Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E18.15 Ročníktřetí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E18.15 Ročníktřetí."— Transkript prezentace:

1 Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E18.15 Ročníktřetí Tematická oblast a předmět Finanční trhy Ekonomika Název učebního materiáluPřímé daně ČR AutorIng. Lenka Hřibová Datum vytvoření19. 4. 2013 Anotace Učební materiál slouží jako podklad pro výuku ekono- miky. Prezentace je zaměřena na přímé daně ČR a na jejich konkrétní charakteristiku. Prezentace obsahuje 20 snímků, při jejichž zhotovení byly použity animace. Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

2 Obsah 1.Obecná charakteristika přímých daní 2.Rozdělení přímých daní 3.Daň z příjmu FO 4.Daň z příjmu PO 5.Daň silniční 6.Daň dědická a darovací 7.Daň z převodu nemovitosti 8.Daň z nemovitosti 9.Otázky k opakování s řešením 10.Zdroje Přímé daně ČR

3 1. Obecná charakteristika přímých daní  Jsou vázány na konkrétní FO nebo PO.  Příjem veřejných rozpočtů.  Jsou vybírány přímo prostřednictvím FÚ na základě daňového přiznání ve stanoveném termínu.  Předmětem daně je příjem nebo majetek FO či PO.

4 2. Rozdělení přímých daní Majetkové Důchodové Daň z příjmu FO Silniční daň Daň dědická a darovací Daň z příjmu PO Daň z nemovitosti Daň z převodu nemovitosti

5 3. Daň z příjmu FO  Daň přímá, důchodová.  Srážková nebo zálohová.  Správcem je finanční úřad. Poplatník  Osoba, kterou daň zatěžuje – zaměstnanec nebo OSVČ.

6 Plátce Předmět daně  FO (OSVČ) nebo zaměstnavatel.  Příjmy ze závislé činnosti.  Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.  Příjmy z kapitálového majetku.  Příjmy z pronájmu.  Ostatní příjmy.

7 Základ daně Sazba daně (r. 2013) Zdaňovací období  Superhrubá mzda (u závislé činnosti).  Hospodářský výsledek (u OSVČ).  15 %.  Kalendářní rok. Splatnost daně  Zpětně, ke dni 31. 3., v případě daňového poradce 30. 6.

8 Slevy na dani – pro rok 2013 Sleva na daniRoční slevaMěsíční slevaPoznámka Poplatník24 8402 070 § 35 ba ZDP Částečná invalidita 2 520210 Plná invalidita5 040420 ZTP/P16 1401 345 Studium4 020335 Manželka (manžel) 24 840_ Dítě13 4041 117§ 35 c ZDP

9 4. Daň z příjmu PO  Daň přímá, důchodová.  Zálohová.  Správcem je finanční úřad. Poplatník  Účetní jednotka – podnik, firma.

10 Sazba daně – pro rok 2013  19 %. Plátce daně  Účetní jednotka – podnik, firma. Předmět daně  Hospodářský výsledek, zaokrouhlený na tisíce dolů.  Lze upravit o odčitatelné položky a slevy (dary, ztráta minulých let, …).

11 Splatnost daně  Zpětně, k 31. 3., v případě auditora k 30. 6. Zdaňovací období  Kalendářní rok.

12 5. Daň silniční Poplatník daně Plátce daně  FO uvedená v technickém průkazu.  Daň přímá.  Daň majetková.

13 Zdaňovací období  Kalendářní rok. Předmět daně  Silniční motorové vozidlo, které je užíváno k podnikání a má přidělenou SPZ. Základ daně  Objem motoru motorového vozidla. Splatnost daně  Zpětně, 31. 1.

14 6. Daň dědická a darovací Základ daně Splatnost daně  Velikost příslušného majetku.  Do 30 dnů od uzavření smlouvy.  Daň přímá.  Daň majetková, jednorázová.

15 Předmět daně  Zděděný majetek.  Dar. Plátce daně  I. skupina – příbuzní v řadě přímé.  II. skupina – řada pobočná.  III. skupina – ostatní. Sazba daně  I. a II. skupina – osvobozeni.  III. skupina – 7-40 %.

16 7. Daň z převodu nemovitosti Plátce daně Splatnost daně  Převodce majetku (kupující je ručitel).  Do 3 měsíců od podpisu smlouvy.  Daň přímá.  Daň majetková, jednorázová.  Platí se při úplatném převodu nemovitosti (i při výměně). Sazba daně  4 % z ceny nemovitosti.

17 8. Daň z nemovitosti Plátce a poplatník daně Splatnost daně  Majitel nemovitosti.  31. 5. (daňové přiznání k 31. 1.).  Daň přímá.  Daň majetková, platí se dopředu.  100 % příjem obce, ve které se nemovitost nachází.

18 Zdaňovací období  Kalendářní rok. Předmět daně  Pozemek, který poskytuje nějaký užitek.  Stavby, které jsou určeny k bydlení, rekreaci, podnikatelské činnosti. Sazba daně  Různé koeficienty pro jednotlivé obce a města.

19 Dědic nebo obdarovaný: I. skupina – přímá řada, II. skupina – pobočná řada, III. skupina – ostatní. 6. Definuj plátce daně dědické. Příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání, příjmy z kapitálového majetku, příjmy z pronájmu, ostatní příjmy. 9. Předmět daně z příjmu FO. 19 %. 8. Jaká je sazba daně z příjmu PO? Převodce majetku. 7. Kdo je plátcem daně z převodu nemovitosti? 31.3., u daňového poradce či auditora k 30. 6. 5. Splatnost daně z příjmu FO a PO. 4 % z ceny nemovitosti. 4. Jaká je sazba daně z převodu nemovitosti? Pozemek nebo stavba (nemovitost). 3. Co je předmětem daně z nemovitosti? Silniční motorové vozidlo používané k podnikání a má přidělenou SPZ. 2. Jaký je předmět daně silniční? Daň z příjmu FO a PO, daň silniční, daň z ne- movitosti, daň z pře- vodu nemovitosti, daň dědická a darovací. 1. Vyjmenujte daně přímé. 9. Otázky k opakování s řešením

20 10. Zdroje Texty jsou tvorbou autora. ŠVARCOVÁ, Jena a kol. Ekonomie – stručný přehled 2011/2012. Zlín: CEED, 2011. ISBN 978-80-87301-01-2.


Stáhnout ppt "Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační čísloCZ.1.07/1.5.00/34.0412 Označení DUMVY_32_INOVACE_E18.15 Ročníktřetí."

Podobné prezentace


Reklamy Google