometriální hyperplasie, postmenopausální krvácení, karcinom endometria – minimalizovány užitím co nejnižších účinných dávek diethylstilbestrol - vzácně adenokarcinom děložního hrdla či vaginy - ex – u dcer žen, které ho užívaly během časné fáze gravidity Aktivace růstu nádoru u hormonálně dependentních nádorů - BC Kontraindikace – Karcinom prsu a nemocní s estrogen-dependentním nádor. onem. – Varixy, tromboembolická nemoc

12 Selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM) – dříve považovány za antiestrogeny Interagují s receptory – mají selektivní agonismus či antagonismus dle typu tkání dle typu receptoru alfa či beta, dle přítomnosti koregulačních proteinů koaktivátorů či korepresorů receptorového komplexu – čistí agonisté vždy tvoří komplex s koaktivátorem, antagonisté s korepresorem, SERM jak kdy a kde Tamoxifen, Toremifen, Clomifen, Fulvestrant – antagonisté ER  v tkáni Ca prsu – Tamo/Tore - hyperplasie endometria parciálním agonismem v uteru – Fulvestrant - blokáda ERa i ERb – Clomifen – blokáda ER zpětné vazby v hypotalamu – stimulace uvolnění GnRH – Ind. infertilita raloxifen, bezedoxifen – parciální agonisté ER  – kosti – Ind: osteoporóza, ne endomerium

13 Inhibitory biosyntézy estrogenů Selektivní inhibitory aromatáz – anastrazol, letrozol, exemestan – brání konverzi testosteronu na estradiol a androstendionu na estron v kůře nadledvin, v ováriích, případně ve varlatech a tukové tkáni – postmenopauzálně metastazující, hormonálně dependentní karcinom prsu s estrogenovými receptory zejména při neúspěchu léčby tamoxifenem

14 Gestageny (progestiny) PROGESTERON – nejdůležitější přirozený progestin Produkován – u žen - sekrece v corpus luteum primárně během 2. poloviny menstručního cyklu a placentou – u mužů - sekrece ve varlatech na podnět LH – u obou pohlaví též sekrece v kůře nadledvin PR - progesteronový receptor – Typ I - v cytoplasmě buněk - komplex transportován do jádra - stimulace syntézy specifických RNA lokalizován pohlavní orgány (zejm. endometrium, myometrium, děloha), adenohypofysa, hypothalamus – tj. ne tak široce, jako estrogen. r.

15 Progestiny MÚ Hormonální účinky – Podporuje vývoj sekrečního endometria Pokud nedojde k oplodnění, uvolňování progesteronu z corpus luteum ustane a to stimuluje nástup menstruace – Po početí je progesteron dále tvořen udržuje endometrium ve stavu vhodném pro pokračování těhotenství a snižuje kontrakce uteru. Metabolické účinky – ↓ HDL, stimulace lipoproteinové lipázy ale minimální vliv na TAG – ↑ basální sekrece insulinu ↑ jaterního glykogenu a ukládání tuků – ↑ tělesné teploty (neznámý mechanismus) PK – lipofilní – syntetické metabolizovány pomaleji – preferovány – přirozený progesteron používán málo

16 Progestiny deriváty progesteronu – medroxyprogesteron acetát, hydroxyprogesteron caproát, megestrol Nemají androgenní účinky progestiny odvozené od 19-nortestosteronu: – noretisteron – tzv. gonany - levonorgestrel, desogestrel, gestoden, norgestimát mají potlačenou výrazně aktivitu androgenní !! – nandrolon – užíván jako anabolikum atypické progestiny – danazol - parciální agonista progestinových receptorů zpětnovazebně inhibuje sekreci GnRH a gonadotropinů FSH a LH – tibolon – estrogenní - užití i u osteoporosy po menopauze

17 Progestiny - NÚ Nepříznivé ovlivnění poměru HDL/LDL Nárůst váhy, edémy Deprese, změny libida Hirsutismus Tromboflebitida a plicní embolizace možná Inj. medroxyprogesteron acetát – zvýšené riziko osteoporosy max. užívat 2 roky pokud nejsou možné jiné formy kontracepce

18 Antikoncepce postkoitální – aplikace gestagenu – levonorgestrel, ulipristal – účinné během 3 dnů (5 dnů – ulipristat) od pohlavního styku dlouhodobá perorální kotraceptiva – u všech ethinylestradiol (< 50  g) + gestagen – Monofázické preparáty po celou dobu cyklu se podávají preparáty s konstantním poměrem estrogenů a progesteronů. – Bifazické a trifazické během cyklu se aplikují formy s postupně vyšším obsahem progesteronu. parenterální formy – jen gestageny – medroxyprogesteron suspenze –s.c. podání každých 13 týdnů – etonogestrel – subdermální implantát /implanton – max 3 roky aktivní metabolit desogestrelu – levonorgestrel impregnovaný na intrauterinní telísko

19 Kontraceptiva MÚ – primární je inhibice ovulace estrogen snižuje zpětnovazebne FSH, progesteron LH – snižují motilitu vejcovodů a řasinkového epitelu – ovlivněním endometria změní lokální poměry a sníží pravděpodobnost nidace – zvýšení viskozity cervikálního hlenu Indikace – primárně kontracepce – vhodné u nedostatku hormonů – akné, hirsuntismus, dysmenorea, endometriosa Redukují riziko – ovariálních cyst a ovariálního a endometriálního karcinomu – pánevních zánětů, ektopického těhotenství, – IDA – iron deficient anemia a RA, PMS

20 Kontraceptiva - NÚ Tromboembolické příhody – hlavní nebezpečí užívaní kontraceptiv – zejména AIM, CMP, plicní embolizace – u starších žen, kuřaček, a s familiarní zátěží tromboembolických poruch. Přibývání na hmotnosti, bolest hlavy, nauzea, deprese/PMS, pigmentace – větší krvácení a úvod menstruace Amenorhea různého trvání po ukončení Riziko karcinomu prsu není větší ALE – onemocnění může nastoupit v časnějším věku

21 Rang  Dale‘s Pharmacology, 7E

22 Androgeny testosteron – syntetizován Leydigovými bb. v testes vlivem GnRH - LH – v malých množstvích též bb. ovárií a kůry nadledvin dihydrotestosteron (DHT) – tvoří se ve tkáních z testosteronu působením 5  -reduktázy Úloha – nezbytný během embryonálního vývoje mužského fenotypu – sexuální znaky během puberty u chlapců stimulují zvětšení testes, růst skrota a penisu, pubického ochlupení, esenciální role v FSH-iniciované spermatogenesi – anabolický efekt růst svalstva kosterního, tvorbu hemoglobinu uzávěr epifyzárních štěrbin dlouhých kostí – Snížení resorpce kostní tkáně barva hlasu, sexuální chování, případně agresivita u mužů

23 Androgeny PD – androgenní nuklární receptor AR – ve svalech a játrech je testosteron sám aktivní látkou – jinak efekt nutný přes konverzi na DHT prostata a ve stimulace růstu vlasů testosteronové deriváty, které nemohou být konvertovány na DHT mají menší účinek na reprodukční systém než na kosterní svalstvo PK - lipofilní – testosteron po per os neaktivní uč prvního průchodu – nutno syntetické – transportovány na SHBG

24 Androgeny - použití nandrolon, testosteron Substituční terapie – androgenní účinky – testosteron - při neadekvátní funkci varlat. Hypogonadismus. Anabolické účinky – Léčba senilní osteoporózy; aplastické anémie - dnes obsolentní indikaci jelikož existují rekombinantní preparáty stimulující kmenové buňky kostní dřeň – katabolické stavy - těžké popáleniny, urychlení zotavení po operacích či chronických nemocech (HIV, tumory), Endometriosa – DANAZOL - mírné androgenní účinky, parciál. agonista progestin. rec. Doping – Zvýšení tělesné hmotnosti a síly svalů "body builders" Pokročilý či metastazující karcinom prsu – nyní výjimečně – ale SPC nandrolonu umožňuje

25 Androgeny - NÚ U žen maskulinizace – s akne, růst vousů, hlubší hlas, růst svalů atd. – KOI v graviditě – možnost virilizace ženského plodu U mužů – priapismus, impotence, ↓ spermatogenese, gynekomastie – Stimulace růstu prostaty! U dětí – porucha růstu (předčasný uzávěr štěrbin) – abnormální sexuální dospívání. Zvýšení LDL a pokles HDL hladin – ↑ rizika koronární choroby Retence tekutin a edémy Doping – dlouhodobé neindikované užívání – hepatotoxicita, zvýšená agresivita ("roid rage"), psychotické episody, tumory

26 Antiandrogeny kompetitivní antagonisté androgenních receptorů – CYPROTERON acetát, FLUTAMID, BICALUTAMID léčba a karcinomu prostaty u mužů inhibitory steroid-5  -reduktázy – FINASTERID, DUTASTERID – užití: benigní hyperplasie prostaty, preferenční blok typu 2 5  Red – NÚ: poruchy potence, libida, teratogenita syntetická analoga přirozeného gonadoliberinu (LHRH) – Goserelin, histrelin – opakovaná aplikace vede k blokádě sekrece luteinizačního hormonu (LH) v hypofýze následek pokles sérové hladiny testosteronu u mužů a estradiolu u žen na začátku mohou přechodně zvýšit tyto hladiny – Ind: Ca prostaty, endometrióza, děložní myomy (přeopačně – zmenšení) Inhibitor hydroxysteroiddehydrogenáz (rodina CYP450) – KETOKONAZOL – Také inhibuje syntézu glukokortikoidů - užití spíše u hyperkortikalismu

27 Antagonists (ATC - L02) Antagonists of ER – SERM – selective modulators of estrogenic receptors – Tamoxifen, Toremifen, Fulvestrant nonselective antagonists - breast cancer – raloxifen, bezedoxifen – ER  - bones - steoporosis Blockade of aromatase brání konverzi testosteronu na estradiol a androstendionu na estron – Anastrozol, letrozol, exemestan – Postmenopausal in advanced Breast cancer Antagonists of androgenic receptors – Bikalutamide, flutamide, cyproterone – Prostatic cancer – spironolactone Gonadotropine releasing hormone analogues – goserelin, histrelin

28 Kostní minerální metabolizmus Vápník a fosfor – Hlavní anorganické elementy kostí 98 % z 1-2 kg vápníku a 85 % z 1 kg fosforu v těle je uloženo v kostech. – Důležité pro mnoho fyziologických pochodů např. kontrakce svalů – Hladiny obou proto pečlivě regulovány Parathormon a vitamin D primární důležitost pro oba minerály – kalcitonin, glukokortikoidy, estrogeny sekundární – další jsou exogenní látky - bisfosfonáty a fluoridy

29

30 Parathormon Peptid produkovaný buňkami příštítných tělísek – 84 aminokyselin – stimulem uvolnění je pokles Ca2+ v séru Úloha – mobilizace vápníku do krve MÚ - GPCR – zvyšuje cAMP intracelulárně - prostup kalcia a fosforu přes buněčnou membránu v kosti a v renálních tubulech Účinky PTH -  plazmatických koncentrací Ca a  P – zvyšuje počet i aktivitu osteoklastů ne přímo ale přes uvolnění RANK ligandu (člen TNF rodiny) z osteoblastů vzestup resorpce kosti -  vyplavování kalcia a fosforu – v ledvinách  reabsorpci vápníku a hořčíku a  reabsorpci fosfátů – stimuluje tvorbu aktivní formy vitaminu D – kalcitriolu (1,25OH 2 D) V nízkých koncentracích (fyziologické koncentrace) – může PTH naopak tvorbu kosti podporovat – vliv na osteoblasty – teriparatid – rekombinantní 1-34 AA fragment parathormonu

31 Vitamin D jako vitamin D označovány dvě látky identické PK i PD cholekalciferol (vitamin D 3 ) – syntetizován v kůži z 7-dehydrocholesterolu vlivem UV záření – V malém množství se nachází rovněž v některých potravinách např. mléko ergokalciferol (vitamin D 2 ) – rostlinného původu Obě formy jsou prohormony – slouží jako prekurzory mnoha biologicky aktivních metabolitů – v játrech je vitamin D hydroxylován na kalcifediol (25OHD) tento dále metabolizován v ledvinách na mnoho aktivních forem, z kterých je nejlépe prostudován – kalcitriol (1,25 OH 2 D) a secalciferol (24,25 OH 2 D). PK - lipofilní – značná vazba na plazmatické proteiny – s výjimkou kalcitriolu mají dlouhý biologický poločas (20-40 dnů) skladovány jsou ve velkém množství v tukové tkáni – hlavním orgánem eliminace jsou játra

32

33 Vitamin D VDR – nukleární receptor pro Vitamin D – specifický účinek v řadě tkání  proliferaci některých buněk (včetně nádorových) proto ho lze použít v terapii psoriázy a pravděpodobně má příznivý inhibiční vliv i na nádorové bujení. Účinek - celkový vzestup koncentrace Ca a P v cirkulaci – vzestup absorpce kalcia a fosforu ve střevě hlavně kalcitriol – pokles renální exkrece těchto substancí zprostředkováno kalciferolem a kalcitriolem – metabolity nutné (sekalciferol) pro mineralizaci kosti při nedostatku křivice

34 Použití vitaminu D egokalciferol, cholekalciferol – substituce nedostatku, osteoporóza kalcitriol a jeho prekursor alfakalcidol – u onemocnění ledvin s poruchou syntézy kalcitriolu parikalcitol – derivát kalcitriolu – významná inhibiční aktivita na sekreci parathormonu – léčbě sekundárního hyperparatyreoidismu u pacientů s chronickou renální insuficiencí kalcipotrien – lokální léčba u psoriázy Toxicita – hyperkalcémie, hyperfosfatémie, hyperkalciurie, časté močení

35 Parathormon a vitamin D OrgánPTHVitamin D Střevo  absorpce Ca a P ve střevě (prostřednictvím stimulace tvorby 1,25[OH] 2 D v ledvinách)  absorpce Ca a P ve střevě (prostřednictvím 1,25[OH] 2 D) Ledviny  exkrece Ca,  exkrece P  exkrece Ca a P vlivem 25[OH]D a 1,25[OH] 2 D Kost  resorpce Ca a P ve vysokých koncentracích. Malé dávky pravděpodobně zvyšují tvorbu kosti  resorpce Ca a P vlivem 1,25[OH] 2 D; tvorba kosti může být zvýšená vlivem 24,25[OH] 2 D Celkový efekt na plazmatické koncentrace  Ca,  P  Ca i P

36 Kalcitonin – peptidový hormon z parafolikulárních bb ŠŽ snižuje sérové koncentrace kalcia a fosfátů – snížením resorpci kostní matrix a následně primárně není tvorba kostní tkáně ovlivněna. při delší léčbě však dochází k její redukci. – vhodný v léčbě situací kdy se massa kostní hmoty snižuje (např. osteoporóza) – snižuje i reabsorpci Ca v renálních tubulech Ind. – hyperkalcemie např. Pagetova nemoc, nádory – Prevence akutní ztráty kostní tkáně způsobené náhlou imobilizací – efektivnější ale teriparatid a bisfosfonáty užívá se lososí kalcitonin – vyšší vnitřní aktivita a delší biologický poločas

37 Bisfosfonáty – M05BA kyselina – etidronová, klodronová, pamidronová, alendronová, zolendronová..... polyfosfátové organické sloučeniny s krátkým řetězcem hlavně inhibiční efekt na osteoklastickou kostní resorpci – snižují sérovou koncentraci kalcia a vylučování kalcia a hydroxyprolinu močí – + zpomalují tvorbu a disoluci krystalů hydroxyapatitu redukují jak resorpci tak tvorbu kosti zastavují progresi osteoporózy a redukují incidenci sekundárních zlomenin – Ind. všechny formy osteopózy, hyperkalcemie u malignit a Pagetovy n. NÚ - silně iritují sliznici jícnu – nutno polykat je s velkým množstvím vody ve vzpřímené poloze vyhýbat se situacím se zvyšeným ezofageálním refluxem

38 Další Raloxifen – agonista ER  – profylaxe osteoporózy u postmenopauzálních žen Fluoridy – příjem zlepšuje vlastnosti skloviny – dlouhodobý příjem vyšších dávek zvyšuje novotvorbu kosti nicméně nebyl dokladován snížení četnosti fraktur novotvořená kost patně není dostatečně pevná – NÚ – GIT a neurologické

39 Další Stroncium ranelát* – afinita k apatitovým krystalům v kosti – podmiňuje apoptózu osteoklastů – Léčba závažné osteoporózy u žen po menopauze Denosumab* – zabraňuje aktivaci jeho receptoru, RANK, na povrchu osteoklastů – Léčba osteoporózy u postmenopauzálních žen se zvýšeným rizikem zlomenin. Sevelamer – nevstřebatelný polymer schopný vázat fosfát i kalcium ve střevě – kontrola hyperfosfatemie u dospělých pacientů léčených hemodialýzou nebo peritoneální dialýzou

40 Terapie osteoporózy Vitamin D 800-2000 IU/den – 37% redukce vertebrálních fraktur a méně intenzivně i dalších – schází zejména ve stáří a během zimy Bisfosfonáty – výrazně redukují incidenci fraktur – nizká BAV – ráno nalačno – vetšina per os – zolendronát – i.v. 1x ročně !!! (pamidronát 2-4x rok) reakce první infuze – flush, svalové bolesti, zvracení/průjem pamidronát méne často a intenzivně

41 Terapie osteoporózy Teriparatide – nutno dostatečný příjem vitaminu D a Ca2+ – aplikován denně s.c – drasticky redukuji incidenci zlomenin – KOI během hyperkalcemie samotné ji mohou zvýšit – nauzea, zácpa, svalová slabost – po terapii je vhodné pokračovat s bisfosfonáty na udržení vytvořené kosti Denosumab – s.c. každých 6 měsíců – NÚ – pokles kalcia, dermatidíty, flu-like, malignity – efekt srovnatelný s bisfosfonáty – Ind tam kde bisfosfonáty neefektivní

42 Terapie osteoporózy HRT – jen jako prevence, pokud se objeví osteoporózy již neefektivní raloxifen – redukuje vertebrální ale ne jiné fraktury – redukuje riziko BC o 76 % – je teratogen a zvyšuje riziko tromboembolie

43 Regulace Primárním faktorem zpětnovazebně ovlivňujícím vyplavení PTH je plazmatická koncentrace volné ionizované frakce vápníku. Zvýšení koncentrace vápníku vede k potlačení sekrece PTH. Fosfáty naproti tomu sekreci PTH stimulují a to nepřímo prostřednictvím tvorby komplexů s volnou ionizovanou frakcí vápníků – tím dochází k zdánlivému poklesu koncentrace Ca v plazmě a vyplavení PTH. Finální efekt PTH (  Ca a  fosfátů) vede ke korekci hladin obou iontů. Vysoká hladina Ca2+ ale i fosfátů inhibuje přeměnu kalciferolu na kalcitriol a zvyšuje tvorbu sekalciferolu. Tím dochází ke  absorbce Ca i fosfátu ve střevě společně s  reabsorpce obou látek v ledvinách +  sekalciferolu podporuje ukládání minerálů v kostech – finálně se hladina obou minerálů sníží. PTH podporuje přeměnu kalciferolu na kalcitriol. Zvýšená hladina kalcitriolu naopak inhibuje sekreci PTH.

44 Vitamíny D a jejich aktivní metabolity nebo analoga Chemický názevZkratkaGenerický název Vitamin D 3 D3D3 Cholecalciferol Vitamin D 2 D2D2 Ergocalciferol 25-Hydroxyvitamin D 3 25(OH)D 3 Calciferol 1,25-Dihydroxyvitamin D 3 1,25(0H) 2 D 3 Calcitriol 24,25-Dihydroxyvitamin D 3 24,25(OH) 2 D 3 Secalciferol DihydrotachysterolDHTDihydrotachysterol


Stáhnout ppt "Pohlavní-hormony Kostní minerály/osteoporóza. Estrogeny – G03 Úloha – koncepce, embryonální zrání, vývoj I. a II. pohl. znaků v pubertě. MÚ – specifické."

Podobné prezentace


Reklamy Google