Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP LZZ A ESF. OBSAH MPSV a OP LZZ/ESF –kdo jsme –o co usilujeme –co děláme –naše výsledky –povinná publicita VEŘEJNÁ ZAKÁZKA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP LZZ A ESF. OBSAH MPSV a OP LZZ/ESF –kdo jsme –o co usilujeme –co děláme –naše výsledky –povinná publicita VEŘEJNÁ ZAKÁZKA."— Transkript prezentace:

1 ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP LZZ A ESF

2 OBSAH MPSV a OP LZZ/ESF –kdo jsme –o co usilujeme –co děláme –naše výsledky –povinná publicita VEŘEJNÁ ZAKÁZKA –proč byla vyhlášena –co po dodavateli požadujeme –co máme k dispozici

3 KDO JSME MPSV, Odbor řízení pomoci z ESF, je Řídícím orgánem OP LZZ zodpovídá za řízení/implementaci OP LZZ –naplnění věcných cílů –čerpání prostředků včas a podle pravidel –transparentní přidělování prostředků –kontrola realizace projektů –publicita programu – relativně samostatně ale ve spolupráci s tiskovým odd. MPSV

4 KDO JSME Řídící orgán zajišťuje přerozdělování peněz na projekty (servis pro žadatele a příjemce) a vytváří image ESF/OP LZZ - spíše než komplexní informační servis pro zájemce o účast na projektech. V realizaci je přes 3000 projektů – známe základní informace, ale oslovovat účastníky musí příjemci (nemáme kompletní přehled, kde aktuálně běží kurzy a kde jsou volná místa).

5 O CO USILUJEME EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND prostřednictvím svých operačních programů financuje aktivity zaměřené na zlepšení postavení lidí na pracovním trhu a sociální začleňování Operační program LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST usiluje o snižování nezaměstnanosti a zvyšování zaměstnatelnosti lidí v ČR

6 CO DĚLÁME Pro koho (účastníci projektů): –pro lidi, kteří práci hledají, chtějí si ji udržet nebo své postavení zlepšit –pro zaměstnavatele, kteří chtějí posílit svoji konkurenceschopnost –pro instituce, které chtějí zlepšit kvalitu poskytovaných služeb tedy nejen pro sociálně vyloučené a znevýhodněné na trhu práce

7 CO DĚLÁME Projektové aktivity: –vzdělávací a rekvalifikační kurzy a programy –odborná praxe a nová pracovní místa –poradenské a sociální služby včetně služeb péče o děti –rovné příležitosti, moderní systémy řízení lidských zdrojů, pružné formy práce –rozvoj veřejné správy a veřejných služeb

8 CO DĚLÁME Kdo může o dotaci žádat: –zaměstnavatelé –profesní a podnikatelská sdružení –nestátní neziskové organizace –vzdělávací, výzkumné a poradenské instituce –Úřad práce –státní správa a samospráva –odborové organizace a sociální partneři nemohou ale žádat jednotlivci pro sebe

9 JAKÉ MÁME VÝSLEDKY Dosud bylo do lidí, jejich rozvoje, vzdělávání a začlenění do společnosti investováno více než 38 miliard korun (zbývá rozdělit ještě 14 miliard) vzniklo 32 000 nových pracovních míst podpořeno bylo 720 000 osob 320 000 z nich úspěšně absolvovalo kurzy

10 POVINNÁ PUBLICITA Řídící orgán OP LZZ zodpovídá za informování veřejnosti o aktivitách, příležitostech a přínosech OP LZZ (obecně i ESF, strukturálních fondů a EU) Cílem informačních a propagačních aktivit je zajistit úspěšnou realizaci programu i projektů a zvýšit povědomí, pochopení a transparentnost poskytované pomoci

11 PROČ BYLA ZAKÁZKA VYHLÁŠENA Dosud jsou jednotlivé komunikační aktivity zajišťovány pracovnicemi Odboru řízení pomoci z ESF formou veřejných zakázek. To je velmi časově náročné, aktivity lze těžko vzájemně koordinovat, s minimální možností pružně reagovat na změny a náhlé potřeby. Komunikace s uchazeči/dodavateli k vyjasnění představ/očekávání je omezena.

12 PROČ BYLA ZAKÁZKA VYHLÁŠENA Agentura zajistí pružnější, provázanější a cílenější realizaci komplexní komunikační strategie, která bude reagovat na aktuální potřeby a podmínky realizace OP LZZ. Strategii, realizaci aktivit a jejich dopad bude také průběžně a důkladně monitorovat a vyhodnocovat, a to zejména ve vztahu k nastaveným cílům.

13 PROČ BYLA ZAKÁZKA VYHLÁŠENA Evaluace ukázala, že informační aktivity vůči žadatelům a příjemcům (odborné veřejnosti) fungují, ale je třeba zapracovat na komunikaci s širokou veřejností. Důraz by měl být kladen na prezentaci přínosů a dosažených výsledků, a to zejména prostřednictvím příběhů lidí, kterým dotace pomohla (emocionální náboj, atraktivní a srozumitelná sdělení, image).

14 CO POŽADUJEME vypracování komunikační strategie 2012- 2015 (OP LZZ a ESF) realizaci komunikační strategie a ročních komunikačních plánů monitorování a hodnocení realizace komunikační strategie a ročních komunikačních plánů vypracování návrhu rámcové komunikační strategie 2014+

15 CO POŽADUJEME maximální naplnění požadovaných hodnot komunikačních cílů realizaci komunikačních aktivit, které budou vycházet z aktuálních požadavků a potřeb a dokáží reagovat na změny kreativní i technické pojetí komunikačních aktivit, které bude odpovídat vybrané cílové skupině a sdělení tak, aby bylo co nejefektivnější

16 CO POŽADUJEME aktivní spolupráci s médii a novináři profesionální, intenzivní a vstřícnou spolupráci se zadavatelem průběžné monitorování / vyhodnocování aktivit a jejich případná úprava tak, aby skutečně vedly k nastaveným cílům vyhodnocování nejen průběhu, ale i dopadu komunikačních aktivit

17 CO POŽADUJEME podrobné, pečlivé a včasné zpracovávání mediálních plánů, analýz, reportů, průzkumů a ročních komunikačních plánů relevantní a podložená doporučení pro komunikační strategii řídícího orgánu a pro pravidla publicity příjemců v období 2014+

18 CO MÁME K DISPOZICI tisíce projektů – jejich realizátorů, účastníků, aktivit a výsledků statistická data týkající se projektů a čerpání dotací řadu evaluací a výročních zpráv podklady k dosavadním komunikačním aktivitám včetně jejich výstupů a reportů


Stáhnout ppt "ZAJIŠTĚNÍ KOMUNIKAČNÍCH AKTIVIT OP LZZ A ESF. OBSAH MPSV a OP LZZ/ESF –kdo jsme –o co usilujeme –co děláme –naše výsledky –povinná publicita VEŘEJNÁ ZAKÁZKA."

Podobné prezentace


Reklamy Google