Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1105Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek a DPFO Téma: Druhy daní Jméno autora:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1105Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek a DPFO Téma: Druhy daní Jméno autora:"— Transkript prezentace:

1

2 Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1105Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek a DPFO Téma: Druhy daní Jméno autora: Ing. Zdeňka Suchomelová Vytvořeno dne: 7. 2. 2013 Metodický popis, (anotace) Podpora výkladu v hodině. Podpora výkladu v hodině. Prezentace seznamuje žáky s daňovou soustavou.

3 DANĚ PŘÍMÉ důchodové DPFO DPPO majetkové darovací dědická z nemovitostí z převodu nemovitosti silniční NEPŘÍMÉ DPH (univerzální) spotřební daň (selektivní) k ochraně životního prostředí Ze zemního plynu Z pevných paliv Z elektřiny

4  DPFO  podléhají zdanitelné příjmy jednotlivců  Pět dílčích základů daní  DPPO  Přímá daň  Odvádí ti se sídlem v ČR

5  Z nemovitosti  podle polohy pozemků a staveb  příjem obce  Dědická a darovací  Při bezúplatné nabytí majetku  Odvislá od hodnoty a příbuzenského vztahu

6  Z převodu nemovitosti  Při úplatném převodu  Základem jsou cena nebo ocenění  Sazba 3% ze základu daně  Silniční daň  Je-li vozidlo užíváno pro podnikání nebo SVČ

7  DPH  Nepřímá  Při dodání zboží, poskytování služeb, převodu nemovitosti  Spotřební  Nepřímá selektivní  Jen určité výrobky (pivo, víno, tabák)  Ekologická  Kvůli ochraně ŽP  Zemní plyn, elektřina, pevná paliva

8  Platí všichni, kdo mají příjmy podléhající dani  Živnostníci  Zaměstnanci  Pronajímatelé  Zahrnují se sem i hvězdy dětských filmů či nezletilí laureáti hodnotných cen

9 Poplatníci DPFO Poplatníci s neomezenou daňovou povinností (daňoví nerezidenti) Čech pracuje tři měsíce v Německu Poplatníci s omezenou daňovou povinností (daňoví rezidenti) Němec pracuje u nás tři měsíce

10  Poplatníci s neomezenou daňovou povinností  Lidé s trvalým pobytem (nebo pobytem > 183 dní)  Tuzemské i zahraniční příjmy  Mezinárodní smlouvy o zamezení dvojímu zdanění  Poplatníci s omezenou daňovou povinností  Bez trvalého pobytu (nebo < 183 dní)  Jen tuzemské příjmy

11  Různé typy příjmů (5 typů) v jedné dani příjmy Ze závislé činnosti a funkční požitky (§6 ZDP) Z podnikání a jiné SVČ (§7 ZDP) Z kapitálového majetku (§8 ZDP) Z pronájmu (§9 ZDP) Ostatní příjmy (§10 ZDP)

12 příjmyPeněžníHotovostPřevodnepeněžní Zápočet pohledávek a závazků při prodeji zboží nebo služeb

13  Předmětem daní nejsou:  Příjmy z dědictví  Příjmy z darů (mimo rámec závislé činnosti)  Půjčky  Úvěry

14 z příjmů z prodeje Nemovitého majetku Rodinný dům, byt > 2 roky bydliště > 2 roky od vyřazení z obchodního majetku Nebytové prostory (chaty, garáže) >5 let od nabytí > 5 let od vyřazení z obchodního majetku Movitého majetku Většina věcí osvobozena Nejsou osvobozeny Vozidla, lodě, letadla (< 1 rok od nabytí) Věci zahrnuté od obchodního majetku (< 5 let od vyřazení) Ostatní Přijaté náhrady škody Přijaté dotace

15  Jaké rozlišujeme daně?  Kdo platí silniční daň?  Jak dělíme poplatníky DPFO?  Je byt koupený před rokem při prodeji osvobozen od daně?  Kdy je PC v obchodním majetku osvobozen při prodeji od daně?  Přímé a nepřímé  Provozovatelé vozidel určených k podnikání  Poplatníci s omezenou a neomezenou daňovou povinností  Ne  Při prodeji nejméně pět let po vyřazení ze soupisu majetku

16  Zákon o účetnictví (č. 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů)  Zákon o daních z příjmů (č. 586/1992 Sb.)


Stáhnout ppt "Označení materiálu : VY_32_INOVACE_EKO_1105Ročník:4. Vzdělávací obor: Ekonomika Tematický okruh: Hospodářský výsledek a DPFO Téma: Druhy daní Jméno autora:"

Podobné prezentace


Reklamy Google