Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Druhy daní Daně FO.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Druhy daní Daně FO."— Transkript prezentace:

1 Druhy daní Daně FO

2 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKO_1105 Ročník: 4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek a DPFO Téma: Druhy daní Jméno autora: Ing. Zdeňka Suchomelová Vytvořeno dne: Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s daňovou soustavou.

3 Typy daní DANĚ PŘÍMÉ důchodové DPFO DPPO majetkové darovací dědická
z nemovitostí z převodu nemovitosti silniční NEPŘÍMÉ DPH (univerzální) spotřební daň (selektivní) k ochraně životního prostředí Ze zemního plynu Z pevných paliv Z elektřiny

4 DPPO a DPFO DPFO DPPO podléhají zdanitelné příjmy jednotlivců
Pět dílčích základů daní DPPO Přímá daň Odvádí ti se sídlem v ČR

5 Daň z nemovitosti, darovací, dědická
podle polohy pozemků a staveb příjem obce Dědická a darovací Při bezúplatné nabytí majetku Odvislá od hodnoty a příbuzenského vztahu

6 Z převodu nemovitosti, silniční
Při úplatném převodu Základem jsou cena nebo ocenění Sazba 3% ze základu daně Silniční daň Je-li vozidlo užíváno pro podnikání nebo SVČ

7 DPH, spotřební, ekologická
Nepřímá Při dodání zboží, poskytování služeb, převodu nemovitosti Spotřební Nepřímá selektivní Jen určité výrobky (pivo, víno, tabák) Ekologická Kvůli ochraně ŽP Zemní plyn, elektřina, pevná paliva

8 Daň z příjmu FO Platí všichni, kdo mají příjmy podléhající dani
Živnostníci Zaměstnanci Pronajímatelé Zahrnují se sem i hvězdy dětských filmů či nezletilí laureáti hodnotných cen

9 Typy poplatníků Poplatníci DPFO
Poplatníci s neomezenou daňovou povinností (daňoví nerezidenti) Čech pracuje tři měsíce v Německu Poplatníci s omezenou daňovou povinností (daňoví rezidenti) Němec pracuje u nás tři měsíce

10 Typy poplatníků Poplatníci s neomezenou daňovou povinností
Lidé s trvalým pobytem (nebo pobytem > 183 dní) Tuzemské i zahraniční příjmy Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění Poplatníci s omezenou daňovou povinností Bez trvalého pobytu (nebo < 183 dní) Jen tuzemské příjmy

11 Předměty daně Různé typy příjmů (5 typů) v jedné dani příjmy
Ze závislé činnosti a funkční požitky (§6 ZDP) Z podnikání a jiné SVČ (§7 ZDP) Z kapitálového majetku (§8 ZDP) Z pronájmu (§9 ZDP) Ostatní příjmy (§10 ZDP)

12 Zápočet pohledávek a závazků při prodeji zboží nebo služeb
Povaha příjmů příjmy Peněžní Hotovost Převod nepeněžní Zápočet pohledávek a závazků při prodeji zboží nebo služeb

13 Výjimky Předmětem daní nejsou: Příjmy z dědictví
Příjmy z darů (mimo rámec závislé činnosti) Půjčky Úvěry

14 Osvobození od daně z příjmů z prodeje Nemovitého majetku
Rodinný dům, byt > 2 roky bydliště > 2 roky od vyřazení z obchodního majetku Nebytové prostory (chaty, garáže) >5 let od nabytí > 5 let od vyřazení z obchodního majetku Movitého majetku Většina věcí osvobozena Nejsou osvobozeny Vozidla, lodě, letadla (< 1 rok od nabytí) Věci zahrnuté od obchodního majetku (< 5 let od vyřazení) Ostatní Přijaté náhrady škody Přijaté dotace

15 Otázky (vyhledejte v zákoně 586/1992 Sb.)
Jaké rozlišujeme daně? Kdo platí silniční daň? Jak dělíme poplatníky DPFO? Je byt koupený před rokem při prodeji osvobozen od daně? Kdy je PC v obchodním majetku osvobozen při prodeji od daně? Přímé a nepřímé Provozovatelé vozidel určených k podnikání Poplatníci s omezenou a neomezenou daňovou povinností Ne Při prodeji nejméně pět let po vyřazení ze soupisu majetku

16 Zdroje Zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů) Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)


Stáhnout ppt "Druhy daní Daně FO."

Podobné prezentace


Reklamy Google