Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Akční plán „Nemocnice podporující zdraví“ Podzimní škola WHO / HPH 2011 v ČR 12.- 13. 9. 2011, MZ ČR, Praha Ing. Gabriela Jičínská MUDr. Lenka Štěpánková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Akční plán „Nemocnice podporující zdraví“ Podzimní škola WHO / HPH 2011 v ČR 12.- 13. 9. 2011, MZ ČR, Praha Ing. Gabriela Jičínská MUDr. Lenka Štěpánková."— Transkript prezentace:

1 Akční plán „Nemocnice podporující zdraví“ Podzimní škola WHO / HPH 2011 v ČR 12.- 13. 9. 2011, MZ ČR, Praha Ing. Gabriela Jičínská MUDr. Lenka Štěpánková

2 2 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Státní příspěvková organizace v přímé řídící působnosti Ministerstva zdravotnictví České republiky Poskytuje základní, specializovanou a zvlášť specializovanou, lůžkovou, ambulantní a ošetřovatelskou péči dětem i dospělým ve všech základních oborech a komplexní lékárenskou péči, včetně technologicky náročných příprav cytostatik nebo sterilních léčivých přípravků Hlavní nosné programy: Diagnostika a léčba nádorových onemocnění Péče o matku a dítě Diagnostika a léčba kardiovaskulárních chorob Komplexní stomatologická a maxilofaciální péče Diagnostika a léčba chorob krve a krvetvorných orgánů Výzkum a léčba dědičných metabolických poruch Diagnostika a léčba demyelinizačních onemocnění

3 3 Obecné informace Založena v roce 1791 (Josefínský trakt) Skládá se ze 44 klinik, ústavů a samostatných oddělení Hlavní výuková základna 1. lékařské fakulty UK Jedním z nejvýznamnějších a největších výzkumných medicínských pracovišť v ČR Statistiky: 1650 lůžek 5385 zaměstnanců (1113 lékařů, 3377 nelékařů, 895 nezdravotníků) Obrat 6,9 mld. Kč Ocenění nemocnice: HCI Nemocnice roku 2007 a 2009 - 1. místo mezi fakultními nemocnicemi 2007 zařazena mezi TOP 100 nejlepších firem v České republice v kategorii Vzdělávání – Zdraví – Lidskost 2010 – 1. místo v kategorii Technicko-provozní oblast celostátní soutěže Bezpečná nemocnice Certifikace ISO 27001: Bezpečnost informací Členství v mezinárodních sítích: 2010 - členem ENSH mezinárodní sítě Nekuřáckých nemocnic 2011 - členem HPH mezinárodní sítě Nemocnic podporujících zdraví

4 4 Koncepce Akčního plánu Silné stránky Podpora akreditace SAK vedením nemocnice Členství v HPH a ENSH Fungující pracovní skupina ENSH s potenciálem rozšíření i na HPH Prostředky na podporu zdraví a zdravého pracovního prostředí: Centrum léčby závislosti na tabáku ÚTL – programy pro personál i pro pacienty III. IK – obezitologická poradna Oddělení pro léčbu závislostí Psychologická poradna pro zaměstnance Kontinuita a spolupráce Sociálně-zdravotní oddělení Dobrovolnický program (od roku 2006) Slabé stránky Plán podpory zdraví ještě nebyl schválen vedením nemocnice VFN není akreditovaná SAK Plánovaná akreditace do konce roku 2012 Na splnění jednotlivých standardů SAK přímo závisí plnění standardů HPH Splnění SAK >89% Dostatečná komunikace a přijetí personálem

5 5 Výsledek sebehodnocení Sebehodnocení standardů podpory zdraví - souhrnné výsledky POČET ZÍSKANÝCH BODU Celkové zhodnocení souladu se standardyAnoZčástiNe I.Zásady řízení, n=9252 II.Posuzování potřeb pacientů v oblasti podpory zdraví, n=7043 III.Informování pacientů a opatření na podporu zdraví, n=6060 IV.Podpora zdravého pracovního prostředí, n=10271 V.Kontinuita a spolupráce,n=8530 CELKEM:9256 (maximum 40 bodů)22,5%62,5%15%

6 6 Koncepce Akčního plánu Stěžejními standardy dle výsledku sebehodnocení jsou S1: Zásady řízení S2: Posuzování potřeb pacientů v oblasti podpory zdraví S3: Informování pacientů a opatření na podporu zdraví S4: Podpora zdravého pracovního prostředí Rozvržení Akčního plánu návaznost na potřebné plnění konkrétních standardů SAK (červen 2012) plnění požadavků členství v síti Nekuřáckých nemocnic (prosinec 2011) provázání s oblastí podpory zdraví (prosinec 2013)

7 7 I. Zásady řízení Začlenění koncepce podpory zdraví do strategie a dlouhodobých plánů nemocnice  Tvorba Politiky podpory zdraví  Doplnění řídící dokumentace  Prezentace podpory zdraví navenek i uvnitř organizace Stanovení odpovědnosti za plnění požadavků členství v síti Pracovní skupina Nekuřácká nemocnice  Navržené funkční rozšíření na Nemocnice podporující zdraví Pravidelný sběr dat v rámci celého zdravotnického zařízení  Dotazníkové šetření pro personál Prevalence kouření mezi zaměstnanci – 1 x ročně, proběhlo v roce 2011 (17,2 % lékařů a 44 % nelékařů ve VFN pravidelně kouří)  Připravit vlastní dotazníkové šetření pro pacienty  Sběr dat o kvalitě péče doplnit i oblast podpory zdraví

8 8 II. Posuzování potřeb pacientů Dotazníkové šetření MZ Kvalita očima pacientů Proveden v letech 2009, 201 Přijímána opatření ke zlepšení Mezioborová spolupráce Pilotní spolupráce CZT s Oddělením léčby závislostí a Psychiatrickou klinikou Provádění základní intervence - nabízení intenzívní léčby v CZT hospitalizovaným pacientům  Vyjednat hrazení intervence u pojišťoven u hospitalizovaných pacientů  Posouzení spokojenosti, vyhodnocení výsledků, zpětná vazba  Další rozšíření Doplnění léčebně/ošetřovatelské dokumentace  Zhodnocení psychického stavu a potřeb pacientů  Edukace

9 9 III. Informování pacientů o aktivitách na podporu zdraví Centrum léčby závislosti na tabáku Založeno v roce 2005 Pořádá přednášky pro veřejnost i personál (v r. 2011 – proběhlo 8 přednášek)  Plán zvýšení informovanosti o problematice – distribuce letáků, prezentace na webu Dobrovolnický program Amélie o.s. ve VFN Specializovaný program pro onkologicky nemocné pacienty (od roku 2011) Součástí dobrovolnických činností je předávání informací (pacientské organizace, centra…)  Rozšíření na další specializovaná onkologická oddělení napříč VFN Informování pacientů o spektru poskytované péče  Zkvalitnit poskytování komplexních informací o nabízené péči ve VFN (včetně informací o existujících pacientských organizacích a programech)  Zlepšit webovou propagaci (spuštěny nové webové stránky), poskytovat tištěné materiály na odděleních

10 10 IV. Podpora zdravého pracovního prostředí Edukace personálu v oblasti podpory zdraví Kurzy a semináře pořádané CZT  Zahrnout oblast podpory zdraví do obsahu pravidelných vzdělávacích seminářů na klinikách  Začlenit do školení nových zaměstnanců Nabídka programů pro zaměstnance ÚTL – zvýhodněná nabídka cvičení pod dohledem lékaře pro zaměstnance trpící obezitou nebo kardiovaskulárními chorobami  Informovat a zmapovat další programy pro zaměstnance (firemní benefit) Nekuřácké prostory nemocnice Členem sítě Nekuřáckých nemocnic  Plánováno vyčlenit místa ve vnějších prostorách areálu (schválené kuřárny)  V případě schválení plné verze novely zákona (úplného zákazu kouření), zpřísnění kontrol, zvýšení edukace zaměstnanců

11 11 Přehled standardů SAK jejichž splněním nebo doplněním budou ve VFN splněny určené standardy HPH : S1: V nemocnici je zaveden program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb S2: Program zvyšování kvality a bezpečí poskytovaných služeb je plánován a rozšířen do celé nemocnice S4: V nemocnici probíhá sběr dat o kvalitě a bezpečí poskytovaných služeb S6 Nemocnice má zaveden systém sledování spokojenosti pacientů S8: Příslušně kvalifikovaný personál stanoví medicínské, ošetřovatelské a psychologické a sociální potřeby pacienta… S10: Každý pacient má doplněno a řádně zdokumentováno kompletní vyšetření S37: Při propouštění či zajišťování další péče jsou pacienti, případně jejich blízcí srozumitelným způsobem informováni S38: Všichni propouštění pacienti jsou vybaveni propouštěcí zprávou, jejíž rozsah a náležitosti jsou definovány vnitřním předpisem S40: Nemocnice spolupracuje s ambulantními z.z., s lékaři primární péče, agenturami domácí péče S44: U každého pacienta jsou posouzeny potřeby edukace, vč. záznamu do z.d. S53: Každé oddělení má písemně zpracováno spektrum péče poskytované pacientům S55: Vedení a personál jsou seznámeny s posláním, cíli a strategií řízení organizace S57: Vedení stanoví počet kvalifikovaného personálu a plán rozvíjení kvalifikace pro jednotlivé pracovníky S63: Nemocnice sleduje vhodnou formou spokojenost zaměstnanců

12 12

13 13 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Akční plán „Nemocnice podporující zdraví“ Podzimní škola WHO / HPH 2011 v ČR 12.- 13. 9. 2011, MZ ČR, Praha Ing. Gabriela Jičínská MUDr. Lenka Štěpánková."

Podobné prezentace


Reklamy Google