Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

4.10.2010 Vítejte na Úřadu práce ve Vyškově! Setkání regionálních poboček AMS s vedením ÚP Vyškov Vyškov, 4. října 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "4.10.2010 Vítejte na Úřadu práce ve Vyškově! Setkání regionálních poboček AMS s vedením ÚP Vyškov Vyškov, 4. října 2010."— Transkript prezentace:

1 Vítejte na Úřadu práce ve Vyškově! Setkání regionálních poboček AMS s vedením ÚP Vyškov Vyškov, 4. října 2010

2 Herzlich wilkommen in Vyškov! Vážené kolegyn ě, vážení kolegové! Srde č n ě Vás vítám na našem Ú ř adu práce ve Vyškov ě. Závažné pracovní povinnosti mi bohužel neumož ň ují se s Vámi setkat osobn ě. Mrzí m ě to o to více, že s ř adou z Vás se znám osobn ě a rád bych Vám ukázal co nejvíce z č innosti našeho ú ř adu i z bohaté historie našeho regionu. Zastoupí m ě proto moji kolegové Ing.Josef Bürger a Mgr.P ř emysl Král, kte ř í Vás doprovodí i do Slavkova u Brna, známého p ř edevším jako Austerlitz. P ř eji Vám p ř íjemný pobyt a velmi si vážím toho, že jste si ze 77 ú ř ad ů práce v Č R vybrali k návšt ě v ě práv ě ten náš. Je to pro nás č est. Srde č n ě Vás zdraví Ing. Jan Marek ř editel ÚP Vyškov

3 Kdo jsme? Služby zaměstnanosti v moderní formě fungují v ČR od roku 1990 ÚP ve Vyškově byl zřízen V ČR funguje 77 úřadů práce, všechny jsou samostatnou účetní jednotkou a přestože jsme organizační složkou státu, máme právní subjektivitu 14 pověřených ÚP s koordinační rolí (nikoliv řídící)

4 Ministerstvo práce a sociálních věcí MPSV ČR: ministr Dr.Ing. Jaromír Drábek kabinet ministra + 7 odborných sekcí Odborné zaměření ÚP spadá pod úsek 4 - Sekci politiky zaměstnanosti a trhu práce, vrchní ředitel Mgr. Karel Machotka Aktuální téma - reorganizace stávající struktury služeb zaměstnanosti, očekávaný termín

5 Právní úprava činnosti ÚP Činnost úřadů práce se řídí mnoha zákony a legislativními předpisy dle konkrétních odborností. K hlavním patří: Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

6 Úřady práce zajišťují I. oblast služeb zaměstnanosti II. oblast státní sociální podpory III. ostatní činnosti (právní, kontrolní, ekonomická, správa úřadu práce)

7 Cílové skupiny I. oblast služeb zaměstnanosti Skupiny: všichni občané, uchazeči o zaměstnání, zájemci o zaměstnání, osoby se zdravotním postižením, zaměstnavatelé, cizinci II. oblast státní sociální podpory Skupiny: všichni občané, žadatelé o příspěvky a dávky státní sociální podpory

8 Základní činnosti – I. I. oblast služeb zaměstnanosti Zprostředkování vhodného zaměstnání Výplata podpory v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci Komunikace se zaměstnavateli při získávání a obsazování volných míst Poskytování příspěvků aktivní politiky zaměstnanosti zaměstnavatelům; Zprostředkování rekvalifikací a poradenských aktivit, včetně doprovodného poradenského servisu Informačně poradenské středisko Zvýšená péče věnovaná UOZ, kteří ji pro svůj zdravotní stav, věk, péči o dítě nebo z jiných závažných důvodů potřebují (§ 33 ZoZ)

9 Základní činnosti – II. II. oblast státní sociální podpory Plná administrace sociálních dávek a příspěvků, včetně kontrol legálnosti čerpání těchto dávek III. Ostatní Kontrolní a právní činnost Monitoring trhu práce + Volná pracovní místa Insolvence (ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele) Sledování a vyhodnocování statistických ukazatelů EURES ESF a projekty z evropských zdrojů

10 Vezměme to z nadhledu…

11 Okres Vyškov 3 mikroregiony Vyškovsko, Slavkovsko, Bučovicko 5 měst a 75 obcí Počet obyvatel k cca 87000, Integrovaná doprava, dopravní spojení D1, blízkost Brna (letiště)

12 Organizační schéma ÚP ve Vyškově Ředitel Odbor evidence a zprostředkování 3x oddělení evidence a zprostředkování Oddělení Kancelář úřadu Odbor trhu práce a speciálního poradenství Oddělení APZ Oddělení speciálního poradenství Odbor kontrolně právní Oddělení právní a správního řízení Oddělení kontrolní Odbor ekonomický Oddělení ekonomické Oddělení VS a financování Odbor SSP 3x oddělení dávek Oddělení metodiky

13 Dislokace ÚP Vyškov Okresní pobočka Vyškov: dvě pracoviště v různých objektech Pobočka Slavkov u Brna: dvě pracoviště (v jednom objektu) Pobočka Bučovice: dvě pracoviště v různých objektech Ve vlastnictví ÚP pracoviště Vyškov-Palánek, zbytek v nájmu Celkový počet zaměstnanců 89 z toho 9 zaměstnáno prostřednictvím projektů

14 Vývoj nezaměstnanosti na okrese Vyškov

15 Míra nezaměstnanosti v jednotlivých mikroregionech a obcích okresu Vyškov Vyškovsko 8,6% Bučovicko 9,5% Slavkovsko 7,7% Vyškov 8,18% ČR 8,6% JmK 9,6% Míra nezaměstnanosti (%) ( počet obcí ) % (2) % (48) % (23) 15 - více % (7)

16 Zaměstnavatelé Průmyslové zóny: Vyškov – Tovární I. a II. – jedna z prvních v ČR (mj. BKR ČR, s.r.o., Fritzmeier s.r.o.) Vyškov – Nouzka I. a II. (mj. SMC Corporation) Slavkov u Brna (mj. LOHMANN & RAUSCHER, s.r.o) Brankovice (EMS-PATVAG s.r.o.) Největší výrobní zaměstnavatel JmK: European Data Project s.r.o. (NOVOMATIC GROUP)

17 Informace pro klienty

18 Galerie Úřadu práce ve Vyškově

19 Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí – bude již XIV. ročník VVPP

20 Projekty ESF (Příležitostná registrovaná práce)

21 Výjezdy na obce

22 Kuželky 2010 – 10. ročník

23 Počet uchazečů na jedno místo

24 Délka nezaměstnanosti

25 Projekty ESF - rekvalifikace Název projektuPočet účastníků PHARE Leonardo da Vinci50 OP RLZ 2004 – 2006 – granty543 OP RLZ NP318 OP LZZ – NIP, RIP986 Od roku 2004 se Úřad práce ve Vyškově zapojil do cca 50 různých projektů ESF. Významné místo zaujímá i projekt EXPAK.

26 Projekt ESF – Vzdělávejte se! Realizace Cíl: pomoc překlenout současné problémy firem Počet zapojených firem35 Počet zapojených osob2455 Počet žádostí177 Uzavřeny dohody na částku 18,2 mil. Kč Nejefektivnější opatření v současné době při řešení ekonomických potíží firem (Vyhodnoceno na poradě ministrů práce států EU)

27 Naše cíle: Co nejkvalitněji obsazovat vznikající pracovní místa uchazeči o zaměstnání z naší evidence Ten, kdo poctivě pracuje, se musí mít mnohem lépe než ten, kdo se práci vyhýbá! Jsme tady pro lidi a ne naopak…

28 Děkuji za pozornost. Ing. Jan Marek, ředitel Úřadu práce ve Vyškově


Stáhnout ppt "4.10.2010 Vítejte na Úřadu práce ve Vyškově! Setkání regionálních poboček AMS s vedením ÚP Vyškov Vyškov, 4. října 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google