Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Představení společnosti České dráhy, a.s. j Transformace a klíčové priority Poslanecká sněmovna, 29. února 2012 24. schůze hospodářského výboru.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Představení společnosti České dráhy, a.s. j Transformace a klíčové priority Poslanecká sněmovna, 29. února 2012 24. schůze hospodářského výboru."— Transkript prezentace:

1 Představení společnosti České dráhy, a.s. j Transformace a klíčové priority Poslanecká sněmovna, 29. února 2012 24. schůze hospodářského výboru

2 2 1.Představení společnosti ČD, a.s.3 2.Transformace ČD7 3.Otevírání trhu15 4.Holdingová struktura – vhodný model pro ČR22 5.Priority na další období 30 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229 Obsah

3 3 1.Představení společnosti ČD, a.s. Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

4 České dráhy, a.s.  České dráhy, a.s. („ČD“) vznikly ze zákona v roce 1993  Skupina ČD zahrnuje osobní dopravu, nákladní dopravu, stanice, Výzkumný Ústav Železniční (VÚŽ) a další dceřiné společnosti  ČD operují na jedné z nejhustších sítí a umožňují obchodování mezi východní a západní Evropou  Jeden z největších zaměstnavatelů v České republice  Strategická důležitost pro českou ekonomiku:  Podíl na trhu osobní dopravy 99,04 % 1)  Podíl na nákladní dopravě 86,84 % 2)  2010 tržby Skupiny ČD: 37,796 mld. Kč 1)Počítáno ve vlkm (2010) 2)Počítáno v hrubých tkm (2010) 4 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

5 Osobní doprava – ČD, a. s. Regionální  Provozována na základě dlouhodobých smluv uzavřených se čtrnácti regiony, zahrnuje i hlavní město Prahu Dálková  Skládá se z vnitrostátní a mezinárodní dopravy  Provozována na základě dlouhodobých smluv se státem Komerční  Přeprava cestujících na vlastní komerční riziko  Zahrnuje „vysokorychlostní“ vlaky – SuperCity Pendolino 5 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

6 Správa majetku – ČD, a. s.  Skupina ČD disponuje jedním z největších souborů nemovitého majetku v ČR.  ČD, a.s. vlastní 950 železničních stanic s nádražními budovami. Velká část je dopravně nevýznamná, tzn. stanicemi projde velmi malé množství cestujících denně. Provoz v těchto stanicích je finančně náročný a kritická je i potřeba investic. 6 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

7 7 2. Transformace ČD Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

8 8 V roce 2008 bylo nutné reagovat na aktuální krizovou situaci Fragmentace ČD (25 dceřiných společností, oddělení infrastruktury a Carga) Chronický ztrátový provoz (nekoncepční řízení finančních toků a nefunkční kompenzační politika) Propad ČD (zastaralý vozový park, klesající atraktivita pro cestující, prodej majetku) Faktická insolvence (neschopnost splácet závazky, ohrožení nevyplacení mezd pro 28 tis. zaměstnanců) 8 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

9 9 Přes nepříznivou situaci v roce 2008 byla EBITDA 2009 historicky poprvé v kladných číslech 9 2008 Eliminace ztráty části podniku a převodem některých činností na SŽDC – koncentrace na hlavní činnost Optimalizace procesů, revize dříve uzavřených smluv a personální audit s cílem snížení režijních nákladů 2009 Uzavření dlouhodobých smluv na regionální a dálkovou dopravu Snížení režijních nákladů (- 700 mil. Kč) Transparentnost zakázek (Systém výběrových řízení) Spuštění transformačního programu Vize 2012 Přes nepříznivou situaci v roce 2008 EBITDA ČD historicky poprvé v kladných číslech Zahájení kroků pro výhodnější financování obnovy železničních vozidel z fondů EU a komerčních zdrojů Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

10 10 Přechod na mezinárodní účetní standardy byl podmínkou pro získání ratingu 10 201020122011 Aktivní obchodní politika (nárůst tržeb, z vnitrostátní dopravy 12/09 – 12/10 o 189 mil. Kč) Přechod na mezinárodní účetní standardy IFRS Zahájení elektronických aukcí (aukce na silovou trakční elektřinu na dodávku od 1.1.2011) Růst počtu cestujících a tržeb z přepravy cestujících o 230 mil. Kč, resp. 4 % Výrazné navýšení produktivity práce díky pokračující optimalizaci počtu zaměstnanců – úspora mzdových nákladů 530 mil. Kč (po očištění o převod Obsluhy dráhy) Získání externího ratingu od agentury Moody´s Baa1, tj. v investičním pásmu Historicky první emise eurodluhopisů ve výši 300 mil. EUR Obnova kolejových vozidel – uzavřené kontrakty za 11 mld. Kč Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

11 ČD, a.s. hlavní ukazatele – vývoj EBITDA (v mil. Kč) 11 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

12 ČD, a.s. hlavní ukazatele – vývoj počtu zaměstnanců (fyzický stav k 31.12.) 12 * V roce 2011 přešlo cca 9 500 zaměstnanců z ČD na SŽDC (Obsluha dráhy). Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

13 ČD, a.s. hlavní ukazatele – vývoj čistého zisku (v mil. Kč) 13 * Čistý zisk bez mimořádného zisku z prodeje SŽDC ve výši 8 215 mil. Kč Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

14 Vývoj investic do kolejových vozidel 14 Uzavřené kontrakty (v mil. Kč)Nová a modernizovaná ŽKV 2008 – 2012 Pozn.: ŽKV = železniční kolejová vozidla Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

15 15 3. Otevírání trhu Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

16 Železniční dopravci mají shodné zájmy a priority  Vytvoření rovných podmínek podnikání mezi operátory, uživateli a státem  Vytvoření rovných podmínek ve vztahu k silniční dopravě  Jasná strategie pro infrastrukturu - investice do infrastruktury ne vždy odpovídají potřebám trhu a potřebám objednatelů - neexistují jednotné strategie rozvoje infrastruktury napříč zájmovými skupinami 16 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

17 Vzhledem k otevírání trhu a novým požadavkům EU bude nezbytné zřídit v ČR regulační úřad sssVytvořením a ochranou rovných podmínek podnikání s vyváženými vztahy na tržní úrovni mezi operátory, uživateli a státem se zásadně posílí konkurenceschopnost železniční dopravy v ČR Nezávislý subjekt Rozhodování o udělování licencí Dohled nad soutěží železničních dopravců Dohled nad přidělováním kapacity Řešení sporů atd. Zdroj: ČVÚT Fakulta dopravní, prof. Moos a kol.; srpen 2011 17 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

18 Jedním ze zásadních předpokladů je harmonizace podmínek se silniční dopravou  Nepoměr mezi rozvojem železničních tratí a silnicemi - modernizované koridory jsou srovnatelné se silnicí I. třídy, vůči dálnicím neexistuje konkurenceschopná jželezniční trať - úpravy železniční sítě menšího rozsahu, především na nekoridorových tratích, se vůbec neplánují, přitom by jpřinesly nové zákazníky pro železnici  Každý vlak platí za použití všech druhů tratí, kdežto v silniční dopravě platí jen některé automobily a pouze na některých druzích silnic a naprosto nesrovnatelné částky - mýto platí pouze nákladní automobily nad 3,5 t a jen na dálnicích, rychlostních komunikacích a některých júsecích I. třídy - vlaky platí za použití všech kategorií železničních tratí, tedy i při jízdě jenom přes stanici a za skutečnou jhmotnost  Podstatně vyšší nároky na legislativu pro železniční podnikání - např. i dosazení jiného typu vypínače při generální opravě lokomotivy musí projít schvalovacím procesem - neadekvátní požadavky na pasivní bezpečnost vedou k těžkým a drahým vozidlům (nelze vůbec srovnávat jpožadavky na vlaky a autobusy) 18 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

19 Nezbytným předpokladem pro konkurenceschopnost železnice je urychlené dokončení modernizace koridorových tratí a následné budování vysokorychlostních tratí  Česká železnice je podinvestovaná a celková modernizace probíhá pomalu a ve zpoždění za vyspělými státy  Nedostatečné parametry modernizovaných koridorů omezují obchodní podnikání dopravců (rychlost jen 160 km/h a jen někde)  Nízká propustná výkonnost v okolí velkých měst  Pomalé přizpůsobování technickým inovacím 19 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

20 Nízká rychlost způsobuje snížený zájem o železnici! Příklady jízdní doby (hod, min) vlakem nyní, při vysokorychlostní trati a autobusem: nyní při vysokorychlostní trati Praha - Norimberk5 hod, 46 min3 hod4 hod, 15 min Praha - Brno2 hod, 40 min1 hod2 hod, 30 min Praha - Plzeň1 hod, 35 min30 min1 hod Praha - České Budějovice2 hod, 35 min1 hod, 35 min2 hod, 35 min Trasa Vlakem Autobusem 20 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

21 Spolupráce s kraji ČD nechtějí být pouze pasivním dopravcem v regionech Důležité je přivedení zákazníků k železnici Spolupráce s kraji při tvorbě dopravních systémů s páteřní úlohou železnice Spolupráce při vytváření přestupních terminálů, P+R („park and ride“), B+R („bike and ride“), nových zastávek, přesouvání terminálů a zastávek do míst přepravní poptávky Vstup dalších subjektů do železničního podnikání Férová konkurence je žádoucí, motivuje ke kvalitnější nabídce ČD upřednostňují soutěže na provozovatele jednotlivých linek dálkové a regionální dopravy 21 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

22 22 4. Holdingová struktura – vhodný model pro ČR Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

23 V Evropě existují tři modely organizace železnice 1. Oddělený model  Velká Británie, Švédsko, Dánsko, Nizozemí, Slovensko a od 1.7.2011 i ČR - jasně vyčleněné činnosti infrastruktury a dopravy 2. Hybridní model  Francie – vyčleněná společnost pro infrastrukturu RFF, klíčové úkoly delegované nazpět na SNCF (včetně řízení provozu) 3. Integrovaný model  Švýcarsko, Německo, Itálie, Rakousko, Polsko, Slovinsko – společnosti organizovány v jedné skupině 23 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

24 Velká Británie Ministerstvo dopravy nechalo zpracovat studii, která zdůrazňuje, že po rozdělení železnice významně vzrostly náklady systému a neudržitelně rostou nároky na státní podporu (nyní cca 5,5 mld. GBP) Důvod: Rozdílné strategie a zájmy (často jdoucí proti sobě) jednotlivých subjektů a chybějící vrcholové vedení Zdroj: Rail Value for Money Study: GB Rail – Time or Change?, Department for Transport, leden 2011 Evropské země v současné době přehodnocují postoj k „separaci“ železničního systému – nárůst nákladů pro stát Slovensko Ministerstvo dopravy předložilo analýzu fungování tří státních železničních společností Závěry: Rozdělení železnice zprůhlednilo finanční toky, nicméně tento krok zlikvidoval možné synergie a zvýšil celkovou finanční náročnost systému, což vedlo k významnému oslabení železnice vůči silniční dopravě. Rozdělení železnice na tři navzájem nekoordinované podniky významně železnici oslabilo! Zdroj: Analýza fungovania železničných společnosti, Ministerstvo dopravy SR, prosinec 2010 24 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

25 Integrovaný model je pro stát nejvýhodnější z důvodu nejnižších nároků na finanční zdroje Německo (integrovaný model) Francie (hybridní model) Velká Británie (oddělený model) Výkony Osoby (mld.oskm) Nákladní doprava (mld. tkm) Finance ze státního rozpočtu Cent/oskm, resp.tkm v cenách roku 2000* * Finanční příspěvky státu zahrnují platby objednatelům dopravy, železničním dopravcům a správcům infrastruktury. Zdroj: Office of Regulation, Eurostat a Deutche Bahn, Statistiques équipmement gouvernement francais, Department for Transport 25 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

26 Argument, že proces rozdělení železnice umožní lepší vstup konkurence, není pravdivý Analýzy jednotlivých zemí ukazují, že vyčlenění infrastruktury není ani nezbytné, ani dostačující pro povzbuzení hospodářské soutěže. Francie (hybridní model) – konkurence v oblasti nákladní dopravy nedosahuje ani 10 % podílu na trhu a v osobní dopravě v podstatě neexistuje Nizozemí (oddělený model) – konkurence v oblasti osobní dopravy dosahuje podílu na trhu pouze 5 % Zdroj: Wettbewerbsbericht 2010, DB AG, Le Web de Cheminots (www.cheminots.fr) Osobní doprava – podíl výkonů ost. dopravců v oskm Německo (integrovaný model) – růst podílu konkurence na trhu (více než 300 společností, které nepatří ke skupině DB, jsou zákazníky DB Netz) Nákladní doprava – podíl výkonu ost. dopravců v tkm 26 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

27 Železniční systém je velmi „křehký“ a vzájemně provázaný, reaguje citlivě na jakékoliv nedostatky  Nesourodé potenciálně neslučitelné strategie jednotlivých oblastí  Není ekonomická motivace investovat do projektů, které jsou v zájmu dopravců  Nedosažení celkového optima železničního systému, nejsou využity synergie, nárůst nákladů (režijních, investičních) Stát SŽDC, státní organizace  Provozování infrastruktury  Údržba a rozvoj dopravní cesty  Přidělování kapacity  Řízení provozu (přešlo k 1.9.2011) ČD, a.s.  Dopravce provozující osobní železniční dopravu  Železniční stanice ČD - Cargo, a.s. Rizika Současný stav v ČR 27 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

28 Optimálním řešením pro českou železnici by mohl být integrovaný železniční holding se čtyřmi dceřinými společnostmi Dceřiné společnosti Přehled organizační struktury Správa Infrastruktury Nákladní doprava Osobní doprava Stanice & Servis Regulátor Železniční holding Sdílené služby Provoz regionální, dálkové a mezinárodní osobní dopravy Vnitrostátní a mezinárodní přeprava zboží Správa a rozvoj železničních stanic Údržba infrastruktury, řízení provozu, engineering + viz dále dle variant 28 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

29 Holdingové uspořádání je prověřený, v mnoha zemích velmi efektivně fungující, model  Značná úspora nákladů železničního systému v ČR díky synergiím a zvýšení efektivity (min 1,5 mld. Kč/rok)* Hlavní argumenty ve prospěch navrhované organizační struktury  Osvědčená varianta používaná nejúspěšnějšími společnostmi v železničním odvětví. ČR nebude konkurenceschopná v oblasti železniční dopravy vzhledem k tomu, že všichni hlavní konkurenti (Polsko, Německo, Rakousko atd.) mají holdingovou strukturu.  Koordinace priorit v údržbě a investicích mezi hlavním provozovatelem dopravy a manažerem infrastruktury  Vyšší kvalita a bezpečnost železniční dopravy  Navýšení hodnoty společností pro vlastníka – stát! (Zvýšení hodnoty integrovaného holdingu může být o cca 10 mld. Kč* vyšší než hodnota ČD, a.s. a SŽDC, s.o. dohromady). * Odborné odhady na základě veřejně dostupných dat z roku 2010. 29 Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

30 30 5. Priority na další období Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

31 Mezi hlavní strategické priority pro další období patří pokračování zlepšování výsledků hospodaření … 31  Pokračující trend ve zvyšování provozní ziskovosti jak na úrovni EBITDA, tak EBIT  Přes zvýšení DPH nárůst tržeb z přepravy cestujících o více než 100 mil. Kč  Pokračující masivní investice do obnovy kolejových vozidel – téměř 9 mld. Kč  Získání druhého ratingu od agentury Standard & Poors, nebo Fitch  Druhá emise eurodluhopisů, případně první veřejná emise korunových dluhopisů za účelem získání investičních prostředků Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229

32 … a zahájení kroků k nastavení holdingové struktury 32 Zahájení realizace modelu sdílených služeb ve Skupině ČD (priority, IT, nákup, účtárny, investice a treasury) Příprava vzniku dceřiné společnosti Osobní doprava - Provedení provozních a ekonomických opatření v osobní dopravě Příprava vzniku dceřiné společnosti Stanice a servis -Prodej zbytného majetku -Optimalizace hospodaření stanic – řešení stanic s obtížnou správou, realizace optimálního rozsahu služeb dle kategorizace -Dořešení majetkoprávních vztahů mezi ČD a SŽDC  Příprava provozních a ekonomických opatření v ČD Představení společnosti České dráhy, a.s., Transformace a klíčové priority; PS; 20120229


Stáhnout ppt "Představení společnosti České dráhy, a.s. j Transformace a klíčové priority Poslanecká sněmovna, 29. února 2012 24. schůze hospodářského výboru."

Podobné prezentace


Reklamy Google