Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program rozvoje venkova na období 2014-2020 možnosti podpor pro obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program rozvoje venkova na období 2014-2020 možnosti podpor pro obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."— Transkript prezentace:

1 Program rozvoje venkova na období 2014-2020 možnosti podpor pro obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

2 Programové období 2014 -2020 nový rámec pro II. pilíř SZP - rozvoj venkova Strategie Evropa 2020 (EU 2020) Společný strategický rámec (SSR) zahrnuje EZFRV, EFRR, ESF, KF a ENRF a odráží EU 2020 prostřednictvím společných tematických cílů, které mají být řešeny klíčovými akcemi jednotlivých fondů Partnerská smlouva národní strategický dokument vymezující zacílení finančních prostředků k naplnění tematických cílů definovaných ve „společném“ nařízení Rozvoj venkova EZFRV Ostatní SSR fondy EFRR, ESF, KF a ENRF Možnost průřezového využití komunitně vedeného místního rozvoje formou metody Leader

3 Priority pro rozvoj venkova  Podpora přenosu znalostí a inovací  Zlepšení konkurenceschopnosti (zemědělství, lesní hospodářství)  Podpora pro organizaci potravinového řetězce a řízení rizik  Obnova, zachování a posílení ekosystémů  Podpora efektivního využívání zdrojů a přechod na nízkouhlíkové hospodaření (investiční opatření, nároková opatření)  Podpora sociálního začleňování, redukce chudoby a hospodářského rozvoje venkovských oblastí

4 Rozpočet na Program rozvoj venkova  dle stávajícího návrhu víceletého finančního rámce je rozpočet na období 2014 - 2020 pro rozvoj venkova 101,157 mld. EUR (v běžných cenách)  národní alokace nejsou dosud stanoveny  lze předpokládat spíše nižší částku z EZFRV než v současném období  dopad vyšší míry kofinancování z EU zdrojů celkový rozpočet na rozvoj venkova může být nižší než pro období 2007 – 2013 !

5 Možnosti podpor pro obce článek 21 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech článek 36 - Spolupráce  Navrhujeme implementovat ČlánekPoznámka 21 1. b) – investice do všech typů drobné infrastruktury, včetně investic do OZE nutno vydefinovat drobnou infrastrukturu, vodohospodářskou a dopravní infrastrukturu je třeba dořešit s ostatními resorty (MŽP, MMR) 21 1. d) investice do základních služeb pro venkov, včetně oblasti volného času a kultury důraz na občanskou infrastrukturu ve vazbě na zaměstnanost 36 - Spolupráce zejména spolupráce obcí s podnikatelskými subjekty

6 ČlánekPoznámka 21 1. c) – infrastruktura širokopásmového připojení PRV nevhodný nástroj, v gesci MPO 21 1. g) – investice na přemístění činností a rekonstrukce budov v zájmu zlepšení environmentálního profilu dané usedlosti nízká využitelnost opatření Možnosti podpor pro obce článek 21 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  Nedoporučujeme implementovat

7 ČlánekPoznámka 21 1. a) – vypracování a aktualizace plánů rozvoje obcí a plánů pro ochranu a správu lokalit sítě Natura 2000 a dalších míst vysoké přírodní hodnoty zvážit zejména s ohledem na povinnost zpracování integrovaných plánů rozvoje místními akčními skupinami, nízký zájem o dotaci na ÚP v tomto období (nízká preference ze strany krajů) 21 1. e) investice veřejných subjektů do rekreační infrastruktury v gesci MMR, disponuje vhodnějšími nástroji pro podporu a propagaci CR 21 1. f) – investice do kulturního a přírodního dědictví PRV nevhodné pro rekonstrukce většího významu, obecně tomuto tématu dávána nejnižší priorita Možnosti podpor pro obce článek 21 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech  Ke zvážení

8 LEADER  minimálně 5 % z EAFRD musí být alokováno na LEADER  využití metody LEADER bude možné i pro ostatní fondy SSR – obecné podmínky pro provádění místních strategií jsou proto zohledněny ve „společném“ nařízení  strategické plány LEADER by mohly obsahovat integrovanou strategii pro využití finančních prostředků i z jiných EU fondů

9 Další kroky v roce 2012 pro přípravu programového období 2014+  diskuse potřeb s nevládními organizacemi v rámci kulatých stolů i odborných skupin gremia  první návrh nového programového dokumentu  koordinace s ostatními resorty (zejména MMR)  příprava podkladů pro část Partnerské smlouvy za MZe  projednávání v rámci institucí EU

10 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "Program rozvoje venkova na období 2014-2020 možnosti podpor pro obce Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí."

Podobné prezentace


Reklamy Google